مراکز و پایگاه های فروش کالیستا در سراسر ایران:

استاننام پایگاهآدرستلفن
آذربايجان غربيpink lipsخوي خ امام پاساژ شمس طبقه دوم سمت راست پله برقي36242584
آذربايجان غربيابراهيم زادهاروميه خيابان علامه مجلسي کوي شهيد نجفي پايين تر از مسجد خاتم الانبيا پلاک 6732782743
آذربايجان غربيابراهيميمهاباد چهارراه سيدنظام جنب پاساژشريفي پلاک 5142343411
آذربايجان غربيابريشمماکو سايت خيابان هشترودي جنب تالار ستارخان34250136
آذربايجان غربياحمديآذربايجان غربي،نقده،مرکزي،شهر نقده،باليخچي،کوچه ((فاضلي))،خيابان قدس،پ 32،ط همکف35626034
آذربايجان غربيآذرآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،شهرداري،خيابان شهداغربي،بن بست نوراله اسکندريان،پ 0،ط اول45244106
آذربايجان غربيآذرسهندماکو - خيابان امام پايين تر از شهرداري33227569
آذربايجان غربيآذينمياندوآب - خيابان شهدا42227290
آذربايجان غربيآرايشي رضوياروميه خ امام روبرويي مسافرخانه بهارستان32234766
آذربايجان غربيآرايشي عليزادهآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،شمس برهان،کوچه بيستون 12،بلوار شمس برهان،پ 0،ط همکف44624307
آذربايجان غربيآرايشي محمديانبوکان چهارراه شهرداري خيابان حميدي (آتش نشاني) پاساژ کاردو طبقه اول46261570
آذربايجان غربيآرکوبوکان ميدان انقلاب ابتداي خ 22 بهمن46238891
آذربايجان غربيآرميتااروميه - خيام جنوبي جنب فروشگاه تخت جمشيد32250802
آذربايجان غربياسپوتااروميه خ عطايي نرسيده به چهارراه عطايي روبروي موسسه جوانان خير32239665
آذربايجان غربياستاراروميه - خ فرهنگ 24 متري اول نرسيده به 14 متري اول روبروي کتاب فروشي اطلس-
آذربايجان غربياسکندريآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،حمام شهرداري،خيابان انقلاب،کوچه اقيانوسي،پ 0،8،ط همکف845527838
آذربايجان غربيآقاپورآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،امام،خيابان امام،کوچه (هتل پارک)،پ 0،مجتمع پارک،ط دوم32359397
آذربايجان غربيآقاخانيآذربايجان غربي،شوط،مرکزي،شهر شوط،ازادگان،ميدان امام حسين،خيابان دانشگاه،پ 0،ط همکف34274227
آذربايجان غربيالفآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،اميدآبي،خيابان گلستان،بلوار سعدي 1،پ 154،ساختمان سينا،ط اول33653610
آذربايجان غربيامجدبوکان ميدان اسکندري بازارچه محمدي46256660
آذربايجان غربياميراحسانآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان امام،کوچه بازارجامع،پ 0،ط همکف45231705
آذربايجان غربياميناروميه خيابان امام پاساژستارخان طبقه بالا32222118
آذربايجان غربيآي سواروميه خيابان هشت شهريور جنب کوي 20 آرايشي بهداشتي پرستو33823146
آذربايجان غربيآيلارتکاب خ انقلاب پاساژ امير45229779
آذربايجان غربيايلياآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،زمينهاي جهاد و برق،خيابان شهيدباقري،بن بست ونک،پ 0،ط همکف33478495
آذربايجان غربيبارانآذربايجان غربي،چالدران،مرکزي،شهر سيه چشمه،پلاودان،خيابان کريمزادگان،کوچه بوستان 10،پ 0،ط همکف34267986
آذربايجان غربيبرندآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،گرده سور،کوچه شهيددهري،خيابان وحدت،پ 171،ط همکف44330326
آذربايجان غربيبنفشهآذربايجان غربي،اشنويه،مرکزي،شهر اشنويه،شهرک فرهنگيان،بلوار معلم،خيابان هجرت،پ 0،ط همکف44620645
آذربايجان غربيبوتيک پژمانمهاباد سراي شافعي42224086
آذربايجان غربيبيتاشاهين دژ - خيابان امام روبروي دفتر اسناد رسمي شماره 5-
آذربايجان غربيپارميسآذربايجان غربي،ماکو،مرکزي،شهر ماکو،قره کورپي،خيابان گل گشت،خيابان امام،پ 0،ط همکف34245256
آذربايجان غربيپارميساروميه - خيابان خيام پاساژ صدر طبقه همکف پلاک 4232252168
آذربايجان غربيپاريسبوکان خ انقلاب جنب پاساژ دادخواه-
آذربايجان غربيپاستورآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان امام،خيابان 17شهريور (ستاري )،پ 0،ط اول45223372
آذربايجان غربيپرستيژسلماس خيابان امام تقاطع قرني پاساژ صدر طبقه همکف فروشگاه پرستيژ35221310
آذربايجان غربيپرستيژ2اروميه - خيابان المهدي اسلام آباد 2 روبروي مسجد امام صادق-
آذربايجان غربيپورکوزلاروميه خيابان استادان پاساژ عازمي طبقه +2 پلاک 1333450457
آذربايجان غربيتازه بازاراروميه اول خيابان شمالي اول خيابان عارف آسان خريد تازه بازار33846724
آذربايجان غربيترمهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،برق،کوچه چهارم،خيابان نشاط،پ 3،ط اول130780565
آذربايجان غربيتک شاپخوي خيابان صمدزاده اول کوچه صابونچيلار36453191
آذربايجان غربيثابتيآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،بانک ملي،خيابان انقلاب،کوچه پاساژ انصار،پ 0،ط اول45522692
آذربايجان غربيثناآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،همافر،ميدان کسري،خيابان سلمان فارسي،پ 2،ط اولشمالي32229700
آذربايجان غربيجانبوآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،دره چايي،کوچه چهارم[يوسف علوي]،خيابان 22بهمن،پ 0،ساختمان حسيني و محمدزاده،ط همکف32234386
آذربايجان غربيجعفر پوراروميه - خيابان فرهنگ نرسيده به سه راهي اول33377410
آذربايجان غربيجعفرزادهاروميه خيابان رستگار بعد از خيابان فضلا نرسيده به ميدان درستکار روبروي سوپر مارکت رضا34043365
آذربايجان غربيچهره هاخوي خيابان امام بازار راسته خرازي ها روبروي ناصر حرفه دوست36221375
آذربايجان غربيحامدآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،مولوي،خيابان 20متري اول،بلوار امام رضا،پ 146،ط اول33680299
آذربايجان غربيحداديآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،قيام،خيابان شهيد ترابي،کوچه شماره 2،پ 47،ط زير زمين46326919
آذربايجان غربيحرفه دوست 2خوي - خ صمدزاده پايين ترازداروخانه شفا بخش32226911
آذربايجان غربيحسينيآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،شمالي،خيابان شمالي،خيابان اول شمالي،پ 0،پاساژ جلالي 1،ط زير زمين33833100
آذربايجان غربيحسينيآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،آسيابان،خيابان اويس قرني،کوچه (( ساجدي))،پ 0،ط همکف44320473
آذربايجان غربيخادماروميه خيابان خيام جنوبي روبروي بانک شهر32229135
آذربايجان غربيداروخانه آخوند زادهاروميه -خ مولوي - روبروي بيمارستان امام رضا23681068
آذربايجان غربيداروخانه بافندهاروميه خ بهداري خ ميرداماد ساختمان آراز33432690
آذربايجان غربيداروخانه بختياريسلماس - تقاطع قرني ساختمان ميلاد35222025
آذربايجان غربيداروخانه بهفروزاروميه - خيابان ميرزاي شيرازي (کشتارگاه ) نبش کوي 1732785716
آذربايجان غربيداروخانه پور باقريمهاباد - خيابان صلاح الدين ايوبي غربي ساختمان پزشکان حسن زاده42227368
آذربايجان غربيداروخانه جباريماکو - خيابان امام ميدان امام حسين33226666
آذربايجان غربيداروخانه حميدي آذراروميه - خيابان آهن دوست جنب کلينيک شفا33482298
آذربايجان غربيداروخانه خوش نيتنقده - خيابان دانشگاه روبروي بيمارستان جنب درمانگاه سولدوز36275916
آذربايجان غربيداروخانه دادخواهبوکان - بلوار کردستان نساختمان پزشکان دکتر کريمي46223011
آذربايجان غربيداروخانه رازباناروميه - بلوار رسالت نبش کوي 2432368666
آذربايجان غربيداروخانه سردشتيبوکان - ميدان اسکندريه46233126
آذربايجان غربيداروخانه عابدپورآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،کاشاني،ميدان انقلاب،ميدان جهاد،پ 0،ط همکف43222786
آذربايجان غربيداروخانه مهرنياپيرانشهر - ميدان آزادي44222223
آذربايجان غربيداروخانه مولانيمهاباد - خيابان جمهوري بالاترازچهارراه آزادي روبروي بيمه ملتلاک 12542245796
آذربايجان غربيداروخانه وحيديبوکان - خيابان مولوي46225349
آذربايجان غربيداروخانه يوسف زادهآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان طالقاني،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف45230751
آذربايجان غربيدبي ترکسلماس - خيابان رضايي35252020
آذربايجان غربيدريااروميه - خيابان بابا ساعي 2 کمربندي جنب کوچه 13-
آذربايجان غربيراميلاآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،امام،خيابان طرزي،خيابان امام،پ 0،ط همکف1332224526
آذربايجان غربيرامينآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،عطايي،کوچه پنجم،خيابان عطايي،پ 14،ساختمان آفتاب شرق،ط همکف32231680
آذربايجان غربيرخشانخواهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،عطايي،کوچه (هتل پارک)،خيابان امام،پ 161،مجتمع پارک،ط اول32243731
آذربايجان غربيرزماکو - خيابان امام خ سعدي پاساژ ملت همکف پلاک 1133227314
آذربايجان غربيرزااروميه خيابان بهداري روبرو ميرداماد نبش پاساژ سيحون آرايشي رزا33477996
آذربايجان غربيرژ2آذربايجان غربي،ماکو،مرکزي،شهر ماکو،محله بازار،خيابان امام،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف34223586
آذربايجان غربيرشيديآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،شهدا،کوچه ((رضازاده))،خيابان امام،پ 46،ط همکف44325371
آذربايجان غربيرضائيآذربايجان غربي،سلماس،مرکزي،شهر سلماس،امام،خيابان فردوسي،خيابان معلم،پ 0،پاساژ رضايي،ط همکف35239826
آذربايجان غربيرضاييآذربايجان غربي،شوط،مرکزي،شهر شوط،ازادگان،خيابان شهيدقندي،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف34273683
آذربايجان غربيرضاييتكاب خيابان انقلاب بازارچه روز45221949
آذربايجان غربيرهنمااروميه امام پاساژ بيژن(انزلي) طبقه زسرزمين جنب گالري شاهکار32255688
آذربايجان غربيروژاناروميه - خ امام خيام جنوبي پاساژ اميرکبير32235714
آذربايجان غربيرويالماکو - خيابان سعدي روبروي خانه سازماني بانک ملي34223733
آذربايجان غربيرويالنقده خ امام جنب کوچه دارائي سابق36222255
آذربايجان غربيژيواربوکان - خ شهيد بهشتي - روبروي بهداري سپاه - کوچه گلان-
آذربايجان غربيساسانمياندوآب -خ شهدا -روبروي پارکينگ الغدير42224963
آذربايجان غربيسالارآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،شيره پز خانه،کوچه (شماره 2)،ميدان ولايت فقيه،پ 0،پاساژ ولايت،ط زير زمين32360967
آذربايجان غربيسايهآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،ولايت فقيه،بلوار ولايت فقيه،کوچه 1،پ 0،ط همکف36469029
آذربايجان غربيسايه 2اروميه - خيابان فرهنگيان پاساژ ميلاد33864192
آذربايجان غربيستاريمياندوآب - خ طالقاني پاساژ شهريار-طبقه همکف-
آذربايجان غربيسعيداروميه -سومون آباد -کوي شهيد زينتي33483756
آذربايجان غربيسلطانيآذربايجان غربي،ماکو،مرکزي،شهر ماکو،محله بازار،خيابان امام،خيابان سعدي،پ 0،ط همکف32222371
آذربايجان غربيسلماسيآذربايجان غربي،ماکو،مرکزي،شهر ماکو،خانه هاي سازماني،خيابان مدني،خيابان استقلال،پ 2،ط همکف34252250
آذربايجان غربيسنجاقکاروميه - خيابان استادان مرکزخريد عازمي طبقه دوم پلاک 1033458931
آذربايجان غربيسونسلماس پاساژ صدر طبقه همکف35257235
آذربايجان غربيشاليزآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،عرشلو،خيابان البرز،خيابان ميثم،پ 106،ط زير زمين33673708
آذربايجان غربيشاهمحمديآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،فرمانداري،خيابان چمران،بلوار کردستان،پ 0،ط همکف34626558
آذربايجان غربيشاهين دژ خ مطهري روبروي بانک کآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،جاده تکاب،خيابان کخ احمدي،بن بست شماره 1،پ 0،ط همکف57461665
آذربايجان غربيشرکتآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،بهداري،کوچه ((سليمان عبدي))،خيابان 14متري دوم،پ 81،ط زير زمين ( منفي يک )33831981
آذربايجان غربيشرکتآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،بهداري،کوچه (حافظ)،کوچه چهارم [حافظ]،پ 0،ط همکف33721797
آذربايجان غربيشريفيآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،جمهوري اسلامي،خيابان مولوي غربي،کوچه سپهري،پ 0،ط همکف46223889
آذربايجان غربيشقايقنقده - خ رسالت بازارچه خوداشتغالي36225137
آذربايجان غربيشکريآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،قزلناو،خيابان شهيد خليلي،خيابان هشترودي،پ 0،ط همکف46332744
آذربايجان غربيشميم آرينتکاب خيابان انقلاب روبروي آموزش و پرورش43382021
آذربايجان غربيشهروندماکو -بازرگان -خ امام -خ باهنر34375235
آذربايجان غربيشيخيآذربايجان غربي،پيرانشهر،مرکزي،شهر پيرانشهر،امام،ميدان آزادي،خيابان آزادي غربي،پ 111،مجتمع تجاري مهر،ط زير زمين ( منفي يک )3344223622
آذربايجان غربيصبوحاشاهين دژ - خيابان مطهري جنب مسجد صاحب الزمان44226069
آذربايجان غربيعباس زادهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،دانشکده،کوچه ((پرويز محمدزاده))،کوچه ((محمد جمالي))،پ 0،ط زير زمين33455587
آذربايجان غربيفراهانيآذربايجان غربي،سلماس،مرکزي،شهر سلماس،ميدان توحيد،خيابان شهيدقره ني،خيابان حافظ،پ 328،ط اول35228294
آذربايجان غربيفروشگاه احمديبوکان چهارراه شهرداري خيابان آتش نشاني پاساژ کاردو طبقه همکف پلاک 2062832246
آذربايجان غربيفروشگاه چهرهاروميه شهرک مخابرات خ ميثم روبروي کالاي ساختماني ميثم33378718
آذربايجان غربيفروشگاه ديشمراشنويه خيابان کارگر پايين تر از بانک صادرات44623004
آذربايجان غربيفروشگاه رزااروميه خ ميثم جنب خشکشويي ميثم33365937
آذربايجان غربيفروشگاه رضايياروميه -خ امام نبش پاساژ ياقوت32244434
آذربايجان غربيفروشگاه کاروانيسلماس فلکه يادبود روبروي پارک ملت جنب تعويض روغن خياطي35241434
آذربايجان غربيفروشگاه ميلادنقده اول باهنر فروشگاه ميلاد35625618
آذربايجان غربيفروشگاه نصيريقره ضياالدين خيابان امام جنب بانک ملي36722529
آذربايجان غربيفروشگاه نويدآذربايجان غربي،سلماس،مرکزي،شهر سلماس،ميدان توحيد،خيابان حافظ،خيابان شهيدمدرس،پ 501،ط همکف35255963
آذربايجان غربيقادريانآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،گرده سور،کوچه شهيددهري،خيابان وحدت،پ 185،ط همکف44338793
آذربايجان غربيقاسم خانيآذربايجان غربي،چايپاره،مرکزي،شهر قره ضياءالدين،انتهاي سينا،خيابان انوري،خيابان امام،پ 0،ط همکف33672695
آذربايجان غربيقلندريآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،کوي استادهه ژار،کوچه (جانبازان)،خيابان شهيد مهردادفاضلي،پ 0،ط همکف42445896
آذربايجان غربيقناتيآذربايجان غربي،چايپاره،مرکزي،شهر قره ضياءالدين،قره اغاج،کوچه 22 بهمن،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف36730096
آذربايجان غربيکريم نژادآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،امام،ميدان بسيج،خيابان امام،پ 0،296،ط همکف36343954
آذربايجان غربيکياآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،کاشاني،کوچه شماره 17،خيابان خيام جنوبي،پ 273،ط همکف33652327
آذربايجان غربيگالري آراميساروميه خ امام جنب سينما انقلاب32242482
آذربايجان غربيگالري دنيزمياندوآب خ شهدا روبروي کوچه نهضت42248937
آذربايجان غربيگالري کردستانمهاباد سراي شافعي42221742
آذربايجان غربيگالري ماتيکآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،ايوب آباد،خيابان گلستان،خيابان صمدزاده،پ 0،ط همکف23825043
آذربايجان غربيمادرسلماس - خيابان حافظ تقاطع مدرس پلاک 31635228102
آذربايجان غربيماکياژاروميه خيابان اميني روبروي استانداري جنب فروشگاه درخشان32239698
آذربايجان غربيماويآذربايجان غربي،ماکو،مرکزي،شهر ماکو،بلوار رسالت،خيابان امام،بلوار رسالت،پ 0،ط همکف34251388
آذربايجان غربيمتوليخوي - اول بازار دوشابچي پ 10633245721
آذربايجان غربيمحمدزادهآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،اتحاد،خيابان مرکز شهر،خيابان امام،پ 0،ط همکف36243287
آذربايجان غربيمحمديانآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،امام،کوچه شهيدخليلي،خيابان امام،پ 0،ط همکف46322260
آذربايجان غربيمداقره ضيا الدين - بلوار بهشتي روبروي گرمابه حسين پور پلاک 2/3636721854
آذربايجان غربيمراديآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،سنجان آباد،ميدان دکتر شهيري،خيابان جانبازان،پ 0،ط اول42442939
آذربايجان غربيمنارهپيرانشهر - مجتمع تجاري پلاک 4744226744
آذربايجان غربيمهدياروميه خ کاشاني روبروي مهمانسرا33450800
آذربايجان غربينايسآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،اتحاد،خيابان امام،بن بست شخصي،پ 0،ط همکف036227516
آذربايجان غربينويدمهاباد داخل بازار سراي شافعي42223231
آذربايجان غربينياآذربايجان غربي،شوط،مرکزي،شهر شوط،بلوار بسيج،بلوار بسيج،خيابان پاسداران،پ 0،ط همکف34272050
آذربايجان غربينيکبختآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،چهارراه دانش،خيابان خيام جنوبي،خيابان دانش،پ 0،ط همکف33675484
آذربايجان غربينيکخواهآذربايجان غربي،اشنويه،مرکزي،شهر اشنويه،امام،خيابان امام،خيابان رجايي،پ 0،ط همکف44624697
آذربايجان غربينيوامياندوآب - خيابان طالقاني ميدان امام حسين جنب تالار نيکا42228478
آذربايجان غربيهستيماکو شهرک وليعصر خيابان شريعتي نرسيده به ميدان شريعتي خرازي هستي34249372
آذربايجان غربيوروناآذربايجان غربي،پيرانشهر،مرکزي،شهر پيرانشهر،مجتمع تجاري،ميدان آزادي،خيابان آزادي غربي،پ 148،مجتمع تجاري مرواريد،ط همکف11344225281
آذربايجان غربيوزارت دفاع و پشتيباني نيروهايآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،اميني،خيابان 22بهمن[آريا سابق]،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف32345568
آذربايجان غربييگانهمياندوآب - راسته بازار پاساژمرواريدزيرزمين42249760
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،سيدجواد،کوچه شانزدهم(چاوشان)،بن بست حاتم،پ 6،ط همکف33152754
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،جمهوري اسلامي،خيابان انقلاب،خيابان شهيدحميدي،پ 0،ط اول46221934
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،امام،کوچه حسينلو 1،کوچه امير،پ 24،ط همکف36265045
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،خرمده،خيابان غدير خم،کوچه شماره11،پ 0،ط زير زمين46320962
آذربايجان غربي-اروميه خ سعدي مابين گلستان و بوستان-
کردستانابراهيم اباديکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،بازارآصف،کوچه پيرعزيزالله،کوچه سراي حاج عليدي،پ 0،ط همکف33230454
کردستانابراهيم زادهکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد يوسف آقا،کوچه چنور 7،خيابان انقلاب شمالي،پ 0،ط همکف34225040
کردستانآبرنگکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،مسجدحضرت محمدرسول الله(ص)،کوچه مسجد،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف35531477
کردستانآذريمريوان خيابان شبرنگ مجتمع بزرگ کردستان34546703
کردستانآرامکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان فردوسي،کوچه صحافي 2،کوچه سراي والي،پ 0،ط همکف33228536
کردستانآرايشي و بهداشتي الههقروه خ شريعتي روبروي بانک ملت35246275
کردستاناسحاقيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،مسجد جامع،کوچه کارون،کوچه سالم،پ 0،ط اول35522964
کردستانآسياييکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،اوراميها،خيابان وحدت،بلوار شهدا،پ 0،پاساژ وحدت،ط اول34544885
کردستاناويسيسنندج شهرک بهاران خيابان 22 بهمن جنب بانک کشاورزي33772383
کردستانباقريکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،سه رپه چه،خيابان امام خميني،کوچه بازار روز،پ 2،ط همکف36210803
کردستانبه رخکردستان،ديواندره،مرکزي،شهر ديواندره،آزادگان،کوچه ابراهيمي،کوچه برزگر،پ 0،ط همکف38781295
کردستانبيگلريکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مخابرات،خيابان سيدجمال الدين،ميدان اتحاد،پ 0،ط همکف35227406
کردستانپيام بيگلريکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مخابرات،خيابان سيدجمال الدين،ميدان اتحاد،پ 0،ط همکف35245959
کردستانترابيانسنندج خ فردوسي بازارچه فريدوني33228126
کردستانجلاليسنندج خ انقلاب سراي فخرالدين32265322
کردستانخاويارکردستان،ديواندره،مرکزي،شهر ديواندره،پاساژ سارال،کوچه نصرت،کوچه دانشمند،پ 0،پاساژ سارال،ط دوم3138724751
کردستانخليليکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان پاسداران،کوچه سوسن،خيابان پاسداران،پ 0،مجتمع صدف،ط زير زمين1633285861
کردستانداروخانه خوارزميکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،وحدت،کوچه ارشاد،خيابان سيد قطب،پ 0،ط همکف35425075
کردستانداروخانه دکتر موسي زادهکردستان،ديواندره،مرکزي،شهر ديواندره،بيمارستان،بلوار امام خميني(ره)،خيابان شهيد باقري،پ 0،ط همکف38720113
کردستاندکتررحمانيکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،مايکرويو،خيابان امام خميني،کوچه (خليفه زاده )،پ 0،ط همکف34230111
کردستانرونياکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان فردوسي،خيابان فردوسي،کوچه صحافي 2،پ 3،پاساژ آرام،ط همکف33228549
کردستانرويال رزکردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،خيابان شهدا،کوچه باش افشار،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف38222836
کردستانريبوارمريوان ورودي موسک 2 بهداشتي ريبوار34601181
کردستانسرمهکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،بازارسرپله ها،کوچه خوشحالي،کوچه گذر کفش فروشان،پ 20،ط همکف24019362
کردستانسرمهکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،سه رپه چه،کوچه ابرار،کوچه گذر ابريشم،پ 0،ط -236249647
کردستانسيب نقره ايکردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،خيابان توحيد،خيابان ار دلان،خيابان توحيد،پ 0،ط همکف38237980
کردستانشاهمراديکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،بهاران 4/19،ميدان شهداي انقلاب،بلوار 22 بهمن،پ 225،مجتمع تجاري بهاران،ط اول33281372
کردستانشهنوازکردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،خيابان آزادگان،کوچه خطيبي،خيابان آزادگان،پ 0،ط همکف38229213
کردستانعلي رماييسنندج خيابان طالقاني روبروي بانک ملي33292189
کردستانعلي محمديسقز خيابان جمهوري کوچه احمدي روبروي پاساژ الماس36278044
کردستانفروشگاه ساروسقز پشت بازار روز پاساژ محمودي طبقه زيرزمين پلاک2636258123
کردستانفروشگاه شريعتيسنندج خيابان شريف آباد روبروي داروخانه هيوا سيدي33621240
کردستانفروشگاه مراديديواندره خيابان امام پاساژ عزتي طبقه همکف38728541
کردستانفروشگاه نسترنسقز پاساژآلان و ديلان طبقه اول نبش راه پله ها پلاک 5636210154
کردستانقربانيکردستان،ديواندره،مرکزي،شهر ديواندره،شبکه بهداشت،خيابان امير کبير،کوچه کميل،پ 13،ط همکف38720371
کردستانکاتريناسنندج خيابان فردوسي پاساژ سهند آرايشي کاترينا33451815
کردستانکانيمريوان 4راه شبرنگ پاساژشهرداري34538980
کردستانکاوهسقز ميدان جمهوري پاساژ آدمي طبقه اول پلاک 5733210248
کردستانکلبه زيباييهابيجار 4راه پست بانک مجتمع اريکه گروس طبقه همکف38230966
کردستانکوهنوردکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،صادق آباد،خيابان شهيد جميل شهسواري،خيابان صادق آباد،پ 0،ط دوم33565043
کردستانگالري ژينوسسنندج خ امام پاساژ دياکو طبقه همکف33250489
کردستانگالري علي بيگيدهگلان پاساژ رحيمي طبقه همکف مغازه چهارم35127525
کردستانگلاريسکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان فردوسي،بلوار شهيد نمکي،خيابان فردوسي،پ 11،پاساژ آبيدر،ط زير زمين ( منفي يک )32280615
کردستانگلدن رزسقز خ امام بالاتر از داروخانه دکتر يزدان پناه36224843
کردستانگيسوانکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،جاده ملقرني،کوچه مهر3،کوچه مهران،پ 0،ط همکف36210134
کردستانلاگوسمريوان 4راه شبرنگ روبروي بانک ملي مرکزي33320821
کردستانلوکس فروشي جوبسقز ميدان جمهوري پاساژ عرفان طبقه همکف36223289
کردستانمحمدنياقروه بلوار معلم روبروي دبيرستان احمدي روشن35252214
کردستانمحمديکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان فردوسي،بلوار کردستان،خيابان فردوسي،پ 0،پاساژ کورپه،ط همکف33244113
کردستانمحمدي نورهسنندج بازار شهبازي روبروي بازار شيطان33282189
کردستانهلناکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد سيد رضا،خيابان امام خميني،پل شيخ کمال،پ 0،ط زير زمين34266743
کردستانورساجسقز خ امام روبروي حسينه36221331
کردستانيوسفيکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،سه رپه چه،کوچه ابرار،کوچه گذر ابريشم،پ 163،ط اول36300514
کردستان-کردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،بازار،کوچه افتخار نظام،کوچه بازار،پ 35،ط همکف38224739
کردستان-کردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،خيابان شهدا،کوچه بانک تجارت،خيابان ار دلان،پ 0،ط همکف38224930
کردستان-کردستان،دهگلان،مرکزي،شهر دهگلان،حرفه اي،کوچه شهيد عارف عليزاده،کوچه خبازي،پ 0،ط همکف35123781
کردستان-کردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،بهاران 4/19،خيابان گلزار،کوچه گلزار 1،پ 0،ط دوم33773314
اصفهانآبرنگاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خانه اصفهان،کوچه طوبي،خيابان ملت،پ 0،مجتمع طوبي،ط همکف33332628
اصفهاناحمدياناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،رياضي،خيابان ميرداماد،کوچه بازارچه مطهري،پ 0،ط همکف32622232
اصفهاناخوانكاشان-بازار درب زنجير-پاساژ فاطميه54460164
اصفهانآرتميسگلپايگان-خيابان امام-پاساژ نگين-طبقه همکف-پلاک2057439118
اصفهانآريانااصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 4،خيابان برزن،بلوار شهيد مطهري،پ 0،ساختمان کوشا،ط همکف52629587
اصفهانآسيا مداصفهان،خوانسار،مرکزي،شهر خوانسار،امام خميني،کوچه بازار دواره،پل ماني،پ 0،ط سوم852225857
اصفهاناصلانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپاه،کوچه کاخ،خيابان سپاه،پ 1،ساختمان بازار عصرطلا ئي،ط همکف32238453
اصفهانالمناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جلفا،ميدان جلفا،خيابان نظرمياني،پ 0،پاساژ مريم،ط زير زمين291636292156
اصفهانامامياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،قيام،کوچه سبزيون،خيابان علامه مجلسي،پ 159،ساختمان کاروانسرا مولوي،ط همکف34663874
اصفهانآناميسشاهين شهر-پاساژملت-طبقه زيرين -45247961
اصفهانآويناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،زهران،کوچه صلح دوست،خيابان شهيد سردار مهدي مظاهري،پ 0،ط همکف37729021
اصفهانآوينخ فلاطوري-روبروي مجتمع پاسارگاد- مجتمع پارسه واحد2132681548
اصفهانآوينهخ مشتاق دوم -خ بازارچه -بعداز امام زاده-جنب سوسيس کالباس کاريز-32616632
اصفهانآيليناصفهان،گلپايگان،مرکزي،شهر گلپايگان،آيت اله سعيدي،خيابان امام خميني،خيابان آيت اله سعيدي،پ 54،ط همکف57420676
اصفهانآيليناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،رياضي،خيابان منتظري مرکزي،خيابان 17 شهريور،پ 0،پاساژ شيخ بهايي،ط زير زمين16842638402
اصفهانباراناصفهان،تيران و کرون،مرکزي،شهر تيران،منطقه 1،خيابان طالقاني شمالي،بلوار امام خميني،پ 641،ط همکف43225664
اصفهانبازار روز نگينچهارمحال وبختياري،بروجن،مرکزي،شهر بروجن،قطب صنعتي،خيابان جاده مبارکه،بلوار کوشش،پ 0،ط همکف36517345
اصفهانبانمکخورزوق خ شهيد بهشتي جنب پارک معلم پاساژ شهريار45467121
اصفهانبانمک2اصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دستگرد،شهيد بهشتي،خيابان شهيد مطهري،خيابان بسيج،پ 84،ط همکف45402266
اصفهانبهاردهق -خ شريعتي-جنب مسجد قائم آل محمد پ1142273154
اصفهانبهشت مادرخ هشت بهشت غربي خ نشاط جنب بانک ملي32730509
اصفهانپاپيخ امام خميني -شهرک رسالت-رسالت 1-جنب پارک الزهرا پ3933247509
اصفهانپاپيوناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سجاد،کوچه قصر،خيابان حاج آقا رحيم ارباب،پ 12،ساختمان اپل وين،ط زير زمين36611160
اصفهانپارسهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جي،خيابان لاهور،خيابان جي،پ 304،ط همکف32305425
اصفهانپارلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،حکيم شفايي اول،خيابان عسگريه،خيابان دشتستان جنوبي،پ 130،ط همکف32279131
اصفهانپاريس گالريخميني شهر-خيابان بوعلي-روبروي دفتر خانه شريفي33624302
اصفهانپانيز مارکتاصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،عليا،خيابان امام خميني37515265
اصفهانپايوننجف آباد خ امام غربي جنب بانک تجارت42612601
اصفهانپخش طهراناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جي غربي،کوچه نيلوفر 3،خيابان توحيد،بعداز چهارراه شهيد رجائي، ساختمان ال جي، پ 10،ط همکف35236050
اصفهانپرديساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مهران،کوچه شهيد رسول افيوني زاده11،خيابان بازارچه،پ 114،ساختمان الاء،ط همکف32607483
اصفهانپرديسخميني شهر-خيابان توحيد-ابتداي دوشنبه بازار33641044
اصفهانپرستگارياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،زينبيه،کوچه آتش نشاني،خيابان حرم مطهر،پ 3،ط همکف35513006
اصفهانپريماهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،گلستان،کوچه فرهنگيان5،خيابان گلستان،پ 108،ساختمان نگين،ط همکف434504209
اصفهانپوياناصفهان،اردستان،مرکزي،شهر اردستان،بازار،کوچه بازار،کوچه شهيد فدائي،پ 0،ط همکف54243322
اصفهانترنجخيابان پروين-خيابان هفت تير-مجتمع مسكوني ترنج32305480
اصفهانتعاوني بيمارستان غرضياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،غرضي،کوچه گلستان 2[67]،بن بست ياسر،پ 4،ط دوم34912280
اصفهانتقي زادهكاشان خيابان امام مقابل مسجد كيهان55230265
اصفهانتوحيدسده لنجان-خيابان توحيد-روبروي مواد غذايي42432156
اصفهانتياماصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،آ2،کوچه آ 2،خيابان کوثر،پ 28،ساختمان فروشگاه 2 آ،ط زير زمين42638481
اصفهانثمينملک شهر خيابان مطهري رو به رو بانک ملي ايران34425017
اصفهانجزيرهاول ارتش-روبروي درمانگاه فجر36279379
اصفهانچشمکاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کردآباد،خيابان بهار 2،خيابان شهيد باهنر،پ 88،ط همکف35227343
اصفهانچلگيساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مفتح،کوچه شهيد امين صبوري،بن بست شقايق- بن شقايق 6،پ 7،ط همکف34203295
اصفهانحميداصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،حسين آباد،خيابان حسين آباد،خيابان حکيم نظامي،پ 0،ساختمان ونک،ط زير زمين736283323
اصفهانخاتونفولادشهربازارچه آ3-ط اول -پلاک 1/2252628984
اصفهانخليجاصفهان،نائين،مرکزي،شهر نائين،شريعتي،کوچه شماره 15،خيابان امام خميني،پ 153،ط همکف46250430
اصفهانخليجخيابان شريعتي نرسيده به چهارراه شريعتي جنب داروخانه دكتر خسروي33677941
اصفهانداروخانه آراداصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،فردوسي،خيابان جاده ابريشم،کوچه فرعي 1 غربي،پ 12،ساختمان سهراب،ط همکف35247176
اصفهانداروخانه ارسطواصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آزادي،ميدان آزادي،خيابان چهار باغ بالا،پ 0،ط اول336621351
اصفهانداروخانه پاستوراصفهان،فلاورجان،مرکزي،شهر فلاورجان،طالقاني،خيابان فردوسي،خيابان آيت اله طالقاني،پ 63،مجتمع پزشکي پاستور،ط همکف37421542
اصفهانداروخانه پرويناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،خيابان دشتستان،خيابان 20متري شهيدحسين صفوي نژاد شرقي،پ 72،ط همکف32503541
اصفهانداروخانه ترابياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شهرک وليعصر،کوچه شماره 10،خيابان جانبازان،پ 54،ساختمان پديده،ط زير زمين37755910
اصفهانداروخانه خواجه شيرانياصفهان،اصفهان،زرين شهر،زرين شهر،خيابان امام،خيابان امام،پ 1،ط 142229617
اصفهانداروخانه دخانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،کوچه شماره 20،خيابان استاد فلاطوري،پ 0،ط همکف32646264
اصفهانداروخانه دكتر حاجي صادقياناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،کوچه آفاق 31،خيابان آل محمد،پ 239،مجتمع آل محمد،ط همکف34530852
اصفهانداروخانه دكتر خسروياصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،خوزان،کوچه 44،خيابان دکتر شريعتي،پ 0،ط اول33677382
اصفهانداروخانه دكتر ضيايياصفهان،اصفهان،مبارکه،نيکبخت،بلوار نيکبخت،درمانگاه اميرالمومنين،پ 18،ط 155233329
اصفهانداروخانه دكتر طغيانيخميني شهر-خيابان امير كبير-ابتداي كوچه آدريان33845566
اصفهانداروخانه دكتر معنوياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،باغ زيار،خيابان سهروردي،کوچه 10،پ 65،ساختمان شايان،ط زير زمين37753131
اصفهانداروخانه دكتر ناصرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپهسالار،کوچه شهيدچلمقاني،خيابان سپهسالار،پ 0،ط اول36309007
اصفهانداروخانه دکتر ايوبياناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،برازنده،کوچه اقاقيا 17،خيابان برازنده،پ 202،ط همکف34582607
اصفهانداروخانه دکتر بندي (المهدي)اصفهان،اصفهان،حبيب آباد،حبيب آباد،بلوار شهداي محراب،شهداي محراب،پ 1،ط 154883456
اصفهانداروخانه دکتر بهرامياصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،شريعتي،کوچه جهاد،بلوار شهيداشرفي اصفهاني،پ 0،ط همکف33677499
اصفهانداروخانه دکتر جان نثارياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مفتح،کوچه شهيد امين صبوري،خيابان مفتح،پ 106،ط زير زمين34426858
اصفهانداروخانه دکتر دهقانان زادهاصفهان،اردستان،زواره،شهر زواره،امام خميني،کوچه شيرازي،ميدان امام خميني،پ 279،ط همکف25374480
اصفهانداروخانه دکتر رحمانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مدرس،خيابان اديب،کوچه گل مريم 11،پ 6،ط همکف34464847
اصفهانداروخانه دکتر رفيعائياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کاوه،کوچه ژاله35،خيابان کاوه،پ 0،ساختمان تجاري واداري ماه نوش،ط همکف95013193
اصفهانداروخانه دکتر شايگان نيااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چمران،کوچه آرام 4[20]،بزرگراه شهيد چمران،پ 323،ط همکف34514333
اصفهانداروخانه دکتر شريف نژاداصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،رباط،خيابان رباط،کوچه داروخانه شريف 63،پ 146،ط زير زمين34427444
اصفهانداروخانه دکتر صادقياناصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،جوي آباد،خيابان سردار شهيدحاج محسن صفوي،خيابان شمس تبريزي،پ 129،ط همکف33654599
اصفهانداروخانه دکتر طاهرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شيخ صدوق شمالي،خيابان شهيد نيکبخت شرقي،خيابان شيخ صدوق شمالي،پ -240،ط اولشرقي36614708
اصفهانداروخانه دکتر عزمياناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر بهارستان،مهران 3،ميدان ولي عصر،خيابان الفت،پ 649،ساختمان اشکان،ط همکف936824888
اصفهانداروخانه دکتر ميرحاج محمدآبادياصفهان،اصفهان،جرقويه سفلي،شهر محمدآباد،شهرک شهيد بهشتي،کوچه پارک،بلوار امام خميني،پ 41،ط همکف27242238
اصفهانداروخانه دکترسيمافولادشهر محله B1 داروخانه دکتر سيما52622138
اصفهانداروخانه طالبيانکاشان-خ بابا افضل-روبروي درل بازار پ1655444221
اصفهانداروخانه طبيبياناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،حکيم نظامي،کوچه شهيدان محمودوغلامرضا برزگر،خيابان حکيم نظامي،پ 452،ط همکف36287168
اصفهانداروخانه كوثراصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دولت آباد،دولت آباد،کوچه ايمان،بلوار طالقاني،پ 362،ط همکف55810806
اصفهاندلساخيابان كمال-جنب مجتمع كمال-مجتمع پويا35518636
اصفهاندنيااصفهان، خ امام خميني، شهرک رسالت، رسالت 1، جنب پارک الزهرا، پ 3933247509
اصفهاندنيااصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 4،کوچه فرعي 1،خيابان وصال جنوبي،پ 18،ط همکف52646964
اصفهاندنياي رنگ مواصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،فردوسي،خيابان فردوسي،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري ابوذر،ط همکف5045271497
اصفهاندوياراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،عبد الرزاق،کوچه شهيد محمد تقي مصطفايي،کوچه بازار انقلاب،پ -449،ط همکف34460037
اصفهاندياناآران -خ زينبيه-پاساژ پاسارگاد-پ 17054735119
اصفهانذوب آهنفولادشهر-b1-سوپرb1-52622055
اصفهانرضوانياصفهان،تيران و کرون،مرکزي،شهر تيران،طالقاني جنوبي،کوچه شاداب،خيابان امامزاده،پ 312،ط همکف43226205
اصفهانروشااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،کوچه طيب5،خيابان پروين اعتصامي،پ 47،ط همکف32305745
اصفهانروشااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،توحيد،کوچه ميرباقري،خيابان توحيد،پ 0،مجتمع تجاري مسيح،ط همکف36243394
اصفهانروشنكزرين شهر-خيابان امام شمالي-جنب كتابفروشي فرهنگ32224855
اصفهانزرين چهرهخ زرين کوب-بعداز مجتمع نقش جهان35567055
اصفهانزمرداصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 4،کوچه مهتاب،بلوار شهدا،پ 0،مجتمع تجاري اداري کاميار،ط همکفB437245296
اصفهانزيتوناصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،عطار،کوچه فرعي 13 شرقي،بلوار عطار،پ 413،ط همکف1535258847
اصفهانسايماهخ چهارباغ عباسي ابتداي خ شيخ بهائي-اول32201806
اصفهانسپاساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،گورتان،خيابان آتشگاه،خيابان وحدت،پ 0،ساختمان آسمان،ط زير زمين37714014
اصفهانستايشاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خانه اصفهان،کوچه شيرين1،خيابان اميد،پ 132،ط همکف36289757
اصفهانسجاداصفهان، خ رزمندگان، ابتداي خ اميد33328572
اصفهانسروريگوکد-خ امام-بعداز داروخانه سلامت73334593
اصفهانسهيلياناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،گلستان،کوچه فرهنگيان5،خيابان گلستان،پ 108،ساختمان نگين،ط همکف1634504202
اصفهانسورنااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،15خرداد،کوچه شهيد رمضانعلي عباسيان 36،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ساختمان مرکز خريد گلستان،ط همکف54452515
اصفهانسوگلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بزرگمهر،خيابان بزرگمهر، ساختمان آميتيس32687412
اصفهانسيب سرخاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپاهان شهر،کوچه معراج،کوچه دي،پ 68،ط همکف36507318
اصفهانشرلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،کوچه شهيد زارعان 46 - ک ارشاد،کوچه شهيداميررضايي 47 [44]،پ 3،ط همکف35812251
اصفهانشفقخ منتظري -ک ملاصدرا -پاساژالماس42638773
اصفهانشهر سيباصفهان، قهدريجان، خ امام، مقابل بانک ملي37516300
اصفهانشيک مدخ رزمندگان روبروي مجتمع زيتون34352405
اصفهانصفريخيابان بزرگمهر-خيابان دكتر مفتح-نبش كوچه 1532273336
اصفهانعدالتاصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر مبارکه،شهرک مجلسي سپهر،کوچه فرعي 1،خيابان کيوان،پ 403،ط همکف36829764
اصفهانغزلهسه-ميدان 6راه خ مدرس ابتداي خ شريعتي35582088
اصفهانقاصدکاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سلمان فارسي،کوچه سردارشهيدآقابابايي،خيابان مهر،پ 277،ط همکف32615903
اصفهانکلاسيک نواصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،ويلاشهر،خيابان 114 فرعي،خيابان معلم،پ 98،مجتمع تجاري خليج فارس،ط همکف42255155
اصفهانکلبهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،وازيچه،کوچه شماره 134،خيابان نبوي منش،پ 0،ط همکف33657551
اصفهانگالري افرنگاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،فروشان،کوچه وحدت 2،خيابان بوعلي، روبه روي بانک رفاه33516323
اصفهانگالري تمناييکاشان-خ رجايي-پاساژ صفويه-ط پايين-پ6955451213
اصفهانگالري خاتوناصفهان،نائين،مرکزي،شهر نائين،آيت اله نائيني،کوچه (دکل مخابرات)،بلوار شهيدمطهري،پ 42،مجتمع تجاري الماس کوير نايين،ط همکف6046290906
اصفهانگالري سارگلاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شهرک کاوه،خيابان حافظ شمالي،خيابان سعدي غربي،پ 37،ط همکف34542476
اصفهانگالري ياساصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،بازار،کوچه اميد،خيابان مطهر ي،پ 75،ط همکف32638278
اصفهانگالري ياشگينگلپايگان-ميدان فردوسي-ابتداي خيابان امام-57427700
اصفهانگالري يلدااصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر ديزيچه،ديزيچه،بلوار امام خميني،بن بست مهتاب،پ 542،ط اول52458353
اصفهانگل سرخاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،معراج،کوچه شهيد بخشعلي سواري 21،خيابان معراج،پ 570،ط همکف35806663
اصفهانگلبرگاصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دولت آباد،سلمان،کوچه ابو عمار،بلوار طالقاني،پ 707،ط همکف25810872
اصفهانگلرخملك شهر-خيابان مطهري-جنب مسجداعظم34418109
اصفهانگلساگلپايگان-خيابان امام-روبروي بانك صادرات23236057
اصفهانگليفلكه شهدا-ابتداي چهارباغ پايين-روبروي ايستگاه اتوبوس34458987
اصفهانلوتوساصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر مبارکه، خ بسيج شمالي52413769
اصفهانلونااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،خيابان پروفسور فلاطوري،بن بست تجاري اداري پاسارگاد،پ 11،ساختمان تجاري اداري پاسارگاد،ط دوم934579050
اصفهانما ني نياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،هشت بهشت،کوچه شجاع،خيابان هشت بهشت غربي،پ 303،ساختمان نفيس،ط دوم32645512
اصفهانماتيکاصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر مبارکه، خيابان امام خميني،روبه روي فروشگاه رفاه52416853
اصفهانماهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بازار انقلاب،کوچه بازار لوافها[چاه حاج ميرزا]،کوچه بازارمخلص[بازاربزرگ]،پ -131،ط همکف1-11432229165
اصفهانماهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،زينبيه،کوچه مدرس،خيابان آيت اله غفاري،پ 45،مجتمع تجاري حضرت زينب،ط زير زمين35519102
اصفهانماه شيراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خانه اصفهان،کوچه ارديبهشت،بلوار اطلس،پ 118،ط همکف34205018
اصفهانماهرخاصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر ديزيچه،ديزيچه،کوچه شهيد غلامعلي رحماني،خيابان امام خميني، خ شهدا55324644
اصفهانماوياتوبان چمران-بالاتر از داروخانه شايگان-كوچه مطهري34593409
اصفهانمتيناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،امادگاه،ميدان فلسطين،خيابان آمادگاه،پ -193،ط همکف32222414
اصفهانمتينفولاد شهر-بازار ولي عصر-طبقه بالا-روبرو ي بهداشتي ديانا52620062
اصفهانمحيااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آذر بيگدلي،خيابان صباحي،خيابان سپيده کاشاني،پ 283،ساختمان آئين،ط همکف32319122
اصفهانمديساصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر مبارکه،سلمان فارسي جنوبي،کوچه هفتم،خيابان سلمان فارسي جنوبي،پ 0،ط همکف52413251
اصفهانمهتاباصفهان،اصفهان،مرکزي، خوراسگان، خ اباذر35721501
اصفهانمهستانكاشان-خيابان مدرس-جنب سياست نهم-ساختمان پانته آ55319800
اصفهانميثماصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر ديزيچه،ديزيچه،کوچه فرعي،خيابان شهدا،پ 102،ط همکف52412366
اصفهانناجيکاشان خ مدرس جنب فرش ناجي55307825
اصفهاننارنجياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر بهارستان،سروستان 2،خيابان نسيم،خيابان الفت،پ 650،ط همکف36820078
اصفهانناژيناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپاهان شهر،خيابان خوارزمي 2،بلوار غدير،پ 1،ساختمان نور،ط همکف1136513701
اصفهاننرسياصفهان، خميني شهر، ميدان امام، ابتداي خ امام جنوبي33663010
اصفهاننفيساصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،عطار،کوچه فرعي شرقي 13،خيابان عطار،پ 0،ط همکف45322076
اصفهاننلاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خوراسگان،کوچه خرم،خيابان سلمان،پ 0،ساختمان حافظ،ط همکف35217348
اصفهاننوشيناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،نيرو جنوبي،کوچه شهيد مهدي شمس،خيابان نيرو جنوبي،پ 175،ط همکف32609674
اصفهاننويداصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کاوه،کوچه گلستان[14_15]،خيابان کاوه شمالي،پ -157،پاساژ صفا،ط همکف334510141
اصفهانهانااصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 1،بلوار شهدا،بلوار شهيد مطهري،پ 211،ساختمان صدف،ورودي 372،ط همکف52635277
اصفهانهفت قلماصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،دهنو،کوچه حافظ،بن بست نيما،پ 0،ط همکف33866089
اصفهانهليااصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،آ2،کوچه آ 2،خيابان کوثر،پ 3،ساختمان فروشگاه 2 آ،ط زير زمينشرقي52644130
اصفهانهيلاخ قائميه-نبش کوچه 1337804269
اصفهانهيلدااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،کوچه پرستار 22،خيابان آل محمد،پ 182،ط همکف33453427
اصفهانولي عصراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آتشگاه،کوچه شهيدان مير نجم الدين،کوچه شهيد اصغر حسن پور،پ 10،ط همکف37732337
اصفهانويولتخيابان كاوه- روبروي ترمينال كاوه- بازار بزرگ صفا- پلاك 4134508597
اصفهانياسميدان ارتش-توپخانه 55 فجر غرفه 4137759275
اصفهانيگانهخيابان كاوه-خيابان دكتر غرضي-چهار راه اول سمت راست34514459
اصفهان-اصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،دکتر آيت،کوچه نوبهار،بن بست نوبهار 3،پ 55،ط اول35800407
اصفهان-اصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،زينبيه شمالي،کوچه ايثار،بن بست شکوفه،پ 8،ط همکف35582566
اصفهان-اصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شهرک کوثر33241173
اصفهان-اصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شهيد رجائي،کوچه آزادي،بن بست گلچهره،پ 20،ط همکف34418634
اصفهان-اصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مصلي،کوچه شهيدبابايي،کوچه شهيد نعمت اله لوني،پ 0،ط همکف36627994
اصفهان-اصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 5،بلوار آيت اله خامنه اي،کوچه دبيرستان نسل فردا،پ 60،پاساژ وليعصر،ط همکف6352632624
اصفهان-اصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر مبارکه،صادقيه،کوچه ((فرعي يکم))،خيابان ((بازارروز))،پ 7،ط دوم52675494
چهارمحال و بختيارياحسانچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،ملت،کوچه 52،خيابان ملت،پ 332،ط همکف32276372
چهارمحال و بختيارياستارچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،انقلاب،کوچه 34،بلوار 17 شهريور،پ 0،ط زير زمين33222555
چهارمحال و بختياريبزكبروجن -خ طالقاني-نبش کوچه باغ ملي پ15934226997
چهارمحال و بختياريپخش نگينلردگان، جليل آباد، خيابان تختي34448768
چهارمحال و بختياريپرهامشهركرد-پاساژامام صادق-پلاك332227638
چهارمحال و بختياريتيکالچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر هفشجان،مسجدامام صادق،خيابان نهضت،خيابان کاشاني،پ 0،پاساژ نظر،ط زير زمين32572966
چهارمحال و بختياريدرساچهارمحال وبختياري،فارسان،مرکزي،شهر فارسان،ميدان امام،ميدان امام خميني،بلوار امام،پ 0،مجتمع تجاري قائم،ط زير زمين ( منفي يک )1833227113
چهارمحال و بختياريرزفرخشهر-خيابان شهدا-مجتمع نور32420719
چهارمحال و بختياريسامانچهارمحال وبختياري،سامان،مرکزي،شهر سامان،مرکزي،کوچه شهيد بهارلو،خيابان شهيد جعفرزاده،پ 123،ط همکف33525852
چهارمحال و بختياريسنجاقکچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،چهارراه هواپيمائي،بلوار آيت اله کاشاني،خيابان 12 محرم،پ 0،ط اول33350672
چهارمحال و بختياريعروس و دامادشهرکرد خ ملت38524739
چهارمحال و بختياريعقيليچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،ملت،ميدان 12 محرم،خيابان ملت بن 46،پ 2،ط همکف32274047
چهارمحال و بختياريماتيکچهارمحال وبختياري،شهرکرد،فرخ شهر،شهر فرخ شهر،شهدا،کوچه سيار،خيابان شهدا،پ 39،ط همکف32852542
چهارمحال و بختيارينارنجيشهرکرد، خ حافظ، چهار راه دوم33339839
چهارمحال و بختيارينامجوچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،چهاراه فصيحي،خيابان 12 محرم،خيابان مولوي،پ 0،ساختمان ولي عصر،ط همکف32243279
چهارمحال و بختيارينگينچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،فردوسي،کوچه 7،خيابان فردوسي،پ 0،ط همکف32220345
چهارمحال و بختيارينگين3چهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،12 محرم،چهارراه فصيحي،خيابان 12 محرم،پ 0،ساختمان **،ط همکف32222679
چهارمحال و بختياريهفت قلمچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر هفشجان،وليعصر،خيابان وليعصر،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف32576768
آذربايجان شرقيآدينهخ طالقاني بالاتر از بهشتي -جنب پروتئين محمد35415439
آذربايجان شرقيآرايشي آداكسآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 1،خيابان پرديس،خيابان (فرعي پرديس)،پ 0،مجتمع پگاه،بلوک 4،ط چهارم،و1633445075
آذربايجان شرقيآرايشي ايپك يوليآذربايجان شرقي،کليبر،مرکزي،شهر کليبر،تربيت بدني،خيابان معلم،خيابان تربيت بدني،پ 0،ط همکف44446436
آذربايجان شرقيآرايشي بردياآذربايجان شرقي،اسکو،ايلخچي،شهر ايلخچي،امام،خيابان 24متري شهيدمطهري،کوچه 8متري اول،پ 12،ط زير زمين33416560
آذربايجان شرقيآرايشي پور محمديآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،پلاک 25،ط همکف34470647
آذربايجان شرقيآرايشي پويشآذربايجان شرقي،کليبر،مرکزي،شهر کليبر،چايکنار،خيابان انصاري،کوچه ويلا،پ 1720،ط همکف44442034
آذربايجان شرقيآرايشي جمالي فردآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،زعفرانيه،بلوار صائب تبريزي،خيابان سالک غربي،پ -47،ط همکف33327088
آذربايجان شرقيآرايشي حسن پورآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،قره آغاج،کوچه شهيد يونسي،خيابان قدس،پ 133،ط همکف32816275
آذربايجان شرقيآرايشي رادينآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مقصوديه،کوچه نوبر(مقصوديه)،بن بست قره باغي،پ 26،ط همکف35262807
آذربايجان شرقيآرايشي راه روآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،باغميشه،کوچه فاز2بازار،خيابان مولانا،پ 0،فاز 2 ق 203،ط همکف36664759
آذربايجان شرقيآرايشي رضاآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،رشديه،بلوار بهارستان،بلوار کوهسار،پ 0،پاساژ مرکز خريد رشديه،ورودي سرخه (8)پ12،ط زير زمين36695161
آذربايجان شرقيآرايشي روژانآذربايجان شرقي،مراغه،مرکزي،شهر مراغه،شهرک ولي عصر،کوچه جهادشماره2،کوچه جهادشماره1،پ 9،ط همکف37419378
آذربايجان شرقيآرايشي زماني (شعبه2)تبريز-پاساژتربيت-طبقه همکف پلاک21535572155
آذربايجان شرقيآرايشي سالاريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،رازي،بلوار 35 متري رازي،بلوار صادقيه،پ 38،ط همکف34450849
آذربايجان شرقيآرايشي قاسميآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک نور،کوچه 8متري شهريار،خيابان نگارستان شرقي،پ 0،ط همکف34479731
آذربايجان شرقيآرايشي گيتي بانآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،نصف راه،بلوار آزادي،بلوار 22 بهمن،پ 15،مجتمع تجاري رويال،پلاک15،ط همکف34425701
آذربايجان شرقيآرايشي لردآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،مطهري،خيابان شهيد دکتر ناصرالدين نيکنامي،خيابان پانزده خرداد،پ 0،ط همکف52245036
آذربايجان شرقيآرايشي ماتيکآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،ط همکف35532650
آذربايجان شرقيآرايشي مکثآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،طالقاني،کوچه زيبا،خيابان طالقاني جنوبي،پ 819،ط همکف35418192
آذربايجان شرقيآرزومراغه - ميدان مادر - خيابان گلها(گللر) 5متر بالاتراز مسجد امام رضا - جنب کوچه گللر 5 پلاک 3537272311
آذربايجان شرقيآصفتبريز - خ حجتي نبش تقاطع ظهيري جنب فروشگاه نيکو پلاک 64/432824148
آذربايجان شرقيالدوز 2بناب - خيابان امام پاساژ وليعصر37736806
آذربايجان شرقياليآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،نجار آباد،خيابان چايکنار،خيابان شهيدخليلي،پ -8،ط همکف32875102
آذربايجان شرقياميرتبريز - مابين طالقاني وآخر شريعتي جنب کوچه بابايي پلاک 26135422892
آذربايجان شرقيآنتيکتبريز - بازار - سراي دودري -دالان سقط فروشان -35243881
آذربايجان شرقيآنسهآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر جلفا،امام خميني،خيابان ويلا،خيابان ولايت فقيه،پ 0،مجتمع تجاري آراز،پلاک2،ط همکف42012117
آذربايجان شرقياورجينالسراب - بازار المهدي روبروي مسجد اميرالمومنين پلاک 843234753
آذربايجان شرقياولدوزبناب - خيابان باهنر راسته بازار پاساژ الغدير پلاک 937736975
آذربايجان شرقيآي سلتبريز - باسمنج خيابان امام نرسيده به بانک سپه36348328
آذربايجان شرقيآيسان 2تبريز - جمهوري پاساژ ايران پلاک 14035247086
آذربايجان شرقيائل آي حياتتبريز - جاده تهران - 3کيلومتر بعداز کافي شاپ وحيد - جنب ساختمان بارز36305622
آذربايجان شرقيآينازتبريز - دروازه تهران جنب بانک سپه خ دانش33334015
آذربايجان شرقيبارانتبريز - باسمنج خيابان امام روبروي داروخانه سياهي36346983
آذربايجان شرقيبانوخسروشهر - مجتمع تجاري فرج طبقه زيرزمين پلاک 1032663592
آذربايجان شرقيبانو 3تبريز - پاسداران 10متري طالقاني کوچه حاج اسماعيل32614942
آذربايجان شرقيبهاريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مفتح،کوچه توکلي،خيابان شمس تبريزي،پ 515،ط همکف32371421
آذربايجان شرقيبهداشتي لوكسآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،چها رراه لاله،خيابان بهاران،کوچه شهيدرستمي،پ 51،ط اول34422970
آذربايجان شرقيبهرامفجر- فلکه باکري - پاساژ قايم -پلاک434453425
آذربايجان شرقيبهروزاهر خ طالقاني جنب پاساژ امير کبير روبروي بانک تجارت44235556
آذربايجان شرقيبيوتيآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،تختي،خيابان پروين اعتصامي،بن بست ريزه کار،پ 165،ط همکف42272456
آذربايجان شرقيپارلاتبريز - پاساژ11035541918
آذربايجان شرقيپاريس گالريمراغه خ قدس پاساژ امير روبروي سينما ط همکف37224255
آذربايجان شرقيپرديستبريز - شهرک باغميشه خ شهريار پاساژ مولانا فاز يک پلاک5136681609
آذربايجان شرقيپرسنلآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان آذربايجان - كوي مهران - برج ظفر - طبقه 4 واحد l432846331
آذربايجان شرقيپرسنلآذربايجان شرقي،آذرشهر،گوگان،شهر گوگان،دانشسرا،کوچه دانشسرا،بن بست 6متري اول دانشسرا،پ 4،ط همکف34438943
آذربايجان شرقيپرسنلآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،ائل گلي،کوچه سهند،بن بست سهند اول،پ 242،ط سومغربي33824630
آذربايجان شرقيپرسنلآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مجتمع مسکوني راه آهن،بلوار کارگر،ميدان راه آهن،پ 0،ط همکف34391520
آذربايجان شرقيپرکتبريز -مارالان -20متري 17متري ايستگاه حاج الماس35440874
آذربايجان شرقيپرنسليتبريز - ابوريحان جنب داروخانه احمدي پلاک 10134771881
آذربايجان شرقيپيمانشبستر - خيابان گلشن راز پايين تر از بانک مسکن42422120
آذربايجان شرقيتايمازکليبر - خ امام پاساژ جهانگردي طبقه زير زمين44224006
آذربايجان شرقيتماشاتبريز - شهرک باغميشه خ شهريار پاساژ مولانا فاز 2 پ 13436680017
آذربايجان شرقيجان به بهآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،ميدان مادر،خيابان ازاد ي،بن بست (ملکي )،پ 0،ط همکف42234262
آذربايجان شرقيجردنتبريز - خيابان عباسي نرسيده به چهارراه عباسي ايستگاه حاج هاشم جنب بانک رفاه35935903
آذربايجان شرقيجماليميانه - خيابان آزادي کوچه نجاران52228299
آذربايجان شرقيچهره هاآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه بازار صفي،کوچه قرجه داغي،پ 0،پاساژ آخوندي،ط زير زمين35256142
آذربايجان شرقيچيچکتبريز -ياغچيان فلکه بزرگ ياغچيان جنب ايستگاه اتوبوس33857338
آذربايجان شرقيحاتميملکان - خيابان امام روبروي بانک سپه پلاک 285537823913
آذربايجان شرقيخوش منظراهر - بازار سرپوشيده فروشگاه کاچيران44228095
آذربايجان شرقيداروخانه آزاديمراغه - خيابان پاسداران خ دارايي پلاک 3137238943
آذربايجان شرقيداروخانه امينآذرشهر - خيابان امام جنب داروخانه خسروشاهي پلاک 474434224080
آذربايجان شرقيداروخانه تربيتتبريز - خيابان امام چهارراه شهناز نبش کوچه ارک بالاتر از بانک صادرات35532286
آذربايجان شرقيداروخانه جماليتبريز - خيابان پاستور چهار راه جديري روبروي کلينيک پارسيان نو پلاک 12/2133379186
آذربايجان شرقيداروخانه فرجيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر،خيابان رازي،خيابان سعدي شمالي،پ 0،ط همکف33292165
آذربايجان شرقيداروخانه قاسميتبريز - مارالان جنب بانك رفاه شهيد منتظري33358820
آذربايجان شرقيراشل 2سراب - بازار حيدر خاني43239472
آذربايجان شرقيرژلندآذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،امام،خيابان طالقاني،خيابان بنفشه،پ 0،مجتمع مرواريد،سمت 11،ط ششم37745710
آذربايجان شرقيرنگارنگچهارراه ابوريحان اول آباداني مسکن روبريروي بلوک 334777572
آذربايجان شرقيرنگين اهراهر خ رجايي روبروي چلوکبابي گلشن44225556
آذربايجان شرقيرنگين کمانتبريز - راسته بازار - پلاک 80/135247034
آذربايجان شرقيسعيدتبريز - خيابان 24متري اول سه راه بهشتي روبروي کميته 5سابق جنب کوچه آيت الله حکيم32355026
آذربايجان شرقيسفيدانتبريز - پاسداران روبروي بلواررضوان شهر جنب 18 متري معرفت پلاک 432651652
آذربايجان شرقيسلناايلخچي - خ کمربندي خ شهيدمدني جنب سوپر پيام33410740
آذربايجان شرقيسيدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه راسته بازار جديد،کوچه دودري،پ 65،ط همکف35237038
آذربايجان شرقيسيدآذرشهر - خ امام پاساژ نقي زاده طبقه همکف پلاک 234236140
آذربايجان شرقيسيسموني سامعآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر سردرود،باغبان،کوچه بازار شهيدي،خيابان سنگستان،پ 39،ط زير زمين34216599
آذربايجان شرقيسيف زادهآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،نصف راه،بلوار آزادي،بلوار 22 بهمن،پ 0،مجتمع تجاري رويال،پلاک135،ط دوم34411684
آذربايجان شرقيسيلوراستارتبريز - خ خيام پايين تراز مسجدگازران پايينترازداروخانه شفابخش35575168
آذربايجان شرقيصدفآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،زعفرانيه،کوچه 12متري 5،خيابان گلدشت،پ 0،ساختمان نور،ط همکف33828244
آذربايجان شرقيصدفآذربايجان شرقي،شبستر،مرکزي،شهر شبستر،بلوارشيخ محمود،خيابان قدس،بلوار شيخ محمود شبستري،پ 617،ط همکف34244311
آذربايجان شرقيصدفايلخچي - خيابان کمربندي خ 12بهمن جنب سوپر فتاحي پلاک 21133321717
آذربايجان شرقيعليزادهتبريز - انتهاي جلاليه فلکه فجر - خيابان نگارستان - نبش پاساژ ميلاد پلاک 132628397
آذربايجان شرقيفدکتبريز - حجتي ايستگاه کريم آباد پشت ايستگاه اتوبوس پلاک 1132822994
آذربايجان شرقيفروشگاه H2Oآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر جلفا،فلکه ياد بود،خيابان ولي عصر،جاده کليساي استفانوس مقدس،پ 0،مجتمع تجاري ستارخان ارس،ط همکف8042038184
آذربايجان شرقيفروشگاه باريسآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 2،بلوار 70متري،بلوار فرعي،پ 0،ساختمان الماس،ق 1231b14،ط همکف،و833436148
آذربايجان شرقيفروشگاه بردياآذربايجان شرقي،اسکو،ايلخچي،شهر ايلخچي،امام،خيابان وحدت،خيابان شهيد مدني،پ 132،ط زير زمين33415093
آذربايجان شرقيفروشگاه تبريزيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،باغميشه،ميدان شقايق،خيابان مولانا،پ 0،مجتمع زمرد-شهيدباکري،بلوک 3،ط دوم،وشرقي34440612
آذربايجان شرقيفروشگاه تقي زادهآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،لاله شرقي،کوچه پيمان،بلوار لاله،پ 151،ط اول34390447
آذربايجان شرقيفروشگاه حسنعليزادهتبريز - پاساژ 110 طبقه همکف روبروي فروشگاه شمس پلاک 3835532177
آذربايجان شرقيفروشگاه حلماآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک نور،کوچه 6متري پنجم،خيابان نورجنوبي،پ 0،ط همکف34480385
آذربايجان شرقيفروشگاه خاطرهآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،ياغچيان،کوچه فرشته،خيابان 18 متري مائده،پ 0،ق1464،ط همکف33856822
آذربايجان شرقيفروشگاه زاهدي نژادآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،فرد وسي،خيابان فردوسي،خيابان تربيت،پ -272،ط همکفشمالي35530869
آذربايجان شرقيفروشگاه ساعدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،پلاک 23،ط زير زمين35539370
آذربايجان شرقيفروشگاه عسلآذربايجان شرقي - سه راه امين - جنب پاساژ سوئيس35531076
آذربايجان شرقيفروشگاه ني ني نازآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،خطيب،کوچه شهيدنهالي مقدم،خيابان خطيب،پ 0،ط همکف34431852
آذربايجان شرقيفروشگاه ني ني نازآذربايجان شرقي،مراغه،مرکزي،شهر مراغه،کوره خانه،کوچه شهيد زارعي،خيابان خواجه نصيرشمالي،پ 0،ط همکف37237343
آذربايجان شرقيفروشگاه نيكروزآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،نجار آباد،خيابان شهيد سربازي،خيابان استاد جعفري،پ 0،ط همکف32881548
آذربايجان شرقيفروشگاه هلياآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه بازار صفي،کوچه قرجه داغي،پ 0،پاساژ آخوندي،ط سوم35266990
آذربايجان شرقيقليپورتبريز -پاساژ110 -طبقه همکف -پلاک2235566357
آذربايجان شرقيکوشاتبريز - ياغچيان خيابان شفا مابين نور و توحيد33860104
آذربايجان شرقيکيشعجب شير -بازار انقلاب - خيا بان شيطان تختي پلاک 3737621632
آذربايجان شرقيکيش مرکزيآذربايجان شرقي،مراغه،مرکزي،شهر مراغه،شيخ تاج،کوچه اتابک اعظم،خيابان شهرداراسماعيلي،پ 0،ط همکف37220881
آذربايجان شرقيگالري آذربايجانآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،پلاک 21،ط همکف35569492
آذربايجان شرقيگالري اصغريگوگان - پاساژ نادر34529495
آذربايجان شرقيگالري انيسخ عباسي نرسيده به چهارراه عباسي جنب کوچه 4636574299
آذربايجان شرقيگالري آيساتبريز-ميرداماد-جنب آرايش حامد-پلاک53-گالري آيسا33811293
آذربايجان شرقيگالري پاک نژادآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،کوي فيروز،کوچه فيروز نو،خيابان دکتر قريب،پ 0،ط اولشرقي34417548
آذربايجان شرقيگالري پديدهتبريز - خيابان شريعتي جنوبي - پاساژ مهستان - پلاك 2335548591
آذربايجان شرقيگالري پيوندآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،پلاک 31،ط زير زمين35534355
آذربايجان شرقيگالري چهرهآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،حيدرآباد،کوچه اسلامي،خيابان فجردوم،پ 66،ساختمان مغازه هاي مصلي،ط همکف32604689
آذربايجان شرقيگالري حامدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،رشديه،بلوار سروستان،بلوار بهارستان،پ 0،ساختمان فاز 1مرکز خريد پالاديوم تبريز،ق 128،ط اول،و2591030307
آذربايجان شرقيگالري زر آبيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،ابوريحان،چهارراه ابوريحان،بلوار آزادي،پ 0،مجتمع تجاري آذربايجان،ط زير زمين1234796845
آذربايجان شرقيگالري سعيدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر،کوچه ريحان،کوچه 10 متري نيلوفر،پ 0،ساختمان شهر شب،پلاک 22،ط همکف33271775
آذربايجان شرقيگالري فرنياآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،تپلي باغ،خيابان 7 تير،خيابان امام خميني،پ 7،پاساژ صدف،ط همکفشرقي33368468
آذربايجان شرقيگالري کيميادامپزشکي 18 متري شهيد رجايي4429778
آذربايجان شرقيگالري لاوينآذربايجان شرقي،آذرشهر،حومه،شهر آذر شهر،امام خميني،کوچه (گذرميلاد)،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ حاج يعقوب فتاحي،ط همکف534552563
آذربايجان شرقيگالري لوكس استايلآذربايجان شرقي - تبريز - پاساژ ژرديس طبقه اول35545486
آذربايجان شرقيگالري ليليومآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 1،خيابان گلبهاران دوم،کوچه گلبهار 8،پ 0،مجتمع تجاري صدف،ط همکف1233451079
آذربايجان شرقيگالري نصرتآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان تربيت غربي،کوچه پست خانه قديم،پ -34،ط همکف35540357
آذربايجان شرقيگالري ويقارتبريز -ابوريحان -پاساژ آذربايجان34783272
آذربايجان شرقيگالري ويوناآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان تربيت غربي،کوچه پست خانه قديم،پ 0،پاساژ سوئيس2،1وسط پلاک 23-،ط همکف35551763
آذربايجان شرقيگالري ياس سفيدخ آخوني جنب داروخانه دکتر فهيمي32881973
آذربايجان شرقيگلچينتبريز - راسته بازار سراي دودري پلاک 2535242501
آذربايجان شرقيگلچينسه راه امين پاساژ 110 ط همکف35558358
آذربايجان شرقيگلچين شعبه 2تبريز - پاشاژ 110دست راست نبش پاساژ35566174
آذربايجان شرقيگلديستبريز - شهرجديد سهند فلکه مادر پاساژ گلديس طبقه اول پلاک 2333447599
آذربايجان شرقيلعياتبريز - شهرک مرزداران بازارچه امام رضا روبروي آذرمرغ36370768
آذربايجان شرقيماتيکآذربايجان شرقي،ملکان،مرکزي،شهر ملکان،گلجه،خيابان گلجه،خيابان (مهندس اسماعيلي)،پ 72،ط زير زمين37826528
آذربايجان شرقيمبينامرند - خيابان شريعتي پاساژ موذن طبقه همکف پلاک 2742225632
آذربايجان شرقيمهاديتبريز - بازار نبش ورودي بازار مشروطه35240584
آذربايجان شرقينارسيستبريز - آبرسان نبش پاساژ صدف پلاك 433349316
آذربايجان شرقينارمکتبريز - باغميشه جنب آتش نشاني خ امير کبير اول کوي صفا36699750
آذربايجان شرقينازلي به بهتبريز - شهرک پروازجنب مسجد چهارده معصوم پلاک 133862596
آذربايجان شرقينانسيميانه بازار حاج حسن پلاك 5053338910
آذربايجان شرقينسترنآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،امام خميني،خيابان 7تير غربي،خيابان امام خميني،پ 476،ط همکف42222720
آذربايجان شرقينگينتبريز - نصف راه پاساژزمرد جنب گالري هاني پلاک 1634433156
آذربايجان شرقينويدتبريز - راسته بازار پلااک 8035245475
آذربايجان شرقينيکسانميانه - بازار حاج عبدالله - روبروي حقي52234261
آذربايجان شرقيوحيدتبريز - پاسداران بلوک1 رضوانشهر پلاک 132605532
آذربايجان شرقيونوستبريز - خيابان عباسي ايستگاه حاج هاشم روبروي بانک کوثر پلاک 1436565971
آذربايجان شرقيياسجلفا - پاساژ ستارخان پلاک 14442038033
آذربايجان شرقييامورتبريز - قراملک خيابان فرش آباد32895398
زنجانآرايشي حيدريزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوچمشکي،خيابان شهيدمحمد کراني،ميدان رسل،پ 474،ط زير زمين33320797
زنجانآرايشي سرمهزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،سعدي وسط،کوچه مستشيري،خيابان سعدي وسط،پ 52،پاساژ ايران زمين،ط همکف33360972
زنجانآرايشي نوژازنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي بنيادشهيد،خيابان شاهد،خيابان شاهد سوم،پ 0،161،ط همکف33755937
زنجاناسم زادهمراغه - شهرک ولي عصر - پايين تراز داروخانه اصغري - جنب ايستگاه تاکسي پلاک 837410039
زنجانالماسزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،بازاربالا،کوچه شهيدان حبيبي،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ آيينه،ط همکف733325660
زنجانپارميسزنجان - خيابان سعدي وسط جنب داروخانه حريري33329737
زنجانتعاوني وليعصر شهرداري زنجانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،بعثت،خيابان فدائيان اسلام،خيابان بعثت،پ 415،ط همکف33331530
زنجانداروخانه شايان جوصائين قلعه - خيابان امام روبروي بانک صادرات35621390
زنجانسايهخدابنده - خيابان امام - روبروي بانک ملت - جنب بستني پاک-
زنجانصارميزنجان - خيابان سعدي نبش خيابان زينبيه پاساز زنجان پلاک 9233225553
زنجانفرزادابهر - پاساژ سينا - پلاک 335271596
زنجانفروشگاه پونهزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي انصاريه،خيابان بوستان سيزدهم،ميدان (انصاريه)،پ 0،1107،ط اول37270497
زنجانفروشگاه ياسزنجان-اسلام آباد-خيابان 20 متري مدني-جنب بانک ملي33538267
زنجانکارلزنجان - خيابان شهدا نبش کوچه فلاح35262527
زنجانکلانتريخرم دره - ميدان قائم - مجتمع بهاران طبقه همکف - پلاک 2735526594
زنجانگالري آرتيمسزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،سعدي وسط،کوچه شهيدعباس منتخبي،خيابان (سعدي وسط)،پ 249،ساختمان اطلس،ط همکف33325714
زنجانمحبوبيزنجان - خيابان سعدي وسط روبروي کوچه زند جنب موبايل سعدي33232201
زنجانمرواريدزنجان - چهارراه انقلاب پاساز طلا طبقه زيرزمين33324451
زنجانوريتاابهر - ميدان شهرداري روبروي سينما جنب بانک رفاه35276708
زنجانيزدانزنجان - ميدان انقلاب مجتمع تجاري نور طبقه 3 واحد 42733234404
تهران2 كمندتهران پارس خ جشنواره خ زهدي (امين) نرسيده به ميدان رهبر نبش روشن شرقي پلاک 44577331504
تهرانK.m گالريميدان شكوفه پاساژ قائم طبقه همكف پلاك 1633788884
تهرانآتريداتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،کوچه انقلاب،بن بست اول،پ 17،ط اول36444250
تهرانآرايشي بهداشتي عامريشوش شرقي خ مظاهري نبش کوچه نعمت زاد پ 29755188054
تهرانآرايشي بهداشتي ياسمشيريه خ صالحي چهارراه دوم پاساژ فراهاني پلاک 533462784
تهرانآرايشي رزتهران _ تهران _ شهرتهران _ تجريش _ کوچه بعثت _ خيابان شهرداري پلاک 156 _ طبقه -122714764
تهرانآرايشي ريحانهتهران _ تهران _ شهرتهران _ سليمان خاطر _ کوچه بيجار _ خيابان سهروردي جنوبي پلاک 130 _ طبقه همکف88323164
تهرانارشياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه،خيابان شهيد استاد حسن بنا،کوچه شهيد برادران اماميان،پ 2،ط اولغربي22509319
تهرانارکيدهتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي _ خيابان وليعصر پلاک 1960 _ طبقه همکف88957455
تهرانآرميتاتهران _ تهران _ شهرتهران _ نظام آباد _ خيابان شهيد حسين صفايي _ خيابان شهيد اثني عشري پلاک 13 _ طبقه همکف77834931
تهرانآروينتهران،پرديس،بومهن،شهر بومهن،بومهن،کوچه شهيد محمد حسين ميرزائي،بلوار امام خميني (ره)،پ 701،ط همکف2176228682
تهراناشرفيزيبا شهر خ 12 متري کوچه فتح 7 پ26033611397
تهراناشيامپاكدشت - دوراهي پارچين - شهرك نامجو (2000 واحدي ) - پاساژ الغدير - پلاك 20736074187
تهراناله داديتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،خيابان لادن 3،خيابان وليعصرجنوبي،پ 0،ط همکف76313660
تهرانامير بيوتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان رضوان غربي،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 536،ساختمان سون سنتر،ط چهارم41877972807
تهرانآيسانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاک سفيد،خيابان شهيد احمد مسعودي،خيابان شهيد منصور زهدي (امين)،پ 729،ط همکف77320478
تهرانبارانتهران _ تهران _ شهرتهران _ دهم فروردين _ خيابان ياسين _ خيابان ش حجت الاسلام مهدي شاه آبادي پلاک 442 _ طبقه همکف33323870
تهرانبانك زيباي كيشتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان محمدآباد (پاسدار)،بن بست مهديه 2،پ 1596،ط همکف22149127
تهرانبزكتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ کوچه هشت متري ششم غربي _ خيابان 21متري دهقان پلاک 112 _ طبقه همکف33341957
تهرانبهزادتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان 6/30 _ خيابان ششم نيروي هوائي پلاک 131 _ طبقه همکف77439978
تهرانپاسارگادتهرانپارس-بين چهارراه تيرانداز بالاتر از فلکه اول-بين 154 و 154شرقي پلاک 12577290798
تهرانپانيذخ شهيد مدني نظام آباد داخل بازار روز بعد از باشگاه پ 577251037
تهرانپانيزاقرچك - شهرك آزادي (ميرزايي ) - خيابان امام - نبش رضوان - پلاك 2236144257
تهرانپلکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،خيابان کار و تجارت،خيابان ونک،پ 12،پاساژ ونک،ط همکف13.188194112
تهرانتعاوني مصرف کارکنان سازمان مليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،بزرگراه کردستان،خيابان شهيد محمد باقر خدامي،پ 56،ط همکف88797382
تهرانتي تيميدان خراسان پاساژ خراسان جنب درب ورودي پ 2233506600
تهرانجودكيزيبا شهر خيابان 12 متري روبروي داروخانه دكتر بيرامي نبش كوچه نصر 5-
تهرانچين چيلاتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ ميدان نبوت _ کوچه شهيد جواد عظيمي نيا پلاک 15 _ طبقه همکف77910082
تهرانحسينيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کرمان شمالي،خيابان شهيد غلامحسين کرد،بزرگراه رسالت،پ 939،مجتمع دنياي نور،ط منفي 22122337616
تهرانخاطرهتهران _ ورامين _ شهرورامين _ شهرک مدرس _ خيابان ولايت فقيه _ کوچه نگارستان 2 پلاک 22 _ طبقه اول36234577
تهرانخاوريتهران _ ورامين _ شهرورامين _ خيرآباد _ خيابان تهران ورامين _ خيابان شهيدزواره پلاک 28 _ طبقه همکف36237941
تهرانخليجقيامدشت خ وليعصر روبروي بانک مسکن سر نبش33594316
تهرانخورشيدتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه شهيد اصانلو _ خيابان شهيد مطهري پلاک -104 _ طبقه اول36025711
تهرانداروخان دکتر خسرو تاشتهران،پرديس،بومهن،شهر بومهن،بومهن،کوچه شهيد محمد حسين ميرزائي،بلوار امام خميني (ره)،پ 699،ط همکف76223922
تهرانداروخانه 17شهريورتهران _ تهران _ شهرتهران _ بيست متري منصور _ خيابان هفده شهريورجنوبي _ کوچه شهيد سيدمحمد سخايي پلاک 1 _ طبقه همکف55319333
تهرانداروخانه آجودانيهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان شهيد برادران موحددانش،خيابان شهيد سباري،پ 30،ط اول122831395
تهرانداروخانه اختياريهتهران _ تهران _ شهرتهران _ اختياريه _ کوچه شهيد برادران ابهري _ خيابان اختياريه شمالي پلاک 14 _ طبقه همکف22546068
تهرانداروخانه آژتهران _ تهران _ شهرتهران _ جمالزاده شمالي _ کوچه جزايري _ خيابان نصرت پلاک 91 _ طبقه اول66563689
تهرانداروخانه آيتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد فرامرز ابراهيم،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 495،ط همکف77913178
تهرانداروخانه ايران ماتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهيد مطهري،کوچه الوند،خيابان قائم مقام فراهاني،پ 115،ط همکف188812823
تهرانداروخانه بزرگ شهرتهران _ تهران _ شهرتهران _ تخت طاووس _ خيابان ناهيد _ خيابان ولي عصر پلاک 2015 _ طبقه همکف88720560
تهرانداروخانه بيمارستان جمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهيد مطهري،خيابان ماگنوليا،خيابان فجر،پ 86،ط همکف88831122
تهرانداروخانه پرشياتهران _ تهران _ شهرتهران _ قنات کوثر _ خيابان ششم غربي _ خيابان مسجد کوثر پلاک 44 _ طبقه همکف77368874
تهرانداروخانه تابشتهران _ تهران _ شهرتهران _ اختياريه _ خيابان شهيد يوسف کلاهدوز _ کوچه نوباوه پلاک 3 _ طبقه همکف22576010
تهرانداروخانه ترنجتهران _ تهران _ شهرتهران _ سپاه _ خيابان شهيد محمد حاتمي(زيبا) _ خيابان سپاه پلاک 157 _ طبقه همکف77509150
تهرانداروخانه تک فارمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان 32 شرقي،خيابان شهيد ايرج آبگون(41)،پ 4،ط همکف77205288
تهرانداروخانه تهران نوتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،خيابان شهيد محمد توانا (ابوريحان )،خيابان دماوند،پ 408،ط همکف77428567
تهرانداروخانه جهان كودكتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ بلوار نلسون ماندلا _ خيابان شهيد حجت الاسلام حقاني پلاک 61 _ طبقه سوم88662489
تهرانداروخانه حكيم سنائيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کريم خان زند _ خيابان چهاردهم _ خيابان سنايي پلاک 61 _ طبقه همکف88843410
تهرانداروخانه دستمالچيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان فرخي يزدي،خيابان شهيد عليرضا رنجبر (2)،پ 1،ط اول22864868
تهرانداروخانه دكتر بني فاطميتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارصددستگاه _ خيابان بايزيد بسطامي _ خيابان احمدنيک زادرهبر پلاک 0 _ طبقه همکف33317133
تهرانداروخانه دكتر جاهدتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ خيابان شهيد مطهري _ کوچه جماران پانزدهم پلاک 11 _ طبقه اول36037632
تهرانداروخانه دكتر حوزانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيدمحمدعلي قاسم زاده(جويبار)،خيابان سمنگان،پ 133،ط همکف77947580
تهرانداروخانه دكتر شكاريتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان اصلي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف36128939
تهرانداروخانه دكتر صادقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تخت طاووس _ خيابان سربداران _ خيابان شهيد استاد مطهري پلاک 448 _ طبقه -188905564
تهرانداروخانه دكتر عدالت پژوهتهران _ تهران _ شهرتهران _ شريعتي _ خيابان شهيد مطهري(پارک) _ خيابان دکترعلي شريعتي پلاک 711 _ طبقه همکف88434187
تهرانداروخانه دكتر فلاح نژادورامين - ميدان راه آهن - جنب بانك سپه22414144
تهرانداروخانه دكتر فياضتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جمشيديه،خيابان شهيد برادران سبزي،بن بست نوازش،پ -5،ط همکفشمالي22280574
تهرانداروخانه دكتر قهرمانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ مبارک آباد _ کوچه طريقت _ خيابان شهيد محمدرضا افتخاريان پلاک 23 _ طبقه اول22956767
تهرانداروخانه دكتر ليلا كنيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ باقرآباد _ کوچه شهيدعليزاده (نرگس 3) _ خيابان بسيج پلاک 193 _ طبقه همکف36133939
تهرانداروخانه دكتر ميرعربشاهيتهران _ تهران _ شهرتهران _ اراج _ خيابان شهيد محمد مصباح (گلزار) _ خيابان صنايع پلاک 9 _ طبقه اول22964842
تهرانداروخانه دكتر نوازيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ازگل،خيابان ازگل،کوچه سوم،پ 3،ط همکف22491850
تهرانداروخانه دكتر هرنديانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيدمحمد اسماعيل پور (154شرقي)،بلوار شهيد ناصر کاظمي (بل شاهد)،پ 54،ط همکف77866633
تهرانداروخانه دكتراسديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد بهشتي،خيابان نارنجستان شمالي،خيابان سروستان دوم،پ 0،ساختمان نسترن 21،ط اول1277116949
تهرانداروخانه دکتر آسايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد شمالي،خيابان شهيد جمشيد رضائي (142)،خيابان شهيد آيت اله مدني،پ 1424،ط همکف77453866
تهرانداروخانه دکتر اميد شفيعيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد احمد خبازي (206شرقي) _ بلوار شهيد ناصر کاظمي (شاهد) پلاک 330 _ طبقه اول77375587
تهرانداروخانه دکتر آيدا مافيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شريعتي،خيابان شهيد احمد باغاني،خيابان شهيد علي کدوئي،پ 4،س نوبهار،ط همکف122267813
تهرانداروخانه دکتر جنيديتهران _ پيشوا _ شهرپيشوا _ پيشوا _ ميدان امام _ کوچه شهيد طباطبائي پلاک 0 _ طبقه همکف36723369
تهرانداروخانه دکتر حسنخانيتهران،شميرانات،مرکزي،شهر تجريش،نياوران،کوچه شهيدسيد اميرحسين نواب کاشاني،خيابان شهيد مصطفي مقدسي،پ 34،ط زير زمين ( منفي يک )22707052
تهرانداروخانه دکتر زرينسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،ميدان شهدا،کوچه انگارنويس،خيابان شهيدمنتظري (س ولي عصر)،پ 0،ط همکف34224510
تهرانداروخانه دکتر زهرا بياتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،کوچه شهيد سعيد اقدامي،خيابان شهيد آيت اله مدني،پ 376،ط اول277614176
تهرانداروخانه دکتر زهرا توفيقيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان شهيد عليرضا دائمي،خيابان زرتشت غربي،پ 102،ط همکف88959312
تهرانداروخانه دکتر سالاري تبارتهران خ کارگر شمالي بالاتر از مرکز قلبل خ دوم پلاک4688223525
تهرانداروخانه دکتر سئولتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ کوچه گل باغ _ خيابان سئول پلاک 11 _ طبقه همکف88046521
تهرانداروخانه دکتر شبانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کريم خان زند _ خيابان کريم خان زند _ خيابان شهيد مصطفي حسيني پلاک 9 _ طبقه همکف88822566
تهرانداروخانه دکتر شريفيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک پرواز،خيابان رضوان،خيابان شهيد پيروز شفيعي،پ 33،ط اول22545460
تهرانداروخانه دکتر شعبانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تيردوقلو _ کوچه شهيد توکلي زاده _ خيابان شهيد قاسم مهاجر پلاک 8 _ طبقه همکف33708504
تهرانداروخانه دکتر شهاب الدينتهران،پيشوا،مرکزي،شهر پيشوا،پيشوا،خيابان اصلي،خيابان شريعتي،پ 175،پاساژ يکتا،ط همکف22259131
تهرانداروخانه دکتر شهرياريتهران،پرديس،بومهن،شهر شهرجديدپرديس،شهرپرديس فاز3،خيابان دهخدا،خيابان معلم،پ 14،م تجاري اميد،ط اول2376296944
تهرانداروخانه دکتر شيرمردپاکدشت مسکن مهر امام رضا بلوار شهيد باقري جنب مسجد صاحب زمان پاساژ نيلوفر-
تهرانداروخانه دکتر فخارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد ابوالفضل صياديان(214شرقي)،بلوار شهيد ناصر کاظمي (شاهد)،پ 406،ط همکف76680061
تهرانداروخانه دکتر فخرزادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان آيت الله خوشوقت [حجربن عدي]،خيابان شهيدعليرضارحيمي طاري (182شرقي)،پ 0،ط زير زمين ( منفي يک )77725740
تهرانداروخانه دکتر فرهتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سهروردي شمالي،خيابان کوروش،خيابان سهند،پ 6،ط همکف88762754
تهرانداروخانه دکتر فريبا قهرمانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان دوم شرقي،خيابان شهيدان قزويني (توحيد)،پ 2،ط همکف77080540
تهرانداروخانه دکتر لوزانيتهران،دماوند،رودهن،شهر رودهن،رودهن،خيابان معلم،بلوار امام خميني،پ 895،ط همکف76502452
تهرانداروخانه دکتر محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد سيد مهدي درمنکي فراهاني،خيابان شهيد منصوري (شانزده متري دوم)،پ 116،ط همکف22511322
تهرانداروخانه دکتر مرتضويتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ازگل،کوچه باغ شميران،کوچه بيدستان يکم،پ 2،ط همکف26456297
تهرانداروخانه دکتر مشتاقيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،بلوار شهيد جليل سيدعلي (استخر)،خيابان شهيد صفايي فراهاني (244 شرقي)،پ 92،ط زير زمين76791848
تهرانداروخانه دکتر مظلوميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هفت تير،خيابان شهيد ناصر نظري(حجت)،کوچه دلفان،پ 14،ط اول88813203
تهرانداروخانه دکتر موثقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،کوچه شهيد ستار اميني،خيابان شهيد حسين صفايي،پ 4،ط همکف77694327
تهرانداروخانه دکتر موحدتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،کوچه زنبق 2،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط -176317722
تهرانداروخانه دکتر نادريدار آباد ميدان اوشان خ وثوق جنب سفره خانه اوشان ضلع شرقي بيمارستان 505 ارتش22480732
تهرانداروخانه دکتر هاشمي علياتهران _ تهران _ شهرتهران _ دولت _ کوچه شيرين _ خيابان شهيد برادران رحماني پلاک 49 _ طبقه همکف22778230
تهرانداروخانه دکتر همايون بهينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،کوچه بي نام،خيابان شهيد برادران شريفي،پ 61،س پزشکان خشايار،ط دوم688641275
تهرانداروخانه روزانه رضويتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ کوچه شهيد داود احمدي _ خيابان جانبازان غربي پلاک 318 _ طبقه همکف77829204
تهرانداروخانه شبانه روزي اطمينانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيروزي،کوچه مير مجتهدي،خيابان پيروزي،پ 206،ط همکف77434159
تهرانداروخانه شبانه روزي فتحي نازتهران،پرديس،بومهن،شهر شهرجديدپرديس،شهرپرديس فاز2،ميدان امام خميني (ره)،بلوار شهيد صياد شيرازي،پ 0،س درمانگاه،ط همکف76242501
تهرانداروخانه شبانه روزي لشگرکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جاده لشگرک،بزرگراه ارتش،خيابان شهيد حسن عرب حلوائي،پ 19،ط همکف22491819
تهرانداروخانه شعبان پورتهران _ تهران _ شهرتهران _ پاسداران _ کوچه کوهستان ششم _ ميدان نوبنياد پلاک 8 _ طبقه اول22823951
تهرانداروخانه شمستهران _ تهران _ شهرتهران _ سبلان شمالي _ کوچه شهيد عليرضا حقيقت پسند _ خيابان سبلان شمالي پلاک 153 _ طبقه همکف88413364
تهرانداروخانه شيرازيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هفت تير،کوچه شهيد حسين آقامحمدي،خيابان شهيد دکتر مفتح،پ 293،ط همکف88822976
تهرانداروخانه فرندتهران _ تهران _ شهرتهران _ سيدخندان _ خيابان سهروردي شمالي _ خيابان مير مطهري پلاک 68 _ طبقه همکف88510092
تهرانداروخانه فقيهيافسريه 35 متري قصر فيروزه نبش 15 متري اول كوچه سوري پ 733838663
تهرانداروخانه کيوان فرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيروزي،کوچه شهيد ناصر قصاب پور،خيابان پيروزي،پ 640،ط چهارم733331771
تهرانداروخانه گلبرگتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان 115 رشيد _ خيابان ش برادران اميري طائمه(142غربي) پلاک 66 _ طبقه همکف77722375
تهرانداروخانه محترم بنژامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد اسماعيل افشاري _ خيابان دماوند پلاک 735 _ طبقه همکف77812030
تهرانداروخانه مرکزي پيشواتهران،پيشوا،مرکزي،شهر پيشوا،پيشوا،ميدان شهدا،خيابان مالک اشتر،پ 106،ط همکف36722195
تهرانداروخانه ميناتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد رضا رحماني (188شرقي) _ خيابان حجربن عدي پلاک 317 _ طبقه همکف77704769
تهرانداروخانه نوينتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ کوچه ليلي _ خيابان ونک پلاک 27 _ طبقه همکف88677403
تهرانداروخانه هستي-خانم مقدمتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ خيابان شهريار _ خيابان شهيد حجت اله عباس شيرازي پلاک 181 _ طبقه همکف88046563
تهرانداروخانه هماي اعلمتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيدمحمدعلي قاسم زاده(جويبار) _ خيابان شهيد دکتر آيت پلاک 250 _ طبقه همکف77909933
تهرانداروخانه ورمرزياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد احمد خبازي (206شرقي)،خيابان شهيد داريوش سلطاني (137)،پ 78،ط دوم76790383
تهرانداروخانه ولنجکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ولنجک،خيابان دوازدهم،خيابان شهيد برادران محمدي اميرآبادي،پ 3،ط اول22409341
تهرانداروخانه ياسمنتهران _ تهران _ شهرتهران _ وليعصر _ خيابان بزرگمهر _ خيابان فلسطين جنوبي پلاک 357 _ طبقه همکف66410232
تهراندانژهتهران مسعوديه بيست متري ابومسلم بين همتيان نجفي مقدم پلاک 21433482670
تهراندرساتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،خيابان شهيد کاظم نشوه (سازمان آب)،بلوار شهيد حسن عبدالرضا (بهار)،پ 334،ساختمان فروشگاه کوثر،ط همکف77002080
تهراندكتر محمود محمدزادهپاكدشت خ شهيد مطهري36004182
تهراندل آراتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سبلان شمالي،کوچه شهيد عليرضا حقيقت پسند،بن بست لاله،پ 9،ط اول88441917
تهراندنياي رايحهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد محلاتي،کوچه نصر هفتم،بلوار بسيج شرقي،پ 0،م ابريشم،ط همکف322490969
تهراندوست طلبتهران،ري،مرکزي،غني آباد،روستا خاورشهر،(خاورشهر منطقه دوم)،خيابان شهيد مرتضي چگيني،خيابان شهيد مسعود عدالت پژوه،پ 30،ط همکف33853036
تهراندي تو ديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد استاد حسن بنا،پ 351،ط همکف77689541
تهرانروژانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،کوچه بعثت،خيابان شهرداري،پ 156،پاساژ البرز،ط همکف5922730166
تهرانرويالتهران _ تهران _ شهرتهران _ قنات کوثر _ خيابان شهيد يوسف کريمي(4مرکزي) _ خيابان مسجد کوثر پلاک 25 _ طبقه همکف77081149
تهرانژاكلينتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،بلوار امام خميني،خيابان محمدآباد (پاسدار)،پ 1462،پ امام حسين،ط همکف36144453
تهرانستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،خيابان شهيد عبدالرزاق ابراهيم نژاد،خيابان شهيد مجيد قاري،پ 156،ط همکف77835927
تهرانستارتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان شهيد داود محمدي _ خيابان بلال حبشي پلاک 172 _ طبقه همکف77484344
تهرانستاره کيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد ثاني _ خيابان گلستان پلاک 79 _ طبقه همکف77829216
تهرانستايشتهران _ پاکدشت _ روستاقيامدشت _ قيامدشت _ کوچه چهاردهم _ خيابان شهيد بهشتي پلاک 369 _ طبقه همکف33589446
تهرانسرخ آبيتهران _ تهران _ شهرتهران _ نظام آباد _ خيابان شهيد شجاع الدين داودي _ خيابان شهيد آيت اله مدني پلاک 947 _ طبقه همکف77813405
تهرانسرمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 772،ط همکف77132844
تهرانسروينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه (تپه شمس آباد)،خيابان شهيد ضابطي (کاج)،خيابان شهيد کاظم موسوي (گلستان 5)،پ 40،ط همکف122957812
تهرانسه گوشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دروس،خيابان شهيدحسن تاش،خيابان بهيار،پ 32،ط همکف22546268
تهرانشاديخ آيت 30متري نارمك ايستگاه داروخانه خ شهيد رجب بلوكات نبش دين محمدي پ4377952647
تهرانشرکت ستاره فرهنگ سرمه آراتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان دردشت،خيابان شهيد جلال حاجي صادقي،پ 59،ط همکف77952232
تهرانشهابتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،ميدان امام خميني،خيابان شهدا،پ 13،پاساژ گل نرگس،A74،ط زير زمين36279822
تهرانصدفتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه بعثت _ کوچه توحيد پلاک -9 _ طبقه اول36045456
تهرانصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه (تپه شمس آباد) _ خيابان شهيد ضابطي (کاج) _ خيابان شهيد کاظم موسوي (گلستان 5) پلاک 40 _ طبقه دوم22958134
تهرانصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ يخچال _ کوچه مخصوص _ خيابان شهيد عليرضا فکوريان پلاک 49 _ طبقه اول22642053
تهرانصدفکيانشهر-خيابان ابراهيمي-روبروي پارک امير کبير-پلاک6233882708
تهرانصفائيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،خيابان سنائي،خيابان بلال حبشي،پ 153،پاساژ سانلي،ط اول4677169872
تهرانعاکفتهران _ تهران _ شهرتهران _ شميران نو _ کوچه شهيد مهرداد حسين پور(10شرقي) _ خيابان شهيد ابوذر غفاري پلاک 363 _ طبقه همکف77195294
تهرانعرفان شرقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاک سفيد،خيابان شهيد منصور زهدي (امين)،خيابان 20 متري وليعصر(190شرقي)،پ 11،ط اول77340603
تهرانعليدوستيورامين - خ شهدا - روبروي بانک کشاورزي22251999
تهرانفامپاکدشت بلوارعلي بن ابيطالب خ امام خميني پلاک 4033640204
تهرانفتح آباديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد طيبه مهرنامي (124 غربي)،خيابان دماوند،پ 291،ساختمان مسکوني وتجاري مرجان،ط همکف3577920595
تهرانفروشگاه آبادانتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ پاکدشت _ کوچه شهيد مسعود غلامي (شمشاد سوم ) _ کوچه مهر هشتم پلاک 47 _ طبقه همکف36044633
تهرانفروشگاه احسانتهران تهرانپارس فلکه اول خ بابايوسفي پاساژ سپيد طبقه اول واحد بي 1326759904
تهرانفروشگاه آدراتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،پاکدشت،ميدان ساعت،بلوار شمالي شهيد قمي،پ 165،ط همکف36022344
تهرانفروشگاه آدريناتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان شهيد برادران موحددانش،خيابان شهيد حاج حسين لنگري،پ 0،م چمران،ط همکف1/126103103
تهرانفروشگاه آرمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،کوچه زرين،خيابان شهيد شجاع الدين داودي،پ 7،ط همکف77835859
تهرانفروشگاه آسمان ونكميدان ونك خ ونك پاساژ آسمان طبقه ي زير همكف فروشگاه آسمان ونك88652932
تهرانفروشگاه آفتابگردانتهران _ تهران _ شهرتهران _ لويزان _ کوچه بنفشه _ خيابان شهيد رضا فرشادي پلاک 96 _ طبقه اول22962034
تهرانفروشگاه افقتهران _ شميرانات _ شهرلواسان _ شورکاب _ کوچه شريفي _ بلوار امام خميني پلاک -1012 _ طبقه همکف26544234
تهرانفروشگاه افقسمنان،گرمسار،ايوانکي،شهر ايوانکي،شهرک قدس،خيابان گلستان سوم،بلوار شهيد عبدالله سرهنگي،پ 0،ط همکف34524417
تهرانفروشگاه اكبريتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان 8 متري اول _ خيابان شهيد محسن اشراقي پلاک 84 _ طبقه همکف77696269
تهرانفروشگاه اليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد محمدجواد شادالوئي (131)،خيابان شهيد حسين ملايي (200شرقي)،پ 1،ط همکف77328615
تهرانفروشگاه اهوراپاکدشت يبر چهارراه مخابرات کوچه امام زاده حسن خ آزادگان نبش کوچه شهيد هاشمي نژاد جنب آرايشگاه36451369
تهرانفروشگاه ايمانمسعوديه چهارراه دوم کلهر به سمت چهارراه اول پلاک 372 فروشگاه ايمان33879084
تهرانفروشگاه آيناسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،بهزيستي،کوچه رئوف،کوچه پاکدانه سه،پ 0،ط همکف34221701
تهرانفروشگاه بارانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کاشانک،خيابان شهيد محمدرضا پورابتهاج،خيابان شهيد مهدي سباري،پ 48،مجتمع تجاري تفريحي عرش آجودانيه،ط اول12426455891
تهرانفروشگاه بارانخ شهيد مدني شمالي روبروي پاساژ امير پلاك 1377280513
تهرانفروشگاه بردياتهران خ مدني روبروي پاساژ امير کوچه سرباز پلاک 3877698789
تهرانفروشگاه بزکپرديس فاز 2 پاساژ ميلاد طبقه اول پ 9676246472
تهرانفروشگاه پارسيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،کوچه گلريز 2/1،خيابان گلريز،پ 12،ط همکف77005831
تهرانفروشگاه پرمونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،کوچه مسجد،کوچه بازارچه تجريش،پ 26،ط همکف22701647
تهرانفروشگاه پرنستهران،پرديس،بومهن،شهر شهرجديدپرديس،شهرپرديس فاز1،خيابان پيام،ميدان عدالت،پ 0،مجتمع تجاري وليعصر،ط اول10076244885
تهرانفروشگاه پرنستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد داريوش ملايري،خيابان شهيد سرگرد حميدرضا سهيليان،پ 47،ط همکف77034808
تهرانفروشگاه پرنساتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان نازک،خيابان شهيد کاظم موسوي (گلستان 5)،پ 81،پاساژ الماس هروي،ط اول9022833410
تهرانفروشگاه تاگيسدماوند ضلع غربي ميدان 17 شهريور76326055
تهرانفروشگاه ترنمسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،امام خميني،خيابان کهنه دژ،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33336607
تهرانفروشگاه توتياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سهروردي شمالي،خيابان هويزه،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 810،ط همکف88760464
تهرانفروشگاه چهره آراتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،زيباشهر،خيابان شهيد بهشتي،کوچه فتح 7،پ 259،پاساژ زمرد،ط همکف-
تهرانفروشگاه خداداديتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر فرون آباد،(فرون آباد)،کوچه شهيد شير نيا،خيابان ابوذر،پ 270،ط همکف36098724
تهرانفروشگاه خسرويتهران _ پاکدشت _ روستاقيامدشت _ قيامدشت _ خيابان وليعصر ( عج ) _ کوچه شهيد ابراهيم قاسمي پلاک 7 _ طبقه همکف33582912
تهرانفروشگاه خليج فارسسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،خيابان امام خميني،کوچه (فرعي 1)،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34243613
تهرانفروشگاه دالونخ معلم ابتداي اجاره دار روبروي دانشكده پزشكي ارتش كوچه اكبريان پ 3688450935
تهرانفروشگاه رکميدان وليعصر پاساژ نگين پلاک 588932621
تهرانفروشگاه روژانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،افسريه،خيابان شهيد کنگاوري (29)،خيابان برادران شهيدعليرضائي15متري اول،پ 700،ط همکف33802616
تهرانفروشگاه رونيکاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد منصور آذري (194 شرقي)،خيابان شهيد محمدجواد شادالوئي (131)،پ 171،ط همکف77344195
تهرانفروشگاه رويالتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،امرآباد،خيابان شهيد ملاهادي سبزواري،بن بست سيدتقوي،پ 15،ط همکف36297973
تهرانفروشگاه سرمهتهران،پيشوا،مرکزي،شهر پيشوا،پيشوا،کوچه عدالت،بن بست رحيمي،پ 0،ط -136731039
تهرانفروشگاه سرمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد علي قانع عبادي استاد،خيابان شهيد حسن طاهري،پ 135،ط همکف77958291
تهرانفروشگاه سري بيوتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان رضوان غربي،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 536،ساختمان سون سنتر،ط سوم33577975067
تهرانفروشگاه سهيلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خيابان سعدي جنوبي،خيابان لاله زار،کوچه مهران،پ 28،ساختمان مرکزي،ط همکف333949668
تهرانفروشگاه شقايقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان وليعصر،کوچه ارژنگ،پ -3،پاساژ مرکزخريد پرديس،ط زير زمين288497798
تهرانفروشگاه صفاييسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،شهرک گلستان،خيابان شمشاد،بن بست شمشاد سوم،پ 188،ط همکف33466630
تهرانفروشگاه طباطبائيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هفده شهريورجنوبي،خيابان شهيد سروان حسن مظاهري،خيابان شهيد مرتضي ابوفاضلي،پ 58،ط همکف55315112
تهرانفروشگاه عطر ياستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،خيابان 21متري دهقان،خيابان پيروزي،پ 369،ط اول36601659
تهرانفروشگاه فانوسفلكه اول تهرانپارس پاساژ سپيد روبروي شهر كتاب پ 101 فروشگاه فانوس77872010
تهرانفروشگاه فرهادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،خيابان شهيد ابوالقاسم نصيرنيا (4/27)،خيابان پنجم نيروي هوائي،پ 86،ط همکف77160546
تهرانفروشگاه فريالتهران،شميرانات،مرکزي،شهر تجريش،تجريش،کوچه بعثت،خيابان شهرداري،پ 156،پاساژ البرز،ط همکف6022754408
تهرانفروشگاه كوئينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سوهانک،خيابان شهيد عليرضا سوهاني،بزرگراه ارتش،پ 0،پ پرنيان،216A،ط پنجم،و216.122225386
تهرانفروشگاه کريميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان بوستان ششم شرقي،خيابان شهيد جليل سيدعلي (استخر)،پ 160،ط همکف77066665
تهرانفروشگاه کيش آراتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ده نارمک،ميدان گلستان،کوچه حسينيه انصار الحسين،پ 34،ط دوم77271742
تهرانفروشگاه لبخندبيست متري افسريه بين اول و دوم پلاک 45433156644
تهرانفروشگاه لئوناردتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميدان شهدا _ ميدان شهدا _ خيابان مجاهدين اسلام پلاک 23 _ طبقه همکف77644615
تهرانفروشگاه ماتتيسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،شهرک انديشه،خيابان انديشه،خيابان انديشه 4،پ 81،ط همکف33433636
تهرانفروشگاه مارالتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شميران نو،خيابان شهيد شعبان کامکار،خيابان شهيد وارباز(20متري شهداشرقي)،پ 135،ط همکف77899429
تهرانفروشگاه ماه رختهران خ پيروزي خ پنجم نيروهوايي پلاک 2077485230
تهرانفروشگاه ماه نازتهران خيابان دماوند چهارراه سبلان خيابان بني ئيان روبروي پارک نسترن پلاک 11.177842938
تهرانفروشگاه محمدتهران _ تهران _ شهرتهران _ رسالت _ خيابان شهيد محمود شوشتري _ خيابان نيروي دريائي پلاک 97 _ طبقه همکف77897398
تهرانفروشگاه محمدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان امام حسين (ع )،کوچه شهيدابوالفضل الماسي کوپائي،خيابان اقبال لاهوري،پ 266،ط همکف33600391
تهرانفروشگاه مهر ال احمدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دروازه دولت،خيابان سعدي،خيابان انقلاب اسلامي،پ 496،ط همکف77521277
تهرانفروشگاه موژانتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد برادران نصراله زاده _ خيابان شهيد دکتر آيت پلاک 111 _ طبقه همکف77905245
تهرانفروشگاه ميلادتهران،پيشوا،مرکزي،شهر پيشوا،پيشوا،خيابان امام،خيابان بازار،پ 111،ط همکف36722814
تهرانفروشگاه نازنين20 متري افسريه - بين 15 متري 3 و 4 پاساژ گاستان طبقه پايين پلاک 1433814386
تهرانفروشگاه نسيمقنات كوثر بلوار مطهري بين 3 و 4 مركزي پ 5877363718
تهرانفروشگاه نيک سرشتسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،شهرک گلستان،کوچه (فرعي 5)،ميدان امام علي،پ 0،برج ققنوس،ط همکف2633465329
تهرانفروشگاه نيواتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاک سفيد،خيابان 12بهمن،خيابان شهيد منصور زهدي (امين)،پ 477،ط همکف77145553
تهرانفروشگاه هاوينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،خيابان شهيدمهدي بقالان(هفتم)،خيابان دهقان،پ -140،ط همکف33317151
تهرانفروشگاه هدايتيتهران پاکدشت شهرک انقلاب نبش کوچه چهارم غربي پ16236038268
تهرانفروشگاه هفت قلمتهران،پرديس،بومهن،شهر شهرجديدپرديس،شهرپرديس فاز2،ميدان امام خميني (ره)،بلوار ملاصدرا،پ 28،مجتمع تجاري بهاران،ط اول14376244999
تهرانفروشگاه وحيدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان شهدا،خيابان مجاهدين اسلام،کوچه شهيد حسين هوشمند،پ 7،ط همکف77535498
تهرانفروشگاه ونوستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،کوچه شهيد محمدعلي قاسمي،خيابان شهيد آيت اله مدني،پ 1049،ساختمان بازار روز وليعصر،ورودي4،ط همکف،و3877822188
تهرانفروشگاه يکتاتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،خيرآباد،خيابان شهيدزواره،خيابان روبروي بوستان 3،پ 71،ط همکف36232226
تهرانفروشگاه يونيکافسريه 15متري اول بين خ 35 و 36 پلاك 60333828175
تهرانفروگاه گل سرختهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد عباس برغمدي (222 شرقي)،خيابان شهيد داريوش سلطاني (137)،پ 308،ط همکف77393003
تهرانكلينتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک شهيد محلاتي _ خيابان فتح _ خيابان مرواريد پلاک 0 _ طبقه اول22449046
تهرانکفش دوزکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حشمتيه،کوچه شهيد کامران غفاري،خيابان شهيد برادران گوهري،پ 66،ط زير زمين88446117
تهرانکوکبتهران،شميرانات،مرکزي،شهر تجريش،اقدسيه،خيابان شهيد محمدرضا پورابتهاج،خيابان شهيد سباري،پ -48،مجتمع تجاري تفريحي عرش آجودانيه،ط همکف1126454978
تهرانکيش آراتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان رضوان غربي،خيابان شهيد روح اله کميجاني (ارجمند)،پ 39،پاساژ کيميا،ط اول2477925689
تهرانکيش کالاتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان محمدآباد (پاسدار) _ بن بست مهديه 2 پلاک 1574 _ طبقه اول36149132
تهرانگالري اميرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،کوچه شهيد اکبر عسگري،خيابان شهيد رحيم احدزاده،پ 303،ط همکف77456903
تهرانگالري اميلا شعبه2تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه،کوچه شهيد عباس زارعي،خيابان شهيد علي اکبر همائي،پ 110،ط همکف88413285
تهرانگالري بهارتهران _ تهران _ شهرتهران _ نظام آباد _ کوچه رحمان گرجاني _ خيابان شهيد عليرضا فتحنائي پلاک 160 _ طبقه همکف77564771
تهرانگالري پاريس لندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شاهد،کوچه شهيد معرفت رئوفي (دوم)،خيابان شهيد حميدرضا معيني نژاد،پ 28،ط همکف77348568
تهرانگالري تنديستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان بوستان هفتم غربي،خيابان 20 متري بوستان،پ 36،ط دوم377382004
تهرانگالري تيداتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خواجه نظام الملک،کوچه چهل و پنجم،خيابان شهيد اجاره دار،پ 567،ط همکف77580322
تهرانگالري دياموندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،خيابان شهيد عليرضا مستعدي،خيابان شهيد ناصر ترابي،پ 106،پاساژ قائم،ط همکف77174145
تهرانگالري روژهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،داوديه،کوچه فرخ،خيابان قبا،پ -10،ط همکف122864197
تهرانگالري روماسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،خيابان امام خميني،کوچه امام خميني 11،خيابان امام خميني،پ 164،ط همکف33332620
تهرانگالري سايهسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،خيابان امام خميني،کوچه امام خميني 11،خيابان امام خميني،پ 178،ط همکف33361568
تهرانگالري سهرهورامين پيشوا پاساژ گل نرگس زيرزمين پلاک 836275048
تهرانگالري شاهينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،خيابان شهرداري،کوچه بعثت،پ 22،پاساژ قائم،ط پنجم219822721336
تهرانگالري صدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،کوچه طهماسبي،خيابان شهيد شجاع الدين داودي،پ 427،ط همکف77697660
تهرانگالري عليتهران _ تهران _ شهرتهران _ 17 شهريور _ کوچه فيروزه _ خيابان ابن سينا پلاک 27 _ طبقه همکف33357184
تهرانگالري گيسوتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،گرگان،کوچه شهيد برادران اقبالي،خيابان شهيد سرتيپ نامجو،پ 936،ط همکف77545741
تهرانگالري گيلمازتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان سيزدهم _ خيابان شهيد ابوالفضل فراهاني پور پلاک 16 _ طبقه چهارم88552773
تهرانگالري ليلييومتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد علي جعفري (188شرقي)،خيابان شهيد جميل شبستري (133)،پ 150،ط همکف77113503
تهرانگالري محمدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مسلم،خيابان برادران شهيد فاضل بجستاني،کوچه شهيد محمد تقي پور (1)،پ 29،ط سوم33803350
تهرانگالري مرواريد سعيدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد رضا آقائي،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 444،ط همکف77908700
تهرانگالري نيازسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،ميدان شهدا،کوچه انگارنويس،خيابان شهيدمنتظري (س ولي عصر)،پ 0،ط همکف34243492
تهرانگالري ياسبلوار ابوذر - پل ششم خ بهشتي كوچه 26 پ 2733835178
تهرانگالري يانيکسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،جلوي سينما،خيابان مفت ح،بلوار شهيدبهشتي (م خليج فارس )،پ 0،ط همکف2334230158
تهرانگل سرختهران _ پاکدشت _ روستاشهرک انقلاب _ _ کوچه گلستان هشتم _ خيابان يادگار امام خميني ( ره ) پلاک 78 _ طبقه همکف36082279
تهرانگلبرگتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ ميدان سي و سوم _ خيابان جانبازان شرقي پلاک 463 _ طبقه همکف77808954
تهرانگلستان 88تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اوقاف،خيابان آزادگان شمالي،خيابان شهيد غلامحسين کاظمي (6 غربي)،پ 117،ط همکف77272807
تهرانمانليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه اسلامبول،خيابان فردوسي،خيابان منوچهري،پ 102،پاساژ بازار مرجان،ط همکف1633926218
تهرانماهرخ كيشتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،شهرک مدرس،کوچه بوستان 16،کوچه اعظم طالقاني ک ش قاسمي،پ 0،ط -136201565
تهرانمجتبيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان 11/35 _ خيابان ش کامبيزخشي يازدهم نيروي هوائي پلاک 107 _ طبقه همکف77428773
تهرانمحمدتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان 10/33 شهيد مهدي جعفري _ خيابان ش کامبيزخشي يازدهم نيروي هوائي پلاک 56 _ طبقه همکف77434605
تهرانمرواريد كيشتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،کارخانه قند،بلوار شهيد قدوسي،خيابان شهيد دکتر چمران،پ 0،ط همکف36267780
تهرانممولورامين پاساژگل نرگس ابتداي سالن سمت راست طبقه زير همكف36275220
تهرانمهر پلاستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد ثاني،خيابان شهيد غلامعباس غياثي پور،پ 145،ط همکف77286785
تهرانمهردادخ شهيد مدني - بالاتر از چهاراه نظام آباد - مجتمع تجاري امير - طبقه دوم77698605
تهرانموناليزاخ 196 شرقي خ شبستري بين 198 و 200 پ 26477349403
تهرانميس لندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،بزرگراه کردستان،خيابان برزيل غربي،پ 13،ط زير زمين ( منفي يک )88614514
تهراننازنينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مسعوديه،کوچه شهيد همتيان،کوچه شهيد فتح اله مرادي اميد،پ 10،ط همکف33473750
تهراننيلوفرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سرآسياب،کوچه شهيد محمد قاسمي،خيابان شهيد برادران واضحي فرد،پ 16،ط همکف33058600
تهرانهديه سبز45 متري رسالت نبش چ دردشت پلاک 43877808504
تهرانهرمستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيچ شميران،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان بهار جنوبي،پ 37،برج بهار،ط سوم42677612844
تهرانهلياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد احمد قمي (218شرقي)،خيابان شهيد برادران مظفري (127)،پ 201،ط زير زمين ( منفي يک )77058107
تهرانهميشه ارزانافسريه 15 متري اول نبش کوچه 28 پ68633801445
تهران--77539057
سمنانداروخانه دکتر ندافسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،شهدا،خيابان منتظري،ميدان شهدا،پ 0،ساختمان ابريشم،ط اول834236533
سمنانرنگين کمانسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،جمهوري،خيابان دهم (شهيدعباس سعداله )،بلوار جمهوري،پ 85،ط همکف33432085
سمنانسوفياسمنان،سمنان،مرکزي،شهر سمنان،جمهوري،خيابان دهم (شهيدعباس سعداله )،بلوار جمهوري،پ 89،ط همکف33444223
سمنانگالري ياقوتسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،ميدان امام،کوچه شقايق دو،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34228625
تهران'گالري ردپرند فاز 4 بلوار 22 بهمن خيابان 16 آذر بالاتر از مسجد حضرت زينب56944322
تهراناخوانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک ولي عصر،کوچه شهيد برادران يکدل پور،خيابان شهيد غلامعلي مسلمي،پ 236،ط همکف66219895
تهرانآرايشي بهداشتي ايوبيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،کوچه شهيد حجت اله وقفي فاضل (73)،خيابان شهيد عليرضا صمدي،پ 166،ط همکف55546686
تهرانآرايشي ژاناتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،کوچه مرودشت،پ 14،ط همکفغربي44299735
تهرانآرايشي سوداتهران،ري،مرکزي،شهر ري،هلال احمر،کوچه شهيد عباس معين خواه،خيابان شهيد محمد فدايي،پ 94،ط همکف55913416
تهرانآرايشي وبهداشتي پرنساتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،اسلام شهر،کوچه هنر،خيابان ابوذر،پ 51،ط همکف56154639
تهرانارزانسراي كيشجاده ساوه گلستان شهرك حسن آباد خ آذربايجان پلاك 60-
تهرانارغوانتهران _ تهران _ شهرتهران _ مرتضوي _ خيابان رودکي _ خيابان مرتضوي پلاک 119 _ طبقه همکف66834814
تهرانارکيدهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،ميدان پونک،پ 0،مجتمع تجاري بوستان،157،ط همکف،و29344498253
تهرانآروشاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دامپزشکي،کوچه شهيد محمدعلي مجتهدي،خيابان جيحون،پ 623،ط همکف66893789
تهرانآستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک آپادانا،خيابان شهيد برادران رحماني،خيابان آپادانا،پ 0،م تجاري گل مريم،ط همکف4144665905
تهراناليكاتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،ايرانشهر،خيابان سلمان فارسي،کوچه 7 شهيد حسن عشقي،پ 40،ط اول22227378
تهراناليكاجاده ساوه شهرك حصارك خ اصلي باهنر روبروي لاله 1پلاك 10724338545
تهراناميرناصر خسرو کوچه مروي پلاک 13455901212
تهرانآناتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک ولي عصر،خيابان شهيد به خيال،خيابان شهيد برادران بهرامي،پ 134،ط همکف66210110
تهرانبارانسلطان آباد خيابان مدرسه روبروي جواهري حميد56353385
تهرانبهارچهار راه قهوه خانه الغدير شمالي نبش کوچه نهم پ766243755
تهرانبيوتيتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارراه وليعصر _ کوچه پشن _ خيابان ولي عصر پلاک 1386 _ طبقه همکف66499124
تهرانپاييزانتهران _ تهران _ شهرتهران _ زمزم _ کوچه شهيد علي اصغر رحيمي _ خيابان شهيد کريم دينداري پلاک 23 _ طبقه همکف55867567
تهرانپرنستهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ بلوار تهرانسر _ کوچه شهيد محمدحسين گيتي نما (14) پلاک 90 _ طبقه همکف44526262
تهرانپرنسستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،بزرگراه محمد علي جناح،ميدان دوم صادقيه،پ 1518،مجتمع گلديس،ط همکف5044288681
تهرانپوربافرانيمهرآباد جنوبي شهرک فردوس خيابان بيگلو چهارراه نجفي شرقي پلاک 1266659553
تهرانپيرانابلوار فردوس شرق نبش وفا آذر جنوبي پاساژ آيريک طبقه همکف پلاک 2544531612
تهرانتبرکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازار بزرگ،کوچه اعتضاد،پ 0،ساختمان بازاردبي،ط -155617425
تهرانتن پوشتهران _ بهارستان _ شهرگلستان _ گلستان _ خيابان جهان پهلوان تختي _ کوچه ش محمد قنبر لو پلاک 11 _ طبقه همکف56328095
تهرانتنديستهران _ تهران _ شهرتهران _ جنت آباد شمالي _ خيابان ايرانشهر جنوبي _ خيابان مسجد جامع پلاک 0 _ طبقه همکف44839795
تهرانتي تيلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک دانشگاه،بلوار دانشجو،بلوار دکتر حسابي،پ 0،فاز5،ط همکف2844906269
تهرانتيراژهاسلامشهر ميدان نماز خ علي ابن ابيطالب پ 1656375686
تهرانجزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک راه آهن _ ميدان ساحل _ خيابان نجم (ساحل يکم ) پلاک 0 _ طبقه اول44740927
تهرانچهرهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حسيني فردوس،خيابان بيست متري تختي،خيابان شهيد حميدرضا يادگار،پ 339،مجتمع چشمه،ط همکف2566682135
تهرانحسينتهران _ تهران _ شهرتهران _ فرحزاد _ خيابان شهيد رضا فرحزادي _ خيابان امام زاده داود پلاک 26 _ طبقه همکف22359425
تهرانخاتونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان آب،خيابان فرساد شرقي،خيابان بهاران،پ 7،ط همکف44110019
تهرانخداييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان شهيد مهدي ناظريان قمي،خيابان شهيد جواد فاضل،پ 0،م تجاري نصر،ط اول21688284529
تهراندادگوتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد باقري،خيابان گلستان چهارم،خيابان گلستان،پ 0،مجتمع تجاري زيتون،ط همکف644724289
تهرانداروخانه ابراهيميتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز2،خيابان کوهستان،خيابان ستاره،پ 82،ط همکف56792747
تهرانداروخانه بيمارستان ميمنتانتهاي اتوبان يادگار بعد از خيابان آزادي نبش خ ميمنت بيمارستان ميمنت66066111
تهرانداروخانه پرسپوليستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ستارخان،خيابان شهيد محمد کاشاني پور،خيابان ستارخان،پ -682،ط همکف44243211
تهرانداروخانه دكتر معصومه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،خيابان 24 متري خسرو شمالي،خيابان ستارخان،پ 585،ط همکف44229793
تهرانداروخانه دکتر آزادتهران _ تهران _ شهرتهران _ بهبودي _ خيابان شهيد سرتيپ پرويز خوشرو _ خيابان شادمهر پلاک 156 _ طبقه همکف66009847
تهرانداروخانه دکتر زرگرانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اوين،کوچه شهيد محمد برزگر،خيابان شهيد شاپور سوري،پ 0،مجتمع آتي سازفاز1 - مرکزتجاري،ط اول22341338
تهرانداروخانه شکريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،آذربايجان،کوچه بزرگي،خيابان رودکي،پ 776،ط همکف66430045
تهرانداروخانه عازمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چيتگر،خيابان طراوت،بلوار طبيعت،پ 0،مجتمع لبخند،ط همکفC246024559
تهرانداروخانه عباسيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيکان شهر،بلوار ((گياه شناسي))،خيابان ش محمودي(سروستان)- پيکانشهر،پ 49،ساختمان پيکان شهر - 49،بلوک 49،ط همکف،و644790055
تهرانداروخانه گلدستهتهران _ اسلامشهر _ روستاگلدسته _ _ ميدان شهدا _ کوچه شهيدمحمدمميوند پلاک 9 _ طبقه -155291666
تهرانداروخانه محبوبيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بيمه،خيابان بيمه 3،خيابان ميرعبدالسعيد عظيمي،پ 3،م پگاه،ط اول544642497
تهرانداروخانه مهر درساتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک راه آهن _ خيابان بنفشه هفتم _ خيابان گلفام پلاک 45 _ طبقه همکف44724815
تهرانداروخانه مولائيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هاشمي،کوچه بنائيان يکم،خيابان کارون،پ 352،س نور،ط همکف66834704
تهرانداروخانه نوروزيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کميل،کوچه شهيدمرتضي شاه محمدي،خيابان کميل،پ 416،ط همکف66325148
تهرانداروخانه ويسيتهران _ تهران _ شهرتهران _ شمشيري _ خيابان دانشگاه هوايي جنوبي _ خيابان شمشيري پلاک 394 _ طبقه همکف66696255
تهرانداروخانه يوسف زاده.تهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان بهاران يکم _ خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي پلاک 19 _ طبقه همکف88695650
تهرانداروخاه دکتر عزيزيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شادمان،خيابان شهيد محمدناصر امرالهي،خيابان شهيد حميد رضا سيادت،پ 39،م تجاري مفيد،ط سومشمالي66504162
تهراندي تو ديتهران _ ري _ شهرري _ حمزه آباد _ خيابان شهيد احمد محمودي _ خيابان شهيد سيد قاسم خرمدره پلاک 57 _ طبقه همکف55916601
تهرانرحيميتهران _ تهران _ شهرتهران _ منيريه _ کوچه اعلامير _ خيابان شهيددکترهاشم معيري پلاک 50 _ طبقه دوم55381751
تهرانرنگين كمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ کميل _ خيابان رودکي _ خيابان کميل پلاک 265 _ طبقه همکف66357842
تهرانرنگين كمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ کن _ خيابان شهيد برادران حاج ملا حسين _ خيابان الغدير يکم پلاک 213 _ طبقه همکف44313555
تهرانرنگين کمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ صاحب الزمان _ کوچه قرباني _ خيابان کريم آتشبار پلاک 0 _ طبقه همکف66230086
تهرانزيباتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاني آبادنو،کوچه شهيد عبدالله نوروزي (21)،خيابان شهيد مرتضي دشتي (ميعاد)،پ 470،ط همکف55035316
تهرانزيبايي و آرايشي نفستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،عباسي،کوچه شهيد داود مشهدي (رمضانپور )،خيابان شهيد داود ابراهيمي،پ 81،پاساژ مرکزي،ط همکف55660800
تهرانژاکاروتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه شهيد سيد علي محموديان،کوچه شهيد ابوالفضل جريده،پ 0،ط همکف46820774
تهرانژيوانضلع جنوب شرقي فلکه دوم صادقيه مرکز خريد پارکينگ طبقاتي طبقه همكف واحد244287683
تهرانسايهتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،اسلام شهر،خيابان کاشاني،خيابان ابوذر،پ 20،ط همکف56129717
تهرانسايهستاري شمالي خ پيامبر خ هجرت تقاطع باهنر پلاك 4744066825
تهرانسرمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خزانه بخارايي،کوچه شهيد قاسم علي مقصودي،خيابان شهيد محمد بخارايي،پ 209،ط همکف55047694
تهرانسيلورسنتتهران _ تهران _ شهرتهران _ آذربايجان _ خيابان گلشن _ خيابان آذربايجان پلاک 360 _ طبقه همکف66927546
تهرانشاليزشاد آباد ميران سبحاني نبش خ جعفري پلاك 16966824945
تهرانشقايقخ خلبج - خ حسيني - بالاتر از 8 متري چهارم نبش پاساژ محمدي پلاک 13466251786
تهرانشوينده بهداشتي اميرتهران _ تهران _ شهرتهران _ ستارخان _ کوچه امير _ خيابان بهبودي پلاک 267 _ طبقه همکف66558297
تهرانصدفشهرک وليعصر خيابان حيدري جنوبي نبش کوچه زماني پلاک 18466229163
تهرانغرفه 131بازار جنت غرفه 13144829032
تهرانفرشادتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارراه وليعصر _ کوچه سرمد _ خيابان ولي عصر پلاک 1408 _ طبقه همکف66465037
تهرانفروشگاه آرتينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،کوچه يازدهم،خيابان شهيد شهرام زلفي (ماهان)،پ 302،ط همکف55879774
تهرانفروشگاه آفرنگتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،بزرگراه شهيد سيدمرتضي آويني،خيابان ش رضا کريمي شيرازي،پ 0،مجتمع راگا،ط همکف6455951135
تهرانفروشگاه بلونياتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه شهيد يعقوب علي مهديخاني،خيابان آزادي،پ 211،مجتمع تجاري ميلاد،1،ط اول،و346890177
تهرانفروشگاه پايونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيکان شهر،بزرگراه تهران - کرج،خيابان شهرک پيکان شهر،پ 0،ساختمان مرکزخريدشماره 1،ط همکف44790210
تهرانفروشگاه پرتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان برنامه شمالي،خيابان 200 دستگاه،بزرگراه آيت الله کاشاني،پ 592،مجتمع تجاري اترک،C،ط اول،و4246092434
تهرانفروشگاه تفرشيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازارجلوخان شرقي،کوچه بازاربين الحرمين،پ 108،س بازارچه ونوس،ط همکف2455806550
تهرانفروشگاه جزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ خيابان شهيد سعيد سليماني _ خيابان شهيد محسن آقا بابائيان پلاک 128 _ طبقه همکف66292036
تهرانفروشگاه چشمكتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،يافت آبادجنوبي،کوچه ياسين،کوچه شهيدمعلم ابوالفضل بابائي،پ 157،ط همکف66852234
تهرانفروشگاه رزتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،خيابان کشاورز،بن بست بن دوم،پ 22،ط اول46845921
تهرانفروشگاه سر لکبازار تهران- خ 15 خرداد- ما بين مسجد امام و پله نوروز خان - پاساژ ساعتچي - پ 658- واحد 355615560
تهرانفروشگاه شمستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک اکباتان،بلوار شهيد محمود صارمي،خيابان شهيد امير محقق سعيد،پ 0،م تجاري گلهاي شمالي،فاز 2،ط اول،و12044663308
تهرانفروشگاه فرامرزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کمالي،خيابان کمالي،خيابان مخصوص،پ 264،ط همکف55411086
تهرانفروشگاه فستيوالتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نازي آباد،ميدان اطلسي،کوچه شهيد اوجاني،پ 37،ط همکف55357650
تهرانفروشگاه كلكسيونتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرآرا _ کوچه مهربان _ خيابان بيستم پلاک 4 _ طبقه همکف88250055
تهرانفروشگاه کلبه موتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ستارخان،کوچه آوا،خيابان ستارخان،پ 707،مجتمع بازاربزرگ سنتي ستارخان،1.200شمالي،ط همکف44609842
تهرانفروشگاه کمندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مرزداران،خيابان نارون،خيابان سپهر 4،پ 15،ط دوم44210922
تهرانفروشگاه گل رزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،طرشت،کوچه شهيد محسن محمدي،خيابان شهداي طرشت شمالي،پ 64،ط همکف66011635
تهرانفروشگاه مرجان 2تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،خيابان 12 متري سجاد شمالي،خيابان امين الملک،پ 372،پاساژ اسلامي،ط همکف1066298838
تهرانفروشگاه مرواريدتهران،ري،کهريزک،شهر باقر شهر،(باقرشهر)،خيابان شهيد بختيار خزايي،خيابان شهيد مصطفي خميني،پ 65،ط همکف55401130
تهرانفروشگاه ميرزاييتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،واوان،بلوار مدرس،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري اکباتان 2،ط همکف2856169132
تهرانفروشگاه ميشلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانسر،کوچه غزال،کوچه شهيد محمدحسين گيتي نما (14)،پ 0،ساختمان ونوس،ط همکف6144539529
تهرانفروشگاه ميلادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک مخابرات،ميدان بهرود،بلوار پيام،پ 0،پاساژ بهرود،ط اول20422111108
تهرانفروشگاه نسترنتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه شهيد آيت اله صدوقي،خيابان 20 متري وليعصر،پ 92،ط همکف46841105
تهرانفروشگاه هديهتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد جواد مختارخان،کوچه پاساژ شيشه،پ 28،پاساژ شيشه،ط همکف55937918
تهرانفروشگه اورجينالتهران،اسلامشهر،چهاردانگه،شهر چهاردانگه،(چهاردانگه)،بزرگراه آيت اله سعيدي،خيابان ش اکبر فارسيان،پ 24،ط همکف55268021
تهرانقيوميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بريانک،کوچه ميهن دوست،بزرگراه نواب صفوي،پ 62،ساختمان بلوک بينالود1 (cw1)،ط همکف55889624
تهرانکيمياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوهک،خيابان نسيم 16 شرقي،بلوار برادران شهيد علي مراديان،پ 0،م تجاري طوبي،429 جديد،ط سوم،و52946087316
تهرانگالري آتيتهران،بهارستان،گلستان،شهر گلستان،قلعه مير،خيابان 16 متري تختي،خيابان شهيد هدايت تيغي،پ 346،ط همکف56862854
تهرانگالري بزک دوزکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک ولي عصر،خيابان شهيد موسي رضابنائي،خيابان شهيد برادران عبادي،پ 1،ط همکف66225399
تهرانگالري پارميستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،ميدان پونک،پ 0،م تجاري بوستان،91،ط همکف،و11844499651
تهرانگالري ترمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حسام الدين،کوچه شهيدمجيد ملاصالحي،خيابان حسام الدين،پ 93،ط همکف55729502
تهرانگالري تي تيلتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،موسي آباد،کوچه [12]ش علي اوسط جوادي،خيابان علي ابن ابيطالب (ع )،پ 135،ط همکف56363816
تهرانگالري دوناشهرک اکباتان مگامال طبقه F3 بالاي هايپر استار جنب پله برقي44630658
تهرانگالري روژاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان شهيد داود احساني،کوچه سي و پنجم شرقي،پ 28،ط همکف55846080
تهرانگالري ژاکاروتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فيض،خيابان هجرت،خيابان پيامبر،پ 0،مجتمع فرهنگي و تجاري کوروش،ط اول2844971280
تهرانگالري ساچليتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،مسکن مهر ضيا ءآباد،بلوار علم و صنعت،خيابان فرهنگ 2،پ 0،مجتمع تجاري قائم،ط همکف3056289272
تهرانگالري صالحيتهران _ ري _ شهرکهريزک _ (کهريزک) _ بلوار غدير _ کوچه بوستان فرهنگ پلاک 1 _ طبقه همکف56522458
تهرانگالري گل مريمتهران،ري،کهريزک،شهر باقر شهر،(باقرشهر)،ميدان شهيد غلام حسين جعفري،خيابان شهيد مصطفي خميني،پ 70،ط همکف55201595
تهرانگالري ماژورتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانسر،کوچه هجدهم،بلوار تهرانسر،پ 121،ط همکف44522500
تهرانگالري محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان 18 متري شهيد مطهري،خيابان 10 متري،پ 28،پ گلستان سبز،ط -1322359342
تهرانگالري وانياتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد سيد مهدي سالم،خيابان شهيد محمدعلي بيات (رازي)،پ 162،ط همکف55964950
تهرانگالري ياستهران،بهارستان،بوستان،شهر نسيم شهر،نسيم شهر،خيابان شهيد باکري،خيابان شهيد چمران،پ 316،ط همکف56757873
تهرانگالري يوسفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،ميدان سبزه ميدان،کوچه بازارکفاش ها،پ 168،ط همکف55623126
تهرانگل نرگستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه جامي،کوچه انصاف،خيابان شيخ هادي،پ 151،ط همکف66726144
تهرانگلارستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،آريانا،کوچه شجاعي،خيابان مالک اشتر،پ 225،ط همکف66638432
تهرانگلري ميلادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سلسبيل،کوچه پريچهريکم،خيابان رودکي،پ 463،پاساژ نگين،ط همکف766836426
تهرانگلکتهران _ تهران _ شهرتهران _ کوي نصر _ خيابان يکم _ خيابان فروزانفر پلاک 11 _ طبقه همکف88264999
تهرانگهرسودفردتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،خيابان شهيد عباس عليزاده،خيابان شهيد برادران اردستاني،پ 0،پ مرواريد،ط همکف1033371076
تهرانلوندويلستارخان - روبروي برق آلستوم بعد از کوچه کاشاني پور - پ 70244232882
تهرانماجانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،17 شهريور،خيابان شهيد يعقوبعلي جعفري،کوچه سوم،پ 1،ط سوم2966209373
تهرانماه بانوتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ خيابان موسويها (زينبيه ) _ خيابان شهيد برادران بهرامي پلاک 151 _ طبقه -166246543
تهرانماه پيشونيخ وليعصر خ مختاري نرسيده به وحدت اسلامي پاساژ آريان(فراهاني سابق) انتهاي پاساژ55126673-09194506696
تهرانماهرختهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ خيابان شهيد قدرت امام ياري _ خيابان شهيد هوشنگ اسم زماني پلاک 265 _ طبقه -155670887
تهرانمائدهتهران،ري،مرکزي،شهر ري،جاده سوم،کوچه اول،کوچه شهيد مهدي محمد،پ 68،ط همکف33388120-33773766
تهرانمحسنتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازاربين الحرمين،کوچه شيخ رضا،پ 5،س پاساژحاج رضا،ط همکف3555590815
تهرانمرجانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،خيابان شهيدرضاکريمي نژاد،خيابان امين الملک،پ 357،ساختمان مرکز خريد گلها،ط همکف755748966
تهرانمرکزي ري شعبه 2تهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري جاده قم،ميدان حضرت عبدالعظيم،خيابان قم،پ 0،پ مهدي،ط اول5255952452
تهرانمرواريد بهارانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بهاران،خيابان سجاد جنوبي،خيابان غلامحسين کياني،پ 12،مجتمع بهاران،ورودي 1راه پله 1،ط همکف،و166140424
تهرانمرواريد جزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ سه راه آذري _ کوچه شهيد پرويز رضائي _ خيابان شهيد قدرت پاکي پلاک 165 _ طبقه اول66616687
تهرانمرواريد جزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ مرتضوي _ کوچه ادبي _ خيابان رودکي پلاک 269 _ طبقه همکف66831032
تهرانمهرگانتهران _ تهران _ شهرتهران _ آذربايجان _ خيابان گلشن _ خيابان آذربايجان پلاک 326 _ طبقه -166593023
تهراننادعلي 2تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازاربين الحرمين،کوچه شيخ رضا،پ 0،ساختمان کويتيهاي صدف،ط همکف755627287
تهرانونوستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان آب،خيابان سرو،بلوار محمد رسول زاده فرساد (شرقي)،پ 6،ط اول144534562
تهرانويولتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،ميدان پونک،پ 0،م تجاري بوستان،616،ط اول،و52744479473
تهران88اسلامشهر - خ قائميه - بين فلکه دوم و سوم - بين فلکه دوم و سوم - بين ک 27 و 2956477660
تهران-تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سي متري جي،خيابان شهيدبرادران عربلو،خيابان شهيدجوادسبحاني،پ 346،ط همکف66618871
تهران-تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کمالي،خيابان شهيد داود محبوب مجاز،خيابان خرمشهر،پ 133،ط همکف55401415-
خوزستان-اهواپرديس 24متري گلدسته نبش گلدسته1333358973
خوزستان-اهواز شهرک آغاجري روبروي مسجد ابوالفضل پاساژ اکسين33232698
خوزستان-اهواز کيان آباد بين خ24و25 جنب بانک صادرات33122121
خوزستان-بهبهان فلکه مراحل خيابان پيروز جنب داروخانه دکتر پاک سرشت52833461
خوزستان-خرمشهر فلکه الله بلوار امام رضا بعد از داروخانه مريدي53524674
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،خشايار،خيابان زينب،خيابان ابهري (شهيد پيريايي )،پ 495،ط اول33925208
خوزستان-شوش شهرک ابوذر خ شهيد خطباري42873059
خوزستانابتساماهواز کيانشهر منازل ارتش33906579
خوزستانآبشوريخوزستان،شوشتر،مرکزي،شهر شوشتر،فخاريان،ميدان فخاريان،خيابان چمران،پ 0،ط همکف36240451
خوزستاناحسانانديمشک-خيابان امام-پاساژ کوثر54225913
خوزستانآرتميسهفتگل - فلکه اصلي پاساژ پارسيان واحد 202043584442
خوزستانارکيدهاميديه-بازار طلا فروشها-گالري ارکيده52220550
خوزستانارکيدهباغملک-قلعه تل-خ شهيد زکوي32665858
خوزستانارمغانماهشهر قديم-ميدان امام-پاساژ محمد52566548
خوزستانآزادياهواز خ امام نبش خ حافظ32236447
خوزستانآزادياهواز کمپلو علوي(شلنگ آباد) خ آزادي بين کيان و فراهاني نرسيده به فراهاني33393393
خوزستانافشينخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کشتارگاه،خيابان (حريم کانال)،خيابان (شاهد 2)،پ 13،ط همکف52829615
خوزستانآماتيسخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي شهيدباهنرمنطقه 5،بلوار سرور،بلوار اصلي باهنر،پ 62،ط همکف32276273
خوزستانامرالهخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،ولي عصر،خيابان شهيد قدري،خيابان شهيد يحيي هاشمي،پ 18،ط همکف52831325
خوزستاناميدخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،مرکز شهر،خيابان شهيد علم الهدي،خيابان امام خميني،پ 266،پاساژ عياري،ط دوم32215481
خوزستانآنتيكرامهرمز-خ منتظري-بازار روز شهرداري-راهروي اول22238648
خوزستانايدااهواز کوت عبدالله بازارچه خزامي نبش خ 658380328
خوزستانايمانبهبهان خ عدالت جنب داروخانه سلامت52838183
خوزستانبابکدزفول خ امام خميني نبش کوچه بازار قديم42232820
خوزستانبانک لاکمسجدسليمان خ آزاددي بازارچه شهرداري33231525
خوزستانباونديخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،ناحيه صنعتي،کوچه اداره دخانيات،کوچه شبديز،پ 0،ط همکف52331516
خوزستانبرادران قاسمياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم32232289
خوزستانبرنداهواز زيتون کارمندي فلکه سنگر طبقه3 مرکز خريد زيتون-
خوزستانپارسااهواز صد دستگاه بلوار معلم مرکز خريد باهنر طبقه همکف واحد11332277295
خوزستانپارميدااهواز-کوي مهديس-خ دوم-ساختمان اميري732658974
خوزستانپاويزسربندر-250 دستگاه-بلوار شهيد بهشتي-نبش خ 10 بهشتي.52229185
خوزستانپديدهمسجدسليمان خ ازادي پاساژ امام حسين طبقه همکف پ11043228748
خوزستانپرموزهخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،برکه خواجه،بلوار پيروز،کوچه 13آبان،پ 0،ط همکف52822757
خوزستانپرنسساميديه پاساژ حکمت لاين اول53238250
خوزستانپرنسس طلاييبهبهان-خ گرايني-جنب بانک صادرات44857548
خوزستانتيارااهواز-کوروش-خ اقبال-بين5و744481466
خوزستانجيکا2دزفول خ شريعتي بين بهشتي و حافظ22272818
خوزستانچشم عسليملاثاني-بازار قديم-فرعي سمت چپ-0612322480633224806
خوزستانحياتيرامهرمز ميدان آزادي پاساژ سعيد33654658
خوزستانخاطرهانديمشک-بلوار امام خميني(لوانتور)-جنب کوچه لادن-روبروي سونوگرافي دکتر اسپيت24228888
خوزستانخرازي مکوندياهواز فاز 2 پاداد ايستگاه 8 روبرو مسجد آل محمد35589568
خوزستانخزانلالي-خ شهيد بهشتي52212550
خوزستانخياطيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،زيتون کارگري،خيابان بي نام 2،خيابان قلعه تکي ( شيخ صفي )،پ 57،ط همکف33226760
خوزستانداروخانهآبادان-خ اميري-کوچه برق-داروخانه اعتماد32927693
خوزستانداروخانهآبادان-في ء-داروخانه بيمارستان طالقاني36985764
خوزستانداروخانهاهواز- خ اصلي پاداد شهر روبروي خ 9 پاداد35537424
خوزستانداروخانهاهواز-شهرک دانشگاه-روبروي خ 7دانشجو33342116
خوزستانداروخانهاهواز-کوت عبدالله-پيچ خزايي-منطقه گندمکار-داروخانه درمانگاه ايثارگران35810096
خوزستانداروخانهاهواز-نادري-نبش خ فرهنگ32154268
خوزستانداروخانهخرمشهر-فلکه الله-اول خ نقدي44224011
خوزستانداروخانهخرمشهر-فلکه فرمانداري-جنب بيمارستان وليعصر44242477
خوزستانداروخانهرامهرمز خ امام جنب بانک کشاورزي42229453
خوزستانداروخانهماهشهر-خ مطهري-بيمارستان حاجيه نرگس معرفي32351936
خوزستانداروخانهماهشهر-خ منتظري-روبروي دارو خانه دکتر رضا پور52363465
خوزستانداروخانه امام جعفر صادقسربندر-خ جهاد-داروخانه شبانه روزي22222221
خوزستانداروخانه امام سجاداهواز-گلستان-بيمارستان گلستان33743880
خوزستانداروخانه اميدياهواز گلستان خ اصلي فرهنگ شهر روبروي بلوار کشاورز33321905
خوزستانداروخانه درويشهنديجان شمالي-خ بسيج44223590
خوزستانداروخانه دکتر امراييخوزستان،انديمشک،مرکزي،شهر انديمشک،ميدان امام خميني،کوچه بينا،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف42621586
خوزستانداروخانه دکتر بيگدلياهواز - کوروش فلکه دانيال0916909623133333049
خوزستانداروخانه دکتر راحله شاميآبادان خيابان اميري نبش پاساژ53220292
خوزستانداروخانه دکتر رجبليخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،نفتک،خيابان فرعي،کوچه بي نام،پ 0،ط همکف43283525
خوزستانداروخانه دکتر رحمتيخوزستان،خرمشهر،مرکزي،شهر خرمشهر،م مطهري،کوچه شهيد طالبي،خيابان امير کبير،پ 0،ط همکف53523954
خوزستانداروخانه دکتر سعيديخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي کيانپارس،بلوار شهيد چمران،خيابان سيزدهم غربي،پ 0،ط همکف33381004
خوزستانداروخانه دکتر سليمانيخوزستان،بندرماهشهر،بندر امام خميني،شهر بندرامام خميني،700دستگاه،کوچه جوشکاران،کوچه 4 متري،پ 0،ط همکف52222621
خوزستانداروخانه دکتر طالبياهواز گلستان کوي سعدي نبش خ فريده مجتمع امين33345358
خوزستانداروخانه دکتر عبده وندخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،نمره چهل،خيابان دبستان 12 فروردين،خيابان دخانيات سابق،پ 0،ط همکف43231407
خوزستانداروخانه دکتر کهنموئيخوزستان،خرمشهر،مرکزي،شهر خرمشهر،طالقاني،خيابان کمربندي،خيابان امير کبير،پ 0،ط همکف53512070
خوزستانداروخانه دکتر کوچک زادهخوزستان،باوي،مرکزي،شهر ملاثاني،دانشکده،خيابان ( مدرسه )،خيابان (( درب سومي ))،پ 0،ط همکف36524738
خوزستانداروخانه دکتر مومنيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي شهيد باهنر،بلوار 1 منطقه 7،بلوار معلم،پ 0،ط همکف32274600
خوزستانداروخانه دکتر نژاد صادقيبهبهان خ پيروزي روبروي کلينيک مرکزي52822217
خوزستانداروخانه دکترصفاريخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،نبوت،خيابان دماوند،خيابان فجر 4،پ 11،ط همکف32276277
خوزستانداروخانه رازيرامهرمز-خ طالقاني شرقي-اول خيابان-0916652556142222243
خوزستانداروخانه شبانه روزي امام جعفراهواز کمپلو داروخانه شبانه روزي ميدان 15خرداد33783340
خوزستانداروخانه کوثراهواز-گلستان-خ فروردين-بين آبان و آذر33323791
خوزستانداروخانه کوثردزفول-خ شريعتي-روبروي پاساژ مسعود32252089
خوزستانداروخانه مرکزي شهرشوشتر-چهار راه امام-جنب مسجد حضرت رسول-
خوزستانداورپناهخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کوي حجت،خيابان حريم کانال،کوچه اسکندري،پ 0،ط همکف52827282
خوزستاندرساآبادان خ گمرک انتهاي بازار پارچه فروشان پاساژ برليان غرفه 4832142587
خوزستاندرمانگاه سينوههشهرک آغاجري خ 9 نيلوفر44485765
خوزستاندرويشيهفتگل چهار راه حجت جنب داروخانه سلامت11111111
خوزستاندشتي زادهآبادان لين 1 احمد آباد ولايت1753322234
خوزستانرحمانايذه خيابان امام بازار سبزي روبرو فروشگاه صدف44362450
خوزستانرزبهبهان-خ کرم نسب-نبش فلکه دانشجو-جنب آرايشي شيدا44658657
خوزستانرضاخوزستان،انديمشک،مرکزي،شهر انديمشک،بازار،خيابان انقلاب،خيابان روشني،پ 313،ط اول42628582
خوزستانرضائياميديه بازارچه انقلاب روبروي بازار طلافروشان جنب کودک سراي شيوا52625363
خوزستانرکابدزفول خ امام شمالي پاساژ اميرالمومنين42254681
خوزستانروژيناهواز گلستان خ فروردين بين اقبال و تصرت33743329
خوزستانرويالاهواز خ امام شرقي بين شريعتي و خاقاني32238072
خوزستانزينبانديمشک خيابان امام پاساژتخت جمشيد طبقه همکف42630385
خوزستانژان پيربهبهان-فلکه بانک ملي-خ امام حسين52223165
خوزستانسارااهواز-زيتون کارمندي خ زمزم بين صالح پور وکميل34450401
خوزستانساراماهشهر-فاز4-بلوار ابوذر-نبش بوستان 452334090
خوزستانسالارخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،پشت برج،خيابان اصلي،کوچه سوپرمارکت موسوي،پ 0،ط همکف43228283
خوزستانسانازاهواز زيتون کارمندي ميدان سنگر مرکز خريد زيتون طبقه 3 پ12234456357
خوزستانستاره هاي سربياهواز-زيتون کارگري-فلکه زيتون-جنب بانک مسکن32265889
خوزستانسرمهاهواز-کورش-نبش10 اقبال-جنب فروشگاه تماشا-
خوزستانسعادتانديمشک-خ امام-بين پاساژ پزشک پور و قنادي امين-پ41042223311
خوزستانسعدهخوزستان،شوش،مرکزي،حسين آباد،روستا علمه تيمورابوذرغفاري،خيابان فرعي،خيابان اصلي عمله تيمور(ابوذرغفاري)،پ 0،ط همکف42872514
خوزستانسعيداهواز-خشايار-خ زينب-روبروي فروشگاه حسن33791824
خوزستانسلامتهنديجان شمالي-خ بسيج-جنب عکاسي ساحل-0916352627052572530
خوزستانسيدآبادان-بازارفيه-بعداز نانوايي44461563
خوزستانشادلبهبهان خ ذولفقاري روبروي پارک دانشجو ساختمان پدبده52872944
خوزستانشادياهواز-زيتون کارگري-نبش کوچه رازي-پلاک 532252156
خوزستانشادياهواز-منيع آب-خ 13-دوازده متري اول-سر نبش32298876
خوزستانشاهينرامشير-خ امام-پاساژ شهرداري-لاين پنجم-22625499
خوزستانشباهنگدزفول-خ شريعتي-پاساژ مسعود-طبقه دوم42220290
خوزستانشمساهواز-نادري-خ حافظ-بين نادري و سيروس-مجتمع الماس جنوب22233368
خوزستانشهرزادخوزستان،اميديه،مرکزي،شهر اميديه،شهرک مطهري،کوچه فرعي 1،خيابان (درمانگاه فرهنگيان)،پ 2،ط همکف52629290
خوزستانشيرعليرامهرمز چهار راه طالقاني پاساژ قدسيراهرو چهارم غرفه 643527018
خوزستانصالحيشوشتر-شوشتر نو-بازارچه-جنب نانوايي صالحي-66232357
خوزستانصدفشادگان-خ شيرازي-پاساژ وهاج42651772
خوزستانعتيقيخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،ناحيه صنعتي،خيابان بانک صادرات،خيابان پتروشيمي شيراز،پ 0،پاساژ سيتي سنتر،ط همکف1852346158
خوزستانعسکريخوزستان،گتوند،مرکزي،شهر گتوند،سه محل،خيابان ميثم،خيابان استقلال،پ 0،ط همکف36321569
خوزستانعسلرامهرمز-خ وليعصر-پاساژ ولايت-جنب مسجد22232182
خوزستانعمادخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،نفتک،خيابان بي نام،کوچه تاجميري،پ 0،ط همکف43222188
خوزستانغزالبهبهان-خ عدالت-پايين تر از-مجتمع آرياگان-22222087
خوزستانفتحي 2دزفول- خ امام جنوبي روبروي فروشگاه خلفي32240132
خوزستانفروشگاه اليناسربندر بلوکي ها داخل پاساژه جديده روبروي نواب452223546
خوزستانفروشگاه ضغيريخوزستان،شادگان،مرکزي،شهر شادگان،اداره مخابرات،کوچه مخابرات،خيابان امام خميني،پ 47،ط همکف32228489
خوزستانفريدانديمشک-ميدان امام-پاساژ ارشاد-0916938820944226090
خوزستانکادوس2خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،مرکز شهر،خيابان شهيد غلامپور،خيابان سلمان فارسي،پ 9،پاساژ سلمان فارسي،ط همکف32922746
خوزستانکريميخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،احمدآباد،خيابان 11 فرعي،خيابان 1 اصلي،پ 0،ط همکف53423238
خوزستانکلاسيکمسجد سليمان-بازار روز پارچه فروشها(بازار شهرداري)22985742
خوزستانکوتيااهواز کوي نبوت بلوار دماوند روبروي درمانگاه فروشگاه کوتيا22283636
خوزستانکياناخوزستان،اميديه،مرکزي،شهر اميديه،پاسژحوزه،بلوار مهديه،کوچه پاساژ حوزه،پ 0،ط همکف52630838
خوزستانگالري حميدياميديه خ شهدا روبروي داروخانه آريا23229920
خوزستانگل لاله 2آبادان لين 1 پاساژ جزيره لاين وسط غرفه72 روبروي فروشگاه کلاسيک44428395
خوزستانلبخندآبادان لين 2 اصلي بين 10و11فرعي33365985
خوزستانلبخند آبيآبادان-احمد آباد-لين يک اصلي-جنب بانک ملت شمالي34438225
خوزستانماتيکخوزستان،گتوند،مرکزي،شهر گتوند،سه ريکه،خيابان آزادي،خيابان استقلال،پ 0،ط همکف33341020
خوزستانمتروکيخوزستان،خرمشهر،مرکزي،شهر خرمشهر،مقاومت،بلوار آيت الله خامنه اي،خيابان امام رضا (ع )،پ 0،پاساژ مجتمع تجاري امام رضا (ع)،ط همکف18553512717
خوزستانمجدمخوزستان،شادگان،مرکزي،شهر شادگان،استاديوم ورزشي،خيابان ولايت،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف53723741
خوزستانمحمداهواز شهرک آغاجري خ 14 بنفشه پ 33-
خوزستانمحمدخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،شهرک ملي حفاري،بلوار حفاري،خيابان 5 فتح،پ 65،ط همکف34410554
خوزستانمردانهبهبهان خيابان پيروز بعد ار کلينيک مرکزي52826266
خوزستانمسيح پوربهبهان-بيد بلند-ابتداي خ منتظري-0916671186233333236
خوزستانمعاونت غذا و دارواهواز خيابان آزادگان خيابان نظام وفا بين رستگاري و آهنگري32232346
خوزستانمعينآبادان-خ منتظري(شاپور سابق) --روبروي درمانگاه5مهر44484578
خوزستانمموريسدزفول روبرو سبزقبا جنب بدليجات22185321
خوزستانمنابياهواز پاساژعادليان طبقه زيرين جنب راه پله32223885
خوزستانمنصوريخوزستان،شوش،مرکزي،شهر شوش،ميدان هفت تير،ميدان هفت تير،خيابان دکتر شريعتي،پ -107،پاساژ رضابنياب،ط اول42827286
خوزستانمهردادخوزستان،ايذه،مرکزي،شهر ايذه،حافظ شمالي،خيابان شهيد فتاح قريشوندي،خيابان کيان 16 شرقي،پ 15،ط همکف43627288
خوزستانموسويبهبهان گود بقال چهارراه خروار كوچه روشنايي جنب بيمه آسيا22226823
خوزستانموگهيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي سعدي،خيابان غزالي،خيابان کارون،پ 87،ط همکف33352895
خوزستانمونااهواز-کوي ملي حفاري-خيابان مدرسه-خ فتح 1-روبروي پارک محله اي-0916707343844548754
خوزستانميلادخوزستان،هفتگل،مرکزي،شهر هفتگل،کوي شهيد رجايي،کوچه فرعي بيگلري،خيابان رضايي،پ 0،ط همکف43582996
خوزستاننادريشوشتر-خ طالقاني-پاساژ درخشش-نبش کوچه سينا36225804
خوزستاننازنيناهواز - خ نادري - خ سعدي - روبروي پاساژ دانشجو32213915
خوزستاننازنينماهشهر-کوچه کرمان-پاساژ ربيعي52329888
خوزستاننسيمآبادان خ زند بين خ اميرکبير و خ امام کوچه زين العابدين53222351
خوزستاننيسياهواز باهنر کوي نبوت خ زاگرس بين فردوسي و سعدي2288833
خوزستانهانيهخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي سعدي،خيابان غزالي،خيابان کارون،پ 85،ط همکف33720533
خوزستانهستياهواز باهنر کوي رسالت خ 6 گالري هستي روبرو پارک اقاقيا32277455
خوزستانهومنخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،شاپور،خيابان فرعي 3،خيابان امام خميني،پ 315،ط همکف53242614
خوزستانورساچياهواز-زيتون کارمندي نبش هدايت54442855
خوزستانياسميناهواز زيتون فلکه سنگر مرکز خريد طبقه 3 واحد 13744456429
خوزستانيوسفيخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،حضرت قائم،کوچه شهيدتروشه،بن بست شهيدتروشه،پ 15،ط همکف53338185
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،پاداد شهر،بلوار آيت اله بهبهاني،خيابان شهيد محبوبي 13،پ 23،ط همکف35520188
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي رسالت،بلوار بعثت،خيابان منازل 254،پ 1،ط همکف32289910
خوزستان-ملاثاني بازار قديم روبروي فروشگاه ماه بانو36224567
بوشهرايماندارخورموج جنب پاساژ الغدير روبروي کادوئي عاشوري35320681
بوشهربوتيک حبيببندرنخل تقي جنب بانک ملي پاساژنخل طلايي7727324681
بوشهرداروخانه ابوريحانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر چغادک،چغادک،کوچه ياس3،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف32223006
بوشهرداروخانه دکتررضاييبوشهر،دشتستان،مرکزي،شهر برازجان،کوي شاه حسيني،ميدان 17 شهريور،خيابان شهيد چمران،پ 0،ط همکف34259167
بوشهرداروخانه دکترشجاعتبوشهر ميدان امام33561288
بوشهرداروخانه دکترعلي زادهبرازجان-خيابان بيمارستان-ابتداي خيابان ماهوذي-روبروي درمانگاه فرهنگيان34232997
بوشهرفروشگاه آنجلبوشهر-خيابان شهدا-پاساژ ملت-لاين233326723
بوشهرفروشگاه آيسانجم- شهرستان ريز-بلوار امام خميني-روبروي فروشگاه ابزار نويد-پلاک29337682642
بوشهرفروشگاه تشت زرگناوه-خيابان رجايي-جنب تعميرگاه کولر جهان-مغازه تشت زر33133712
بوشهرفروشگاه خداداديبوشهر،دشتستان،مرکزي،شهر برازجان،کوي شاه حسيني،کوچه 2 شهيد چمران،خيابان شهيد چمران،پ 51،ط همکف34224922
بوشهرفروشگاه ساساني پوربوشهر،کنگان،مرکزي،شهر بندرکنگان،وسط شهر،کوچه فرعي چهار،خيابان وحدت،پ 0،پاساژ سيتي سنتر،ط همکف8037221786
بوشهرفروشگاه سرمهجم-خيابان امام-نبش پاساژ خليج فارس-مغازه دوم-پلاک1082437632500
بوشهرفروشگاه شب وروزجم-بلوار بهارستان-روبروي اداره دارايي-جنب فروشگاه دلفين37624260
بوشهرفروشگاه فيس تو فيسديلم-بازار کويتي ها-مجتمع تجاري مصطفي-طبقه2-پلاک1733251181
بوشهرفروشگاه لوکسگناوه- آب پخش-بلوار انقلاب-(خيابان اصلي)نرسيده به ميدان شهدا-جنب مرغ روز-شعبه2-پلاک2234827414
بوشهرکرشمهگناوه خيابان امام ميدان امام پاساؤ جمال زاده پلاک 11533133152
بوشهرگالري الابوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،مدرس،کوچه نيلوفر 3،خيابان شهيد باهنر،پ 0،ط همکف33564361
بوشهرگالري اميريبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،سرتل،کوچه ((جمالي))،کوچه مهر 36/1،پ 1،ط همکف58240209
بوشهرگالري روشانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،دواس،کوچه پژوهش 23،بلوار شهيد ماهيني،پ 0،ط همکف33440142
فارسآذينگلدشت معالي آباد جنب درمانگاه عرفان خرازي36256912
فارسآرايشي بهداشتي بلوطشيراز-خيابان باغ حوض-روبروي کوچه438203852
فارسآرايشي بهداشتي دانشگاهشيراز-دانشگاه شيراز-غرفه آرايشي بهداشتي36265739
فارسآرايشي ليليومشيراز-قدوسي غربي-خيابان سبحاني-پاساژ اميريه-پلاک11-عطر و آرايشي ليليوم38430090
فارسآرايشي و بهداشتي ياسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،پايگاه هوايي شهيد دوران،خيابان محراب،بلوار مدرس،پ 0،بلوک 10ورودي 1،ط دوم95537241404
فارسآکاژوارسنجان خيابان سعيديه روبروي بانک ملي7143527790
فارسالناجهرم خيابان فرصت جنوبي جنب بانك ايران زمين54222797
فارسآلينداراب جنت شهر بلوار امام مقابل بانك صادرات پاساژ مقدس53645052
فارسامين خودحالخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،شهيدمحمدجعفري،خيابان شهيد محمد جعفري،کوچه شهيد ابوالنژاديان،پ 1،ط همکف33330162
فارسبورژوازرقان ميدان امام خيابان رضازاده مقابل فني و حرفه اي32629472
فارسپاتريسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،صدرا،بلوار پاسداران،بلوار مولانا،پ 0،قطعه108،ط همکف136431531
فارسپادينافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،معالي آباد،کوچه 11،بلوار دکترشريعتي،پ 1،مجتمع تجاري گاندي،قطعه 40،ط همکف،و2036242102
فارسپارسکازرون بازاربزرگ مصلي42222038
فارسپامچالکوي آزادگان بازارچه دوم فروشگاه37251377
فارسپرنس گالريلار شهر جديد فاز يک پاسا ژ امام پلاک 11 فروشگاه52252755
فارسپژنگداراب --بازار سر پوشيده --روبروي نظام داري52553729
فارستعاوني مصرف پيام شيرازفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وليعصر،خيابان ولي عصر،خيابان قصردشت،پ 1،ط همکف36270231
فارسجمال جوکارفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کيان شهر،کوچه 5 آصف،کوچه 2 پست،پ 225،ط سوم737205016
فارسخاتونداراب خيابان شهيد رجايي بالاتر از بانک ملت فروشگاه53527172
فارسخرازي روشافارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،کلوان،خيابان جمهوري اسلامي،بلوار معلم،پ 1،ط همکف54225537
فارسخليج فارسشيراز بلوارمدرس خيابان بريجستون37234931
فارسداروخانه اميرکبيرسروستان خيابان امام37842767
فارسداروخانه پارسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سعدي،کوچه ((صدق اميز))،بلوار نيستان،پ 0،ط همکف37327028
فارسداروخانه پاييزفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک سراج،کوچه 10 سراج (ک 6 پاييز)،خيابان پاييز،پ 0،ساختمان درمانگاه ازادي،ط همکف38370201
فارسداروخانه دکتر آب درديدهشهرستان بوانات-شهر کره اي-ميدان22بهمن-خيابان کشاورزي-روبروي بانکشاورزي44423651
فارسداروخانه دکتر جباري فردفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،بل امام خميني،خيابان امام خميني،کوچه 10،پ 1،ط همکف43227188
فارسداروخانه دکتر رحيميفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سردخانه،خيابان شريف اباد،خيابان فاضل،پ 0،ط همکف37200032
فارسداروخانه دکتر کريميداريون خيابان کشاورز جنب مطب دکتر توللي32614459
فارسداروخانه دکتر کياييفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،شهرک 80 هکتاري،کوچه ((زيارتي))،بلوار سپاه پاسداران،پ 0،ط همکف52448767
فارسداروخانه دکتر محبيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،صدرافاز2،خيابان طلائيه شرقي،خيابان (مجتمع طوبي)،پ 0،مجتمع الهيه،قطعه 719 بلوک B1،ط دوم،و1036436660
فارسداروخانه دکتر محسنيان فردمرودشت -خيابان انقلاب-نبش کوچه شبکه بهداشت42339575
فارسداروخانه دکتر ممتازيانفارس،ني ريز،مرکزي،شهر ني ريز،خ وليعصر،خيابان قدس،کوچه 8 قدس،پ 1،ط اول53837452
فارسداروخانه دکتر مهذ بيهفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،فاز 5،بلوار ش اعتصامي فرد،کوچه 1،پ 0،ط همکف53368242
فارسداروخانه دکتر نعمتيفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،وکيل اباد،خيابان تعاون،خيابان پاسداران،پ 1،ط همکف53228062
فارسداروخانه دکتراميديفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،روزگار،خيابان 17 شهريور،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف243341379
فارسداروخانه دکترصادقيلار منطقه خور روبروي دانشگاه پيام نور52338562
فارسداروخانه دکترقباديخرامه حدفاصل داريون و خرامه روستاي رحمت آباد32652212
فارسرايحهلار بازارامام فاز2پلاک 12452246313
فارسساراگلستان بلوار علامه اميني مجتمع مريم فروشگاه36507211
فارسساسانبازار انقلاب-لاين ياس 7-پلاک186و18732285348
فارسسبزهفارس،داراب،مرکزي،شهر داراب،نهضت،کوچه شهيدشرف،خيابان 22 بهمن،پ 0،ط همکف53542262
فارسسهراب بيضائيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک صدا وسيما،کوچه 27،بن بست 1/12،پ 1،ط همکف36231253
فارسشاديفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،کاووسي،کوچه 1 پژوهش،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري ملل،ط همکف43220947
فارسشايلينفسا--زاهد شهر خيابان امام جنب بخشداري53434902
فارسشميمبلوارميثم شمالي نبش ميثم 138426347
فارسصباقيروکارزين بازارقديم فروشگاه54525558
فارسطراوتجهرم خيابان فرصت ميدان بار فروشي قديم فروشگاه7154227742
فارسطغرايينيريز خيابان قدس پاساژلاله سرخ طبقه بالا فروشگاه53824299
فارسغرفه آرايشي فروشگاه تيرازيسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،درکي،کوچه 17اميرکبير،بلوار اميرکبير،پ 0،ط همکف38346815
فارسفاطمه خوشنامفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک گلدشت حافظ،خيابان مشتاق،کوچه «ازکات»،پ 1،ط زير زمين36503171
فارسفرو شگاه ولي عصرزرقان-خيابان شهيد مطهري-جنب کوچه پزشکان-پلاک48032620029
فارسفروشگاه آرتيکفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،نادر،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان اصلاح نژاد،پ 6،ط همکف632303310
فارسفروشگاه آنوشافارس،پاسارگاد،مرکزي،شهر سعادت شهر،شهرک حسينيه،ميدان بسيج،بلوار غدير،پ 0،ط همکف43566050
فارسفروشگاه آنيکافارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،خ معلم،کوچه صفائي،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف44524902
فارسفروشگاه آوافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک فرهنگيان،کوچه 6توحيدي راد(5رشدجنوبي)،خيابان رشد جنوبي،پ 0،ط همکف38422889
فارسفروشگاه برندفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،پنار،کوچه 1،خيابان سلمان،پ 0،مجتمع تجاري اداراي حضرت خديجه،ط همکف253234520
فارسفروشگاه بي تافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،فر گاز،خيابان فتح المبين،خيابان شهيد آيت اله دستغيب،پ 192،ط همکف38344237
فارسفروشگاه پارسيانشيراز-صدرا-فاز2-بلوارارتش-کوچه ارتش 2-پلاک65436407738
فارسفروشگاه پروشاتفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،باغ ملي،خيابان پاسداران،خيابان باغ ملي،پ 0،ساختمان کوثر،ط همکف53354620
فارسفروشگاه حناپارامونت-پاساژ حجت-پلاک12438313659
فارسفروشگاه روشاصفاشهر-ناحيه 2خرمي-نرسيده به ميدان امام-جنب شيريني رازي44467554
فارسفروشگاه روشنکفارس،ممسني،مرکزي،شهر نور آباد،امام خميني،خيابان پزشکان،کوچه 1 پزشکان،پ 135،ط همکف42524647
فارسفروشگاه زيتونداراب-فلکه انقلاب53543924
فارسفروشگاه سلامتي زيباييفارس،فيروزآباد،مرکزي،شهر فيروزآباد،پوستکان،کوچه ش غلامرضا صابريان،کوچه ش سامان عباسپور،پ 0،ط همکف38725887
فارسفروشگاه سليننيريز-خيابان قدس-روبروي پاساژيکتا-پلاک13553836399
فارسفروشگاه شاپرکفارس،خرم بيد،مرکزي،شهر صفاشهر،ج شيراز اصفهان،کوچه 22،بلوار امام خميني،پ 0،ط اول144455948
فارسفروشگاه عاليانفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،برق روز،کوچه فرهنگيان،خيابان حضرت ابوالفضل،پ 0،ط همکف52445709
فارسفروشگاه عطر آرومافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،عفيف آباد،کوچه 6عفيف آباد،خيابان عفيف آباد،پ 121،مجتمع ستاره فارس،پلاک 121،ط زير زمين ( منفي يک )36283855
فارسفروشگاه فايو پلاسشيراز-بني هاشمي-روبروي بانک ملت-نبش کوچه1337512261
فارسفروشگاه کلاسيکفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،عادل آباد،بلوار عدالت جنوبي،بلوار رحمت،پ 0،ط همکف38245461
فارسفروشگاه گلهافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،قالي شوئي،بلوار رحمت،بلوار با هنر شمالي،پ -35،ط همکف38424622
فارسفروشگاه مارک-پلازافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،معالي آباد،خيابان رهبرماه،بلوار دکترشريعتي،پ 335،ساختمان تجاري افتاب فارس،ط اول33536354469
فارسفروشگاه مرکزيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سه راه احمدي،خيابان لطفعلي خان زند،کوچه بازارروح اله،پ 0،مجتمع تجاري زنديه،ط همکف32232138
فارسفروشگاه مشک ختن 2فارس،سروستان،مرکزي،شهر سروستان،شيخ يوسف،ميدان صاحب الزمان،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف37845201
فارسفروشگاه مکثاقليد-خيابان امام-جنب بانک تجارت-نبش پاساژ وليعصر-پلاک1344533759
فارسفروشگاه نارسيسفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،پنار،خيابان توحيد،خيابان امام خميني،پ 1،ط همکف53222334
فارسفروشگاه نايسفارس،خرم بيد،مرکزي،شهر صفاشهر،شهيد رجائي،ميدان امام،خيابان امام،پ 0،ط همکف44467415
فارسفروشگاه نايسفسا-خيابان امام-پايين تر از ميدان راهنمايي-روبروي تعاوني 15خرداد53153890
فارسفروشگاه نکوهشفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،اميرکبير،بلوار اميرکبير،کوچه 24 امير کبير،پ 1،ط همکف38214613
فارسفروشگاه نگين فارسشيراز-بلوار عدالت جنوبي(عادل آباد)شرکت تعاوني نگين فارس38340361
فارسفروشگاه هستيشيراز-خيابان پاييز-مجتمع غزال38256058
فارسفروشگاه هفتشيراز-سعدي-خيابان نارنجستان-نبش کوچه537310614
فارسفلورافارس،شيراز،زرقان،شهر زرقان،ميان،کوچه ش کريميان،خيابان ش مطهري،پ 1،ط همکف32626113
فارسفلورمارچهارراه پارامونت پاساژايران زمين طبقه دوم فروشگاه32347734
فارسقصربانوميانرود-خيابان ميانرود-نبش کوچه238404717
فارسکلاسيکشيراز-بلواررحمت بلوار ابوذر غفاري-خيابان شهيد حسن پور-جنب حسينيه دستغيب37517164
فارسکلاسيکمجتمع زيتون -طبقه زيرين پلاک 0232347425
فارسکلاسيکورودي والفجر بعدازبلوارابرار جنب سوپرگوشت گلستان38221861
فارسگالري برکهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،معالي آباد،خيابان نيلوفر،خيابان ش اکرم زاده،پ 1،ط همکف36391856
فارسگالري ترنم شعبه 2فارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بازار انقلاب،خيابان ساحلي شرقي،خيابان بازار انقلاب،پ 1،ط همکف32294617
فارسگالري خاتونفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،کاووسي،کوچه 5،خيابان شهيد بهشتي،پ 335،ط اول43220455
فارسگالري دنيافارس،پاسارگاد،مرکزي،شهر سعادت شهر،علي آباد،چهارراه ولي عصر،خيابان بخارا،پ 1،ط همکف43568185
فارسگالري رزفارس،ني ريز،مرکزي،شهر ني ريز،بازار،کوچه 5قدس،خيابان قدس،پ 0،ط همکف53841030
فارسگالري شانلفيروزآباد-ميدان امام -روبه روي داروخانه دکتر نعمت اللهي گالري شانل38722387
فارسگالري کيميافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،پارامونت،خيابان لطفعلي خان زند،بن بست 76لطفعلي خان زند،پ 225،ط همکف32341388
فارسگالري لاکيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،فاز 1،بلوار زاگرس،بلوار امام خميني،پ 41،مجتمع تجاري پارميدا،قطعه 499،ط اول،و4136397502
فارسگالري نارسيسفارس،لامرد،مرکزي،شهر لامرد،تل خندق،ميدان امام خميني،خيابان 15 خرداد،پ 1،ط اول152753754
فارسگالري نايسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بازار،کوچه (بازار وکيل جنوبي)،بلوار کريمخان زند،پ 157،ط همکف38311261
فارسگراش مارکفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،ناساک،بلوار سپاه پاسداران،ميدان شهيد بهشتي،پ 21،مجتمع سيمرغ،ط همکف2152455114
فارسگلبرگفيروزآباد سه راه بروجردي فروشگاه38726715
فارسگونهداراب--خيابان 22 بهمن --بالاتر از چهارراه آزادي53549327
فارسگيلاسفسا فلکه شهرباني روبروي استاديوم ورزشي انقلاب53340911
فارسمحمدرضادهقانفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کوشک ميدان،کوچه 12سجاد،خيابان سجاد،پ 52،ط همکف37512063
فارسمحمدشريفيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،مهرگان،کوچه 65/7،کوچه 65،پ 1،ط همکف37236760
فارسمدادرنگيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سر دزک،کوچه 7حضرتي،خيابان حضرتي،پ 0،ط همکف37393754
فارسمرکا 2خنج خيابان امام جنب داروخانه دکترنورايي52628613
فارسمشک ختنسروستان خيابان امام خميني -پاساژ الهيه37845870
فارسمهديهشهرک صدرا مجتمع مرواريد طبقه همکف پلاک 19736418985
فارسنارسيساکبرآباد خيابان نقش رستم جنب مسجد32425915
فارسنارسيسجهرم خيابان فرصت جنب عکاسي بهاران54229262
فارسنسيمخرامه خيابان ابوالفضل سه راه بوستان جنب سيسموني نوزاد سعيد32725166
فارسياسآباده خيابان امام جنب سينما44349614
فارسياسمنفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،بيدله،کوچه 32 امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف52444870
فارس-بلوار تخت جمشيد اقبال شمالي خرازي 11037403628
فارس-خرامه ميدان امام خ سجاد شرقي روبروي بيمه ايران32724113
کهگيلويه و بويراحمدآرايشي بهداشتي موسويکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،مرکزي،شهر دهدشت،مدرسه حضرت مريم،کوچه (مشايخي )،کوچه (سوم شهيد تيرزه سمت چپ )،پ 0،ط همکف32261888
کهگيلويه و بويراحمدآرايشي کلاسيککهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بازار،خيابان هجرت 2،خيابان فردوسي،پ 81،ط همکف43346347
کهگيلويه و بويراحمدآناهيدياسوج -خيابان مطهري-روبروي داروخانه تقويان-پلاک 5933227545
کهگيلويه و بويراحمدباراندهدشت بازار روز رديف اول سمت چپ32264025
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر ميرزاييدهدشت خيابان سپاه خيابان سينما11111111
کهگيلويه و بويراحمدژان پيرکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،چهارراه عاليوند،بلوار عدل،خيابان شهيد منتظري،پ 0،ط همکف33225145
کهگيلويه و بويراحمدسجاديلنده خيابان اصلي امام خميني پاساژبينايي44224011
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه آبرنگکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،مرکزي،شهر دهدشت،مخابرات،ميدان امام حسين،بلوار شريعتي،پ 0،پاساژ فرجامي،ط همکف32260958
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه آتش پنجهکهگيلويه وبويراحمد،چرام،مرکزي،شهر چرام،مسجد امام حسين ( ع )،خيابان شهيد کريم بي نيازفر،خيابان شهداء،پ 0،ط همکف32363872
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه بنفشهکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،مرکزي،شهر دهدشت،بازار روز،کوچه (بازار روز)،خيابان طالقاني،پ 0،پاساژ بازار روز،ط اول32267674
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه پاپيونکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،مرکزي،شهر دهدشت،بازار روز،کوچه (بازار روز)،خيابان طالقاني،پ 0،پاساژ بازار روز،ط همکف32268226
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه تجليکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،چهارراه عاليوند،خيابان جوانمردان،بلوار عدل،پ 1،ط همکف33222848
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه ساسانکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بازار،خيابان فردوسي،بلوار شهيد مطهري،پ 137،ط همکف33236459
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه عاليسباشت-خيابان لطفي- جنب بانک تجارت-پاساژ صابري-پلاک13932620424
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه وليعصر2کهگيلويه وبويراحمد،گچساران،مرکزي،شهر دوگنبدان،مرکز شهر،بلوار ولي عصر،خيابان فراشبندي،پ 0،ساختمان اردانه،ط همکف32230930
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه ويداياسوج-خيابان مطهري-فلکه ساعت33222880
کهگيلويه و بويراحمدگالري تاپکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بازار،خيابان شريعتي،خيابان شهيد کرامت حسين پور،پ 1،ط همکف33228463
کهگيلويه و بويراحمدلوازم آرايشي الساکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بيمارستان،خيابان شهيد منتظري،بلوار شهيد مطهري،پ 1،ط همکف33333057
کهگيلويه و بويراحمدمينوچرام خيابان وليعصر روبروي مطب دکتر طيبي32363776
کهگيلويه و بويراحمدولي عصرگچساران خيابان بلاديان فروشگاه32222566
البرزارمغانخيابان بهشتي - پاساژ استقلال32232540
البرزداروخانه دکتر صحتتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک،خيابان اطلس غربي،بن بست هفدهم بن فرعي دوم،پ 1253،ط زير زمين65154509
البرزداروخانه ديالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شهدا،خيابان ش مهدي شرع پسند (بهار)،بلوار ش بهشتي،پ 759،ط همکف32266513
البرزغرفه42تهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز 4 انديشه،خيابان يادگار امام،بلوار گلهاي غربي،پ 0،ساختمان بازار ميوه و تره بار زيتون،ط همکف6265595478
البرزفروشگاه آرتيماالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شهرک امام رضا،بلوار تربيت مربي،بلوار تعاون،پ 0،پاساژ مرکزخريد پارسيان،بلوک بي،ط همکف،و13532562031
البرزفروشگاه آرشيدا2تهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،انديشه فاز يک،خيابان شقايق سوم شرقي،بلوار شهيد دنيا مالي،پ 805،ط همکف65534800
البرزفروشگاه آرميتاژالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهرفاز3،بلوار شهرداري،بلوار امام خميني(ارم)،پ 130،مجتمع تجاري مهرشهر،ط همکف33415060
البرزفروشگاه آريساتهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،فاز3،کوچه سخاوت،بلوار آزادي،پ 0،بلوک بي،ط همکف7065556408
البرزفروشگاه افشارانديشه-فاز 2-مركز تجاري انديشه - طبقه همكف-پلاك 7065540097
البرزفروشگاه آميتيسالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهرفاز3،بلوار شهرداري،بلوار امام خميني(ارم)،پ 125،مجتمع تجاري مهرشهر،ط همکف33415055
البرزفروشگاه اميرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،خيابان چهاردهم شرقي (43)،خيابان قلم،پ 418،مجتمع ونوس 1،ط چهارم1234307257
البرزفروشگاه اميرکبيرتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،بلوار شهيد راغب،خيابان بهاره شرقي،پ 0،مجتمع تجاري قصر نور،ط همکف165174345
البرزفروشگاه اميرکبير2البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،چهارصددستگاه،خيابان شهيد مصطفي خميني،بلوار طالقاني جنوبي،پ 0،ساختمان خسرواني،ط همکف32724023
البرزفروشگاه برسامالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کرج نو،کوچه شهيد فتوحي،بلوار شهيد حدادي (کرج نو)،پ 160،ط همکف34240049
البرزفروشگاه بزکانديشه فاز3 مجتمع نگارستان بلوک Aطبقه همکف پ3465567989
البرزفروشگاه بيتاالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجائي شهرفازيک،خيابان ش عليرضامحمودي پارسا(دهم شرقي)،خيابان آزادي،پ 422،ط سوم1034413233
البرزفروشگاه پرنسسانديشه فاز4 بازار ايراني اسلامي سراي حافظ ورودي اول روبروي نانوايي سنتي65532785
البرزفروشگاه پيمانالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر شهرجديدهشتگرد،شهرجديد فاز2 محله 3،خيابان سعدي،کوچه سعدي دوم،پ 105،ط اول44251387
البرزفروشگاه ثابتالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر غربي،خيابان آبان غربي،بلوار ش شمس (45متري گلشهر)،پ 0،ط همکف34607225
البرزفروشگاه چيتراالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،خيابان يازدهم غربي(ظفر 2 شرقي)،خيابان قلم،پ 281،ط همکف34427819
البرزفروشگاه حاجي ارزونيتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز يک انديشه،خيابان شقايق هفتم شرقي،ميدان امام خميني،پ 553.3،ط اول65520966
البرزفروشگاه حاجي ارزونيتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،کوچه سلامت اول،خيابان امام خميني،پ 153،ط همکف65110662
البرزفروشگاه حناکرج گلشهر بين کوکب و ارغوان شرقي33526430
البرزفروشگاه خاطرهالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،حصارک پايين،بلوار شهيد دکتربهشتي،خيابان انقلاب،پ -14،ط همکف34558980
البرزفروشگاه خورشيدخانمالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کيان مهر،بلوار شهادت،خيابان 20 متري عرفان،پ 0،ساختمان بازارروزکيانمهر،ط همکف3533217685
البرزفروشگاه دنيزتهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،فاز 1،خيابان شقايق هشتم شرقي،بن بست رعنا،پ 0،مجتمع پارسيان 7،ط همکف65532556
البرزفروشگاه رحيميحسين اباد خيابان شهيد باقري اكبر اباد روبروي فرش امين33315827
البرزفروشگاه رضاييالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،حصارک بالا،خيابان امام حسين (ع)،کوچه نادري،پ 0،ساختمان نادر،ط اول34529098
البرزفروشگاه روژينالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بنياد،خيابان شهيدعباسعلي بدرلو (350متري )،خيابان ششم شرقي،پ 3،ط دوم34530076
البرزفروشگاه روشناالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کرج نو،خيابان شهيد عليرضا ناصر ترابي،بلوار شهيد حدادي (کرج نو)،پ 250،ط همکف34241177
البرزفروشگاه زيباروالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجائي شهرفاز3بلوک 2،خيابان شهيد لشگري بروجردي(گلستان دوم)،بلوار انقلاب اسلامي،پ 0،ساختمان ياس،ط همکف34451297
البرزفروشگاه سايهتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،انديشه فاز يک،بلوار شهيدسيدحسن مدرس،خيابان شقايق چهارم شرقي،پ 1،ط همکف65534678
البرزفروشگاه ستاره کيش2البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،دولت آباد،خيابان ابوسعيد 25،خيابان ابوسعيد،پ -271،ط همکف32773329
البرزفروشگاه سرمهالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،وليعصر،ميدان امام خميني (بسيج)،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف32744167
البرزفروشگاه سرمهتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان اطلس غربي،کوچه لاله،پ -12،ط همکف265106132
البرزفروشگاه سولوالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،حيدرآباد،کوچه بحيرايي،بلوار امام خميني،پ 6،ط همکف34507759
البرزفروشگاه شب آراالبرز،کرج،مرکزي،شهر کمالشهر،کمالشهر،کوچه ميعاد 20،خيابان امام خميني،پ 406،ط همکف34802587
البرزفروشگاه شيرين عسلتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهريار،اميريه،کوچه محمد علي کفاشيان،بلوار امام خميني،پ 0،پاساژ زرين،ط همکف65646690
البرزفروشگاه صدفتهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،فاز 1انديشه،کوچه بهار،خيابان شهيد مرتضي مطهري،پ 12،ط اول265524405
البرزفروشگاه صدفتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز يک انديشه،بلوار شهيدسيدحسن مدرس،خيابان شقايق ششم شرقي،پ 63،ط همکف65513168
البرزفروشگاه غرفه48تهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک فاز1،خيابان ارغوان جنوبي،خيابان گل محمدي شرقي،پ 36،ساختمان قصر،بلوک 2،ط دوم،و765402639
البرزفروشگاه فدکالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجايي شهرفاز3 بلوک 3،بلوار مصطفي خميني ( اشتراکي جنوبي )،بلوار موذن،پ 0،ط همکف34325908
البرزفروشگاه فريدونيتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان آزادگان،بن بست يازدهم،پ -818،ط دوم65104081
البرزفروشگاه کلاسيکتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان حافظ،بلوار رسول اکرم (ملارد)،پ -674،ساختمان ارم،ط اول165101162
البرزفروشگاه کمالالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،جاده محمدشهر،بلوار امام خميني (مردآباد)،خيابان ميدان بزرگ تره بار،پ 0،ط همکف236701481
البرزفروشگاه کيشانديشه فاز3 بازار بزرگ طبقه زيرزمين65552662
البرزفروشگاه ليليومالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،عظيميه،خيابان شهيد احمدحاج سيد نصير،بلوار دکتر علي شريعتي،پ 0،ساختمان تکسا،ط همکف2232544095
البرزفروشگاه ليليومالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کلاک نو،خيابان شهيد اسد آبادي،خيابان شهيد امير محمودي منش،پ 0،ط همکف32322124
البرزفروشگاه ماتيکالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهر شهر ( حسين آباد)،کوچه بانک،خيابان وليعصر،پ 158،ط همکف33320101
البرزفروشگاه مانيالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،آق تپه،کوچه حسينيه[نسترن]،کوچه درخشان،پ 12،ط زير زمين33317659
البرزفروشگاه ماه تي تيالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجايي شهرفاز1،کوچه (بين پنجم وششم )،خيابان ششم(شهيدحميدرضاعزيزي)،پ 102،ط اول134438603
البرزفروشگاه مرواريدالبرز،ساوجبلاغ،چهارباغ،شهر چهارباغ،ملک آباد،خيابان ش مفتح،خيابان شهيد شمس اله مجتهدي،پ 2،ط دوم34569874
البرزفروشگاه مکوندالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بنياد،خيابان (16متري شهرداري)،خيابان 26متري(نعل اسبي)[خ شهيد حيدري]،پ 58،ط همکف34568988
البرزفروشگاه مهراد2البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،چهارصددستگاه،خيابان شهيدملک زاده،بن بست لاله 8،پ 0،ط همکف32708863
البرزفروشگاه موسويالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجايي شهرفاز3 بلوک 3،بلوار ش مصطفي خميني (اشتراکي جنوبي )،بلوار موذن،پ 0،ط همکف34349448
البرزفروشگاه ميلادالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه شهيدفرهاد رستم نژاد،خيابان شهيد مقصودعلي خوئيني ها،پ 0،ط زير زمين ( منفي يک )44236987
البرزفروشگاه ميلادالبرز،کرج،مرکزي،شهر ماهدشت،شهر ماهدشت،خيابان افرا،کوچه گلستان 4،پ 31،ق 115،ط همکف137318709
البرزفروشگاه نارنجيتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان شهيد مطهري شرقي،خيابان (18 متري در حال احداث)،پ 0،ط دوم95116946
البرزفروشگاه نگيناالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بنياد،خيابان ششم شرقي،خيابان شهيدعباسعلي بدرلو (350متري )،پ -42،ط همکف34589230
البرزفروشگاه ويولتتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک فاز3،کوچه بازارچه خليلي يکم،کوچه بازارچه خليلي سوم،پ 38،ساختمان ستاره،ط سوم665103081
البرزفروشگاه ويوناالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بهار،بلوار طالقاني شمالي،خيابان ش مفتح (برغان )،پ 27،ساختمان رضا،ط همکف32241580
البرزفروشگاه يلداالبرز،فرديس،مرکزي،شهر فرديس،اهري،خيابان اهري،بن بست نسترن 92،پ 9،ساختمان گلها،ط همکف36662855
البرز-البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،حيدرآباد،کوچه (مسجد)،خيابان عدل،پ 145،پاساژ سمناني،ط زير زمين ( منفي يک )10632559163
البرز-البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،بلوار شهيد رجائي،خيابان شهيد ميرمحمدي ( هفتم غربي )،پ 69،ساختمان ونيز،ط سوم1032559161
البرز-انديشه فاز 1 بين خيابان 2 و3 شرقي65517347
البرز-انديشه فاز 1 خ 13شرقي پ9065578011
البرز-انديشه فاز 1 نبش شقايق 665591282
البرز-انديشه فاز 4بازار بزرگ ايراني اسلامي طبقه همکف25565212256
البرز-انديشه فاز1بين7و8 شرقي65532500
البرز-باغستان غربي بالاتر از ميدان ولي عصر نبش لاله يك غربي ج مسجد34304846
البرز-بلوار دانش آموز بعد از پمپ بنزين نرسيده به نمايندگي سامسونگ32719135
البرز-بلوار مارليك نرسيده به ميدان گلها روبروي بانك صادرات65113814
البرز-بنياد خيابان 350متري بين اول و دوم غربي34540674
البرز-خرمدشت ميثم دوم نبش مهر634811268
البرز-سرآسياب جاده ملارد لاين جنوبي جاده ملارد ج ادرمانگاه خورشيد65170811
البرز-سرآسياب خيابان امام بعداز چهارراه دوم کوچه دهم پاساژ برمودا پ11 زيرزمين65120813
البرز-سرآسياب ملارد ابتداي خ امام خميني فروشگاه مسافر65156254
البرز-شاهين ويلا بنياد 350 متري نبش 11 شرقي34532731
البرز-شهرك وحيديه بلوار امام ميدان شاهد ج قنادي ترنج9193602191
البرز-شهرک جهان نما خيابان سرو مجتمع تجاري جهان نما32304450
البرز-شهرک ناز بلوار سروناز خيابان يکم غربي36804471
البرز-شهريار ابتداي خ وليعصر پاساژ وليعصر قديم جنب پتوي رهنما65244255
البرز-شهريار خيابان وليعصر پاساژ وليعصر راهروي مينا پ 965293278
البرز-شهريار فردوسيه خيابان امام خميني روبور يکوچه شهيد فکوري65464753
البرز-فرديس فلکه 5 بين خيابان 21و22 ج موبال عدالت36557687
البرز-فرديس کانال غربي خيابان 16متري امام بين بوعلي شرقي و گلستان 936561765
البرز-قزوين چهارراه خيام داخل پاساژ ويدا پشت داروخانه امجدي33339561
البرز-كرج انتهاي بلوار سرداران جنب تالار صدف33516253
البرز-كرج سرآسياب خيابان بهاره شرقي روبروي استخر ساحل خليج فارس65174826
البرز-كرج مهرشهر بلوار ارم روبروي باغ سيب بعد از بانك33304000
البرز-کرج باغستان بين بوستان 4و 5 بالاتر از دراوخانه آذر34302636
البرز-کرج پيشاهنگي خيابان اصلي نبش خيابان وليعصر34803899
البرز-کرج چهارراه مصباح روبروي کوچه گلبهار32720829
البرز-کرج حسن اباد ده حسن آباد34447091
البرز-کرج دهقان ويلاي اول بين چهارم و ششم پ3534436938
البرز-کرج مشکين دشت خيابان هدايتکار روبروي پاساژ آفتاب36201556
البرز-کرج نو بلوار حدادي بين ترابري و خيبري روبروي کوچه عاشوري پ5434575213
البرز-کلاک جنب خيابان بسيج پ4532279291
البرز-کيانمهر بلوار اميرکبير روبروي مسجد ابوالفضل مجتمع بوستان مهر1 طبقه زيرين پ 837258376
البرز-کيانمهر بلوار امييرکبير جنب مسجد جامع33210599
البرز-گرمدره پائين بلوار اميرکبير روبروي پارک36101483
البرز-گرمدره جنوبي بلوار اميرآباد روبروي پارک خانواده بين خيابان 3و4 پ5336103456
البرز-گوهردشت خيابان مطهري پاساژملاصدرا طبقه همكف پ2334494780
البرز-گوهردشت نبش پنجم اصلي پاساژ ميلاد طبقه پايين واحد12-1334459466
البرز-مارليك خ گل مريم پارك چمن ج سوپر حضوري پلاك 6465590316
البرز-مارليك ميدان گلها ابتداي 20 متري مارليك روبروي بانك تجارت65156023
البرز-مارليك ميدان گلها برج گلها طبقه زيرين ج فروشگاه رژين65109937
البرز-مشکين دشت خيابان تقي پناه خيابان نجف زاده36213418
البرز-ملارد بلوار رسول اکرم ج درمانگاه ملاصدرا65402182
البرز-مهر شهر سهرك وليعصر بعد از خ چهارم ج كفش بيتا33311295
البرز-مهرشهر گلستان 1 خيابان شهيد برزو خانجاني ج آپاراتي مجيد33400375
البرز-مهرشهر گلستان يكم خ اصلي روبروي منفي يك33418945
البرز-ميانجاده خيابان عدل بين کوچه ثنايي و گلستان جنب شيريني فروشي فرخ34535360
البرز-نديشه فاز1 شقايق 8 شرقي پاساژ رفاه طبقه همکف پ3265512326
البرز-نظرآباد خ انقلاب نبش ميدان لاله45363085
البرز-نظرآباد خ سيدجمال الدين خ وليعصر 137 بعد از مسجد امام45359682
البرز-نظرآباد خيابان مطهري جنب بانک کشاورزي45450034
البرز-هشتگرد خيابان جلال آل احمد شهرک وحدت ترک آبادسابق نرسيده به ميدان توحيد44232265
البرز-هشتگرد راه روبين پمپ بنزين قديم و پاساژ صدف45352262
البرز-هشتگرد قديم خيابان امام بازار صدف ظلع غربي44236781
البرز-واريان شهر بلوار امير کبير خ لادن بين پامچال 1و236778420
قزوينفروشگاه آروماجيقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،خيام وسط،خيابان خيام شمالي،خيابان بوعلي شرقي،پ 0،مجتمع تجاري مهروماه،ط زير زمين33356471
قزوينفروشگاه آيسانقزوين،البرز،مرکزي،شهر الوند،منطقه 11،خيابان آزادي،کوچه آزادي 16،پ 0،ط همکف32243055
قزوينفروشگاه باقريقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،نواب شمالي،بلوار نواب شمالي،خيابان کارگر،پ 98.001،ط همکف32285612
قزوينفروشگاه بردياقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،دانشگاه،کوچه شهيد قنبر بهرامي 35،بلوار شهيدسرلشگربابايي،پ 394،ط همکف33685570
قزوينفروشگاه برندقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،سبزه ميدان،کوچه شهيدان اخوان نوري فرد5،خيابان فردوسي جنوبي،پ 25،ط همکف33232536
قزوينفروشگاه پاديناقزوين،قزوين،مرکزي،شهر اقباليه،اقباليه،کوچه شهيد فله قزويني،خيابان پاسداران،پ 206،ط همکف33429456
قزوينفروشگاه پاکلندقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،نوروزيان،کوچه حکمت پنجاه ويکم،بلوار دانشگاه امام خميني،پ 0،ط همکف33671227
قزوينفروشگاه حامدقزوين مينودر بلوار غدير نرسيده به ميدان ايران دوچرخ33252862
قزوينفروشگاه رژقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،بازار،خيابان چهار سوق بزرگ،کوچه بزاز ها،پ 33،ط همکف33879654
قزوينفروشگاه سعيدقزوين،آبيک،مرکزي،شهر آبيک،طالقاني،خيابان دکترشريعتي،بلوار آيت اله طالقاني،پ 0،ط همکف32896574
قزوينفروشگاه سليمانيقزوين،البرز،مرکزي،شهر الوند،منطقه 12،خيابان فارابي غربي،کوچه فارابي 6،پ 0،مجتمع گلسار،ط سوم32243510
قزوينفروشگاه مرتضيقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،مولوي،خيابان بازار جلودار،خيابان بازار نبويه،پ 244،ط همکف33258741
قزوينفروشگاه مينوقزوين غياث آباد پايين تر از چهارراه روبروي نانوايي بربري33321652
قزوينفروشگاه همدانيقزوين خيابان خيام جنوبي نبش کوچه حمام پاک32227203
قزوينفروشگاه ونوسقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،منتظري قديم،کوچه شهيد کجينه باف،خيابان منتظري،پ 25،پاساژ امام رضا،ط همکف33569248
قزوين-الوند شهر صنعتي البرز خيابان امام32236579
قزوين-الوند شهر صنعتي خيابان 10متري امام کوچه 5متري تقي پورپ432232618
قزوين-بوئين زهرا بلوار امام نرسيده به بانک رفاه34224394
قزوين-بوئين زهرا بلورا امام خميني روبروي بانک رفاه34266125
قزوين-بوئين زهرا خيابان برادران نبش سعيدي شرقي33796174
قزوين-تاکستان بلوار امام روبروي شهرداري35221311
قزوين-تاکستان خيابان امام بعد از چهارراه غفاري ج بانک سپه35247507
قزوين-تاکستان خيابان غفاري پاساژ برهان زيرزمين واحد135225571
قزوين-تاکستان خيايان امام روبور بانک مسکن35230545
قزوين-قزوين بازار بزازها روبروي حسين پورفرج32227625
قزوين-قزوين بازار ميدان سعادت روبروي آجيل عظيم زاده32231609
قزوين-قزوين پونک بلوار نخبگان روبروي تپه آزمايش رانندگي33695804
قزوين-قزوين تاكستان خيابان امام روبروي بانك مسكن35230543
قزوين-قزوين چهارراه خيام32241548
قزوين-قزوين خيابان جانبازان روبوري دبيرستان سيدالشهدا نبش مهر33686249
قزوين-قزوين خيابان خيام شمالي پاساژ مرندي طبقه بالا33345042
قزوين-قزوين خيابان دانشگاه نبش کوچه 3433667911
قزوين-قزوين خيابان سعدي خيابان منبع آب خيابان کارگر ج نانوايي33671222
قزوين-قزوين خيابان فردوسي شمالي کوچه حمام پاک ج داروخانه جعفري منش22423718
قزوين-قزوين خيابان فلسطين شرقي14033347842
قزوين-قزوين شهرک کوثر بازارچه کابل البرز33786195
قزوين-قزوين غياث آباد پاساژ مهستان طبقه همکف33689626
قزوين-قزوين فلسطين غربي نرسيده به ميدان حسن پور33348576
قزوين-محمديه زيبا شهر منطقه5 پايين تر از کوچه 13و1532569102
قزوين-محمديه زيباشهر منطقه 4 خيابان امام حسين ج بانک ملي پ7032564731
کرمانآرايشي ليليومکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،باستاني پاريزي،خيابان شهيد دادبين،ميدان امام حسين،پ 0،ط زير زمين33127151
کرمانآفروديترفسنجان خ مدرس روبروي کلنيک مدرس35226497
کرمانآيليرفسنجان ميدان شهدا ضلغ غربي نبش بلوار صدر ارايشي آيلي32254596
کرمانخرازي اميدکرمان-خ شيخ احمد کافي شمالي-بين کوچه1 و332529663
کرمانداروخانه ابوريحانکرمان،بم،مرکزي،شهر بم،شهيد صدوقي،خيابان مدرس،خيابان شهيد صدوقي،پ 152،ط همکف44213195
کرمانداروخانه آزاديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،باستاني پاريزي،کوچه غرب ي 4،کوچه فيروزآباد 14،پ 0،ط همکف32449442
کرمانداروخانه بيمارستان قائمجيرفت- ميدان شاهد-بيمارستان قائم43317848
کرمانداروخانه پاسارگادرفسنجان-خ طالقاني-بين ك 15و1735230809
کرمانداروخانه دكتر اخگركرمان-خ ش رجايي-نبش ك 1732727412
کرمانداروخانه دكتر بهاالدينيكرمان-انتهاي خ شفا-سمت راست-جنب ساختمان پزشكان32470500
کرمانداروخانه دكتر بهبوديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان بهمنيار،ميدان آزادي،پ 0،پاساژ حافظ،واحد 7،ط همکف32458891
کرمانداروخانه دكتر حسين زادهبم-ريگان-بل جمهوري-جنب مركز بهداشت44361343
کرمانداروخانه دكتر زالپورسيرجان-جنب بيمارستان امام رضا42234509
کرمانداروخانه دكتر شيروانيكرمان-پارك مطهري-ضلع جنوبي32523727
کرمانداروخانه دكتر علمداررفسنجان-خ مصطفي خميني-ك 3434231047
کرمانداروخانه دكتر قهارزادهكرمان-خ ميرزارضاي كرماني-جنب بازار مظفري33352085
کرمانداروخانه دكتر نيازيسيرجان-خ شريعتي-روبروي پارك33226191
کرمانداروخانه دكتر يگانه پورکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،امام خميني،خيابان بازار وکيل،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33422620
کرمانداروخانه دكترمحمدطاهريکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان شفا،کوچه شفا 7،پ 0،ط زير زمين32442709
کرمانداروخانه دکتر اسفنديارپورکرمان-بلوار حمزه-نبش کوچه 2132463208
کرمانداروخانه دکتر رنجبرنژادکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه 8 متري،ميدان رسالت،پ 0،مجتمع امام رضا،ط زير زمين33218057
کرمانداروخانه دکتر شاهرخيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،مرکز شهر،خيابان 12 بهمن،ميدان امام خميني،پ 53،ط همکف43316348
کرمانداروخانه دکتر عباسلوسيرجان بلوار وليعصر جنب درمانگاه سيب42309247
کرمانداروخانه دکتر فاتحيکرمان،سيرجان،پاريز،شهر پاريز،دهنو،کوچه قبرستان،خيابان صاحب الزمان،پ 0،ط همکف42392260
کرمانداروخانه دکتر فراشيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،استقلال،کوچه فرعي دوم،خيابان چمران،پ 0،ط همکف43362738
کرمانداروخانه دکتر ناصحيبم- خيابان امام- روبروي داروخانه دکتر صديقي44220750
کرمانداروخانه سيما خدادادي پورکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،خيابان طالقاني،خيابان امام هادي،کوچه شهيدعبدالعلي زيدآبادي،پ 27،ط دوم042235437
کرمانداروخانه فدككرمان-خ ابوذر جنوبي-ميدان رسالت-ضلع شرقي32514525
کرمانرخبلوار جمهوري خيابان همتي فر نبش كوچه 932617301
کرمانستاره سهيلكرمان خيابان ابوذر شمالي جنب بانك صادرات نبش كوچه 1132510522
کرمانسرپرست مولتي برندکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوارامام حسن مجتبي،بزرگراه امام رضا،بلوار امام حسن مجتبي کوچه شماره 4،پ 0،مجتمع دادگستري،بلوک F1A1 جنوبي،ط چهارم32752331
کرمانفروشگاه زند وکيليکرمان -بلوار هوانيروز-الغدير1-بعد از چهارراه اول سمت چپ اولين مغازه32810365
کرمانقلندريجيرفت علي آباد روبروي بهياري32365280
کرمانكيمياكرمان شهرك مطهري خيابان باب الحوائجي32118269
کرمانگالري آتوساکرمان-نرسيده به راه احمدي32260841
کرمانگالري آديشكرمان-خ فيروزه-فيروزه سه-روبروي ساختمان ايرانيان32477661
کرمانگالري آراميسكرمان-اختياراباد-خ امام-بين ك 6و833534211
کرمانگالري آزاديخواهسيرجان-خ وحيد-روبروي خ ظفر42306891
کرمانگالري استارککرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،کشاورزشمالي،کوچه کشاورزشمالي 37،بن بست فرعي اول،پ 49،ط همکف43217306
کرمانگالري آستانيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،مرکز شهر،کوچه پروين اعتصامي،خيابان طالقاني جنوبي،پ 0،ط همکف43221305
کرمانگالري استقلالکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،آزادي،کوچه شهيد آيت الله صدوقي 1،کوچه استقلال 2،پ 0،ط همکف32812376
کرمانگالري اطمينانكرمان-خ مهديه-روبروي داروخانه ملايري32210569
کرمانگالري آفتابکرمان،بم،مرکزي،شهر بم،آيت اله کاشاني،خيابان آيت الله کاشاني،کوچه کاشاني 6،پ 96،ط اول44216704
کرمانگالري افشينکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،مديريت،کوچه فيروزآباد 25،کوچه شرقي 1،پ 0،ط همکف32725940
کرمانگالري اکبري پورکرمان-خ سرباز-کوچه 14-ميدان اميرالمومنين-نبش کوچه اميرالمومنين33335879
کرمانگالري اليساسيرجان-بل دكتر صادقي-نبش ك حاج رشيد33859862
کرمانگالري آنتيککرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،22 بهمن،کوچه مرتضي دليري،خيابان 22 بهمن،پ 0،ط همکف43214133
کرمانگالري اوركياكرمان-خ مديريت-نبش ك 933123183
کرمانگالري اويتاكرمان- ميدان آزادي- پاساژ حافظ32464931
کرمانگالري آيسانكرمان-بل جمهوري-بل رضوان-نبش ك 1132812293
کرمانگالري برليانکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار هوانيروز،کوچه 12 متري،کوچه شقايق 10،پ 0،ط همکف32819393
کرمانگالري بزرگ زرينکرمان-خيابان 24 آذر- بين کوچه 31 و3332461315
کرمانگالري بي نيازکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،سلمان فارسي،خيابان شهيد فهميده،بن بست فيضي پور،پ 0،ط همکف32214092
کرمانگالري پاديناکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار بوعلي،کوچه شرقي 4،بلوار امير کبير،پ 0،ط همکف32150928
کرمانگالري پاستيلکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،صدا و سيما،خيابان زمرد،کوچه زمرد 1،پ 0،ط همکف42303695
کرمانگالري پانيزکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،ايستگاه کرمان،بلوار پاسداران،کوچه پاسداران 13،پ 0،ط همکف32312859
کرمانگالري پرشين ليديكرمان-ابتداي بل جمهوري-جنب داروخانه دكتر صفا32452322
کرمانگالري پرنسسكوهبنان-چهارراه امام-جنب بانك سپه34223371
کرمانگالري پرنسسکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،امام خميني،خيابان امام خميني،بلوار صادقي،پ 0،ط همکف42260468
کرمانگالري پرينازکرمان-بلوار جمهوري-برج اول-طبقه اول -واحد B532658126
کرمانگالري پوياكرمان-خ شهاب-روبروي ك 932266670
کرمانگالري پيمانبافت-بازار ميثم-لاين شمالي42420855
کرمانگالري ترگلکرمان،رفسنجان،مرکزي،شهر رفسنجان،گرگين،کوچه 17شهريور 8[شهيد نخعي 13]،خيابان شهيد نخعي،پ 0،ط همکف34223093
کرمانگالري توتيارابر -ميدان معلم-نبش خ خواجو34523371
کرمانگالري تيموريسيرجان-مهياشهر-جنب مسجد مهديه42262880
کرمانگالري جرجنديبم-بلوار کارگر-بين کوچه14و1652314883
کرمانگالري جردنكرمان-خ شريعتي-نرسيده به سه راه گنجعلي خان32224086
کرمانگالري جزيره زيباييکرمان-خ شريعتي-ابتداي کوچه 1332260594
کرمانگالري چشمککرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،مهديه،کوچه عسکري،کوچه شمالي 3،پ 0،ط همکف32233173
کرمانگالري چين چيلاكرمان-خ پروين اعتصامي-روبروي ك 3 اعتصامي32267060
کرمانگالري حمود 2بافت- بلوار شهيد بهشتي34224446
کرمانگالري حميدسرچشمه-فروشگاه مركزي-جنب استاديوم ورزشي34312769
کرمانگالري حناکهنوج -خيابان امام گالري حنا43231844
کرمانگالري حنانكهنوج- خ امام- روبروي اداره پست35223747
کرمانگالري حيدرپورکرمان،رفسنجان،مرکزي،شهر رفسنجان،سي متري،کوچه طالقاني 45،بلوار طالقاني،پ 0،ط همکف34269301
کرمانگالري خاتمكرمان-خ اقبال-روبروي فروشگاه برك-فروشگاه بسيجيان-داخل فروشگاه32461972
کرمانگالري داوريکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار آزادگان،بلوار آزادگان،کوچه آزادگان 23،پ 0،ط همکف32449401
کرمانگالري دنياي آرايشكرمان-زيرگذر نگين32266785
کرمانگالري رزكرمان- ميدان آزادي- داخل پاساژ حافظ- پلاك 6632461326
کرمانگالري رزکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،بلوار امام رضا ( ع )،بلوار جمهوري اسلامي،پ 0،ط همکف32447676
کرمانگالري رضويکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،بازار،کوچه دکتر اميني،خيابان امام،پ 0،پاساژ علي بن ابيطالب،ط همکف32610164
کرمانگالري ركکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان بهمنيار،ميدان آزادي،پ 0،پاساژ حافظ،ط اول32472794
کرمانگالري روژاسيرجان- خ نصيري- جنب نقره فروشي هاشمي- سمت راست33221445
کرمانگالري ريحانهسيرجان-شهرك رزمندگان-خ جنت-بين ك5و735232353
کرمانگالري رئيسيکرمان،رودبارجنوب،مرکزي،شهر رودبار،امام،خيابان شهيد دستوري،بلوار امام خميني (ره )،پ 504،ط همکف43366154
کرمانگالري زن روزکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،مصطفي خميني،کوچه استاد مطهري 44،خيابان استاد مطهري،پ 0،ط اول232232167
کرمانگالري ژانتي 2جيرفت- عنبرآباد- خ امام- حدفاصل چهارراه مسجد و كوچه دكتر آرام سابق43290890
کرمانگالري ساحلراور- خ اربعين غربي رو به رو کوچه يک جنب اباري درخشان32725662
کرمانگالري سالاريکرمان،رودبارجنوب،مرکزي،شهر رودبار،بلوار امام خميني،خيابان شهيد دستوري،بلوار امام خميني،پ 536،ط همکف43367765
کرمانگالري سانازكهنوج-خ امام-روبروي اداره پست43203828
کرمانگالري سايهكرمان-بل جمهوري-بل رضوان32811315
کرمانگالري سبحانكرمان-شهرك ايرانمنش-فاز2-خ ثامن الائمه-نبش ك533214409
کرمانگالري سبزينهسيرجان-خ فردوسي33230750
کرمانگالري ستارهكرمان-خ شهاب-بين38-4033229247
کرمانگالري سجادكرمان-خ شهاب-نبش ك 1332233316
کرمانگالري سدناکهنوج-خيابان پاسداران-اول خيابان-سمت چپ43202795
کرمانگالري سرمهزرند- خ چمران-نبش کوچه234222748
کرمانگالري سرمهكهنوج-خ امام-روبروي آبميوه سراي احمد35320129
کرمانگالري سلجوقيکرمان،ارزوئيه،مرکزي،شهر ارزوئيه،شاهماران،کوچه خجسته نژاد،کوچه حسينيه،پ 0،ط همکف42207951
کرمانگالري سمنکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه شمالي 2،کوچه ابوذر جنوبي 40،پ 0،ط همکف33242371
کرمانگالري شانديزسيرجان-داخل بازار43226878
کرمانگالري شقايقارزوئيه-روبروي كميته امداد امام خميني-بل امام34721133
کرمانگالري شقايقبردسير-خ شريعتي-پاساژ طلا33528945
کرمانگالري صفرزادهسيرجان-بازار اصلي-کوچه سمت چپ42309395
کرمانگالري عبدل زادهکرمان،کهنوج،مرکزي،شهر کهنوج،شيخ آباد،خيابان سميه،بن بست رستمي،پ 8،ط همکف43204889
کرمانگالري عروس دريامنوجان- خ امام- روبروي بانك ملي- پاساژ امام رضا35625211
کرمانگالري عروس دريا 2منوجان-قلعه-خ امام-نرسيده به بانک ملي-پاساژ بزرگ منوجان43300443
کرمانگالري عروس شهرسيرجان-خيابان امام-جنب آرايشي کيميا42206757
کرمانگالري عطر بهشتکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان شهيد لاري نجفي،کوچه شهيد لاري نجفي 20،پ 29،ط اول32474235
کرمانگالري فرزادكرمان- خيابان شريعتي-روبروي کوچه شرکت نفت-جنب داروخانه دکتر مهاجري32446419
کرمانگالري فلوراسيرجان-خ شهيد نصيري شمالي-روبروي کوچه2242204787
کرمانگالري قصرسيرجان-داخل بازار34224863
کرمانگالري قنبريسيرجان-بل امامزاده احمد-نبش ك 142201660
کرمانگالري كليونکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،اصلي،کوچه شهيد نصيري 14،خيابان شهيد نصيري شمالي،پ 135،ط همکف33228884
کرمانگالري كياناكرمان-خ فيروزاباد-روبروي ك 2232589636
کرمانگالري کويينکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،12 بهمن،کوچه طالقاني جنوبي 10،کوچه 12 بهمن 8،پ 0،ط همکف43217023
کرمانگالري کيانکرمان،رودبارجنوب،مرکزي،شهر رودبار،امام،خيابان اقبال،بلوار امام خميني (ره )،پ 594،ط همکف43366631
کرمانگالري گپسيرجان-خيابان امام-داخل بازار33220607
کرمانگالري گلهاجيرفت-خ امام-نرسيده به ميدان امام-سمت چپ32210144
کرمانگالري گيسوكرمان-بل امام حسين(طاهراباد)-دور ميدان32131508
کرمانگالري گيلاريسجيرفت-خ لرها- بعد از كوچه داروخانه فاريابي - جنب ميوه فروشي32218276
کرمانگالري مارالماهان-خ امام-روبروي بانك ملي34321209
کرمانگالري ماکياژکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،با قدرت غربي،بلوار ابوذر جنوبي،کوچه ابوذر جنوبي 23،پ 0،ط همکف32115927
کرمانگالري مانيكهنوج-خ پاسداران-روبروي بانك ملي35226199
کرمانگالري ماهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،کوچه امام جمعه 1،خيابان امام جمعه،پ 0،ط همکف32819097
کرمانگالري ماه پريبم-ميدان امام حسين44429309
کرمانگالري محشررفسنجان- خ امير كبير غربي -نبش كوچه 5033230185
کرمانگالري مشايخيكهنوج-خ امام-يك طرفه-جنب طلافروشي فريد35225656
کرمانگالري مهديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بزرگراه امام خميني،خيابان ملاصدرا،بزرگراه امام خميني،پ 474،مجتمع نون والقلم،ط دوم32523274
کرمانگالري مهرگانبافت-خيابان امام-گالري مهرگان42423625
کرمانگالري نازنين بانوکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شهرک شهيد باهنر،کوچه معطر،خيابان رزمندگان،پ 0،ط اول32437651
کرمانگالري نجفيسيرجان-ابتداي خيابان غفاري34223540
کرمانگالري نسرينده بكري- خ اصلي38341202
کرمانگالري نعناع گلمنوجان- خ امام- پاساژ علي ابن ابي طالب- روبروي پله ها - طبقه پايين48975698
کرمانگالري نگينكرمان-خ والفجر-فروشگاه نگين32443055
کرمانگالري نگينکرمان،بافت،مرکزي،شهر بافت،امام،بلوار امام خميني،کوچه امام خميني 37،پ 9،ط همکف43436344
کرمانگالري نورالدينيقلعه گنج- مركز شهر- جنب سوپر ماركت نورالديني32368569
کرمانگالري نيوشاکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه 8 متري،کوچه نبوت 3،پ 0،ط همکف33255719
کرمانگالري هلناكرمان-بل آزادگان-جنب بانك سپه32450406
کرمانگالري همسايهكرمان-خ ابوذر شمالي-جنب ك بيست و هشت32527972
کرمانگالري هيواکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،چهارراه برق،خيابان امام خميني،پل وزيري،پ 0،ط زير زمين34233307
کرمانگالري وافرهجيرفت-بلوار پاسداران-بعد از دادگستري-سه راه نجار23053220
کرمانگالري ورساسيرجان-خ نصيري-جنب داروخانه بوعلي33231409
کرمانگالري ويولتکرمان،بافت،مرکزي،شهر بافت،خ 15 خرداد،خيابان 15 خرداد،کوچه 15 خرداد،پ 0،ط همکف42460234
کرمانگالري ياسبم- بلوار کارگر-ميدان پنج علي زاده-حدفاصل کارگر 6-834313927
کرمانگالري ياسمينكرمان- خيابان باقدرت شرقي- جنب كوچه 1432216489
کرمانگالري يگانهکرمان-شهرک مطهري- ابتداي خيابان دانش32119046
کرمانمرکز خريد تژهکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،رفسنجان،کوچه 7،خيابان رفسنجان،پ 0،ط همکف33439609
کرماننازنينكرمان خيابان حكيم نبش كوچه 233123668
کرمانهايپر نگين شهرکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار شيراز،خيابان هاشم نادري،کوچه غربي 2،پ 0،ط همکف32454438
کرمان-كرمان بلوار رضوان -جنب کوچه 1132814724
کرمان-كرمان خ شريعتي زيرگذر نگين روبروي گالري صدف32264950
کرمان-کرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،اصلي،خيابان امام خميني،خيابان شريعتي،پ 205،ساختمان ميلاد،ط همکف42233359
کرمان-کرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،محله شهر (ناصريه )،خيابان شهيد ايرانمنش،خيابان فتحعليشاهي،پ 0،ط همکف32262869
هرمزگانآرايشي جشنوارهدرگهان-پاساژ دريا-لاين ساحل 435273572
هرمزگانداروخانه دکتر آلوسيميناب-ميدان شهدا-ابتدا خ شهيد اميني-جنب بانک تجارت42223344
هرمزگانداروخانه دکتر باران زادهبندرعباس-ميدان شريعتي-به سمت چهارراه فاطميه-جنب مطب دکتر مولوي32228710
هرمزگانداروخانه دکتر زارعميناب-بلوار امام خميني-روبرو اورژانس دکتر بهشتي42222405
هرمزگانداروخانه دکتر مرادخانيميناب-بلوار امام خميني-ساختمان هلال احمر-جنب بانک مسکن42226075
هرمزگانداروخانه دکتر هوشمندبندر بستک-خ امام-جنب بانک سپه44432134
هرمزگانداروخانه کيميابندر جاسک-داروخانه درمانگاه هلال احمر42522514
هرمزگانفروشگاه ميثمميناب راسته بازار جنب فروشگاه عباس زاده42225862
هرمزگانگالري titvateهرمزگان،بندرلنگه،مرکزي،شهر بندرلنگه،بازار،خيابان دستغيب،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف44350315
هرمزگانگالري آتريناجزيره قشم-پاساژ مدني1-پلاک87535221641
هرمزگانگالري آرت ميسهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر درگهان،بازار،خيابان ساحلي،خيابان ساحلي مجتمع (دريا)،پ 1605،مجتمع دريا،1513،ط همکف35272446
هرمزگانگالري اعتماديهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار اوزيها،بلوار طالقاني،کوچه تجارت 5،پ 78،ط همکف32220803
هرمزگانگالري البرزحاجي آباد-خ امام-جنب مسجد جامع34224252
هرمزگانگالري بانوهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،شهرک توحيد،بلوار نبوت،کوچه توحيد 13،پ 0،ط همکف33663864
هرمزگانگالري برندهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار اوزيها،خيابان امام موسي صدرشمالي،خيابان اصلي،پ 0،مجتمع بازار بزرگ،ط همکف3532274036
هرمزگانگالري بهنامبندرعباس-بازار اوزيها-روبرو مدرسه مفتح32221331
هرمزگانگالري بيوتيميناب-بلوار امام خميني-جنب بانک انصار42223393
هرمزگانگالري خيريهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ميان شهر،کوچه شهيد عراقي زاده،کوچه معرفت 2،پ 0،مجتمع پارس،ط همکف632237034
هرمزگانگالري رستميهرمزگان،سيريک،مرکزي،شهر سيريک،کنگي،بلوار معلم،کوچه روبروي بانک ملي،پ 0،مجتمع شهرداري،ط همکف52373358
هرمزگانگالري رنجبربندرعباس-خيابان شهيد کازروني-ساختمان سبز32245718
هرمزگانگالري سحرنازهرمزگان،رودان،مرکزي،شهر دهبارز،چاه تمر،ميدان امام خميني،بلوار انقلاب،پ 0،ساختمان صديقه جعفرزاده برنطين،ط همکف42884848
هرمزگانگالري سهرابيبندرعباس-ميدان صادقيه-جنب داروخانه رسالت33661476
هرمزگانگالري شايستههرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،کوي شفاء،بلوار امام حسين،خيابان اصلي،پ 0،ساختمان بازارامام حسين،لاين مرواريد،ط اول،و12533683228
هرمزگانگالري شيمابندرعباس-چهارراه نخل-پاساژ نخيل33620675
هرمزگانگالري گلريزبندرعباس -مجتمع پوراف طبقه همکف پلاک 23 فروشگاه گلريز32228686
هرمزگانگالري ليداهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر درگهان،بازار،خيابان اصلي،خيابان قبله،پ 1154،مجتمع تجاري دو دلفين،ط همکف35374506
هرمزگانگالري ماتيکهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،ميدان امام خميني،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف35430373
هرمزگانگالري ماتيکهرمزگان،ميناب،مرکزي،شهر ميناب،بازار زيتون،ميدان استقلال،خيابان زيتون،پ 0،ساختمان تجاري زيتون،اناميس،ط همکف42283059
هرمزگانگالري مسعودهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،شاهاني،خيابان ولي عصر جنوبي،کوچه لاله،پ 0،ط همکف35423023
هرمزگانگالري نيکارودان-ميدان امام-پاساژ مرواريد-طبقه همکف-روبروي موبايل آرمان42884480
هرمزگانگالري نيکپوربندرعباس-بازار اوزيها-لاين روبرو بازارچه شهاب و دکه نشرياتي-پلاک2432243329
هرمزگانگالري هوشمندهرمزگان-جزيره قشم-مجتمع ستاره-طبقه زيرين-پلاک 2835243260
هرمزگانگالري ياسميندرگهان-مجتمع پرشين گلف-طبقه اول-پلاک 260 و26135243263
يزدآرايشي لينازيزد-صفائيه-خيابان منتظرالفرج-جنب پيرايش آبنوس38262902
يزدداروخانه ابن سيناميبد-خ امام-بعداز سه راه سعيدي37722771
يزدداروخانه دكتر آخونديميبد -خ امام- نرسيده به ميدان عدالت37721260
يزدداروخانه دكتر زينلييزد،بافق،مرکزي،شهر بافق،امام رضا ( ع )،خيابان امام رضا ( ع )،بلوار 15خرداد،پ 0،ط اول34220022
يزدداروخانه دکتر بوالحسنييزد،بهاباد،مرکزي،شهر بهاباد،قلعه،کوچه (مسجد امام حسن مجتبي )،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32528810
يزدداروخانه دکتر پيمانيبافق -ابتداي خيابان وحشي بافقي جنب بانک سپه32421002
يزدداروخانه دکتر حسني بهابادييزد،بهاباد،مرکزي،شهر بهاباد،قلعه،کوچه ششم،کوچه شهداي جليلي،پ 0،ط همکف32470746
يزدداروخانه دکتر زارعيزد،يزد،مرکزي،شهر حميديا،نجف آباد،کوچه 15 شهيد دشتي،بلوار شهيد حاج حسن دشتي،پ 0،ط همکف38222488
يزدداروخانه دکتر عابدييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،صدرآباد،بلوار معلم،خيابان صدرآباد،پ 0،ط همکف32241982
يزدداروخانه دکتر فخرييزد،بافق،مرکزي،شهر بافق،امام رضا ( ع )،خيابان امام رضا ( ع )،بلوار 15خرداد،پ 0،ط زير زمين32420014
يزدداروخانه سيدالشهدايزد-خيابان امام-روبروي بيمارستان سيدالشهدا33165514
يزدداروخانه فردوسييزد بلوار جمهوري بعداز داروخانه دكتر سرافراز35222350
يزدشرکت تعاوني فجر صبور يزديزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان ارشاد اسلامي،خيابان ملاصدرا،پ 82،ط همکف38279700
يزدفروشگاه ابوطالبييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،جعفرخان،کوچه شماره 15 (شهيد ابوطالبي )،بن بست شماره 102،پ 19،ط همکف45644617
يزدگالري احتياطيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،ملا فرج الله،کوچه 13،بلوار طالقاني،پ 0،مجتمع ستاره،لاين حرير،ط اول،و215636277274
يزدگالري باکلاسيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان 10شهيدان اشرف[آيت الله فرساد]،بلوار شهدان اشرف،پ 0،ط همکف38245617
يزدگالري پيروزيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفائيه،کوچه شماره 21 عدالت،بلوار شهيد قندي،پ 0،ساختمان مجتمع تجاري اريا،ط اول1838262957
يزدگالري سينگريزد-اطلسي- خ ملاصدرا31245182
يزدگالري شميميزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،چهار منار،کوچه دبستان شهيد مرادي،خيابان انقلاب،پ 438،ط همکف36266058
يزدگالري صدفيزد- خيابان مدني- مقابل خيابان سيدالشهدا36258258
يزدگالري فاضليزد-خ قيام-جنب سراي اعراب36227184
يزدگالري کمنديزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،نعيم آباد(آبشاهي)،بلوار حضرت امام جعفر صادق(ع)،کوچه 2 اسلاميه [شهيد سيد ناصرحيدري]،پ 0،ط اول36281001
يزدگالري گلاريسيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،خيابان فدائيان اسلام[22]،بلوار شهيد محمد کاظم واعظ،پ 423،ط همکف
يزدگالري گلسارتفت- بازار شاه ولي -پلاك 3736226139
يزدگالري مبارك باديزد-بل امام زاده جعفر36226880
يزدگالري مرييزد-ميدان ش بهشتي-جنب صندوق رسالت36270714
يزدگالري هزارپيشهيزد،مهريز،مرکزي،شهر مهريز،بازار نو،خيابان شهيد بهشتي،بن بست (( ابويي ))،پ 0،ط زير زمين32536035
يزدهايپر فاميلي کرمانيزد،يزد،مرکزي،شهر حميديا،رحمت آباد،کوچه ((هشتم))،خيابان حاج غلام حسين ابويي،پ 0،ط همکف88702203
يزد-يزد منطقه صفاييه بلوار پاسداران روبروي مجتمع سيد الشهدا33562256
ايلامارغوانايلام خ فردوسي پاساژ ارغوان33384654
ايلاماسديانايلام،چرداول،مرکزي،شهر سرآبله،يادمان شهدا،خيابان شهدا،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف34226261
ايلامبساطيدره شهر خ جمهوري كوي شفا آرايشي بساطي35228505
ايلامبهداشتي سان سيتيايلام - پاساژ مركزي طبقه زير زمين پلاك 5533427535
ايلامپركاسيايلام ميدان امام روبروي داروخانه رحيمي33340364
ايلامدارابيايلام دهلران خ حافظ نبش خ حافظ33728814
ايلامداروخانه دکترجلاليايلام خيابان نهضت سواد آموزي پايين تر از اداره كل تربيت بدني روبروي بيمارستان مجتمع پزشكي آسيا33341079
ايلامداروخانه مادرايلام ميدان مادر جني در مانگاه ليثار32233111
ايلامشمسايلام خ طالقاني پاساژ ملت33333254
ايلامشيخيايلام ملكشاهي ميدان شهيد بهشتي خيابان آيت پاساژ مركزي روبروي دكتر جهانگرد سمت چپ غرفه 134223653
ايلامعبداللهيايلام خيابان تختي پاساژ تيمور پور43352153
ايلامفتاحانايلام،چرداول،مرکزي،شهر سرآبله،يادمان شهدا،خيابان فردوسي،خيابان شهيد مومني،پ 0،ط همکف34225965
ايلامفروشگاه خدادايايلام خيابان سمندري نبش كوي شوان جنب آقاي رستم نژاد33345602
ايلامفروشگاه رشيد زادهايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،سعدي،خيابان سعدي جنوبي،خيابان عبداللهي،پ 0،ط اول32382694
ايلامکريميايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صاحب الزمان،خيابان صاحب الزمان،خيابان شهيد دهگردي،پ 0،ط همکف43351026
ايلامماتيکايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،جانبازان،بلوار شهرداري،خيابان (12متري)،پ 0،ط پنجم32244964
ايلاممراديايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،سعدي،خيابان سعدي جنوبي،خيابان طالقاني،پ 0،پاساژ باغ اسلامي،ط همکف42222567
کرمانشاهاحساني مهرکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک دادگستري،بلوار شهيد محمد نيکپور،خيابان 20متري،پ 0،ط اول38274160
کرمانشاهآرايشي پارسهکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بلوار،کوچه 117( بوستانشهر)،بلوار طاقبستان،پ 366،ط همکف34227944
کرمانشاهآرايشي رزکرمانشاه فرهنگيان فاز 1بلوار شهيد فهميده روبروي مجتمع سهند پلاک1538259836
کرمانشاهآرايشي هاياکرمانشاه،روانسر،مرکزي،شهر روانسر،روانسر،کوچه فرعي بازارچه،خيابان بازارچه مرزي،پ 0،ط همکف46121256
کرمانشاهاركيدهكرمانشاه- مسكن- بلوار گلها- پاساژ نور- انتهاي پاساژ- پلاك 1534228449
کرمانشاهارکيدهکر مانشاه شهرک نصر پايين تر از دفتر پستي پلاک3034224456
کرمانشاهآريشي ملوديکرمانشاه ميدان مصدق پا ساژ پرديس طبقه دوم ته راهرو37293666
کرمانشاهآساکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک شهيد نجفي،خيابان (16متري اول)،کوچه شانزدهم،پ 0،235595،ط اول38375883
کرمانشاهآسمانکرمانشاه خيابان مدرس چهارراه اجاق82351264
کرمانشاهآنتيككرمانشاه گلستان روبروي شركت آب و فاضلاب آرايشي آنتيك38232542
کرمانشاهبهداشتي اركيدهکرمانشاه،صحنه،مرکزي،شهر صحنه،خيابان طالقاني،کوچه اطلسي،خيابان حافظ،پ 72،ط همکف48359202
کرمانشاهبهداشتي آنتيکمسكن بلوار گلها كوي اطلسي مغازه اول سمت چپ34224748
کرمانشاهبهداشتي تاراكرمانشاه چهاراه سي متري جنب بانك مسكن38383694
کرمانشاهبهداشتي ساحلايلام 22بهمن پاركينگ پاساژالفتي مغازه دوم33383038
کرمانشاهپارميسکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،مسکن،کوچه اطلس[شهيد عباس علي خنجري]،کوچه هشتم،پ 5،ط همکف34217361
کرمانشاهپايکارکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک پرديس،بلوار شقايق،کوچه 273 بلوک 88ق 18،پ 0،ط همکف37263080
کرمانشاهپخش نگين غربکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک الهيه،کوچه هشتم،خيابان طالقاني،پ 0،840601،ط اول138468375
کرمانشاهخا تونکرمانشاه،سرپل ذهاب،مرکزي،حومه سرپل،روستا خرگينه کوئيک شکر،بالاي روستا،جاده اصلي،کوچه احمدي،پ 0،ط همکف42227534
کرمانشاهداروخانه دکتر بابازادهسرخه ليجه بلوار پرستار روبروي دانشکده ادبيات پلاک6034512464
کرمانشاهداروخانه دكتر تقي نژادکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،برق،کوچه چهارم برق(شهيد سليمي)،خيابان گلايول(برق)،پ 278،ط همکف38249085
کرمانشاهداروخانه دكتر سعيديهرسين خ واحدي23230040
کرمانشاهداروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 734226251
کرمانشاهداروخانه دکتر عباس آباديکرمانشاه چهار راه ارشاد روبروي گالري سمن پلاک10038224895
کرمانشاهداروخانه دکتر فدکيکرمانشاه،سنقر،مرکزي،شهر سنقر،پيره سوند،کوچه شهيدجلال خادمي،خيابان طالقاني،پ 133،ط همکف48435944
کرمانشاهداروخانه شبانه روزي دکتر رضاييهرسين خيابان واحدي 50متر پايين تر از چهار راه45128359
کرمانشاهدلساکرمانشاه خيان دبير اعظم پاساژ عدالت37221270
کرمانشاهرزکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،برق،کوچه صائب تبريزي،کوچه دهم برق،پ 48،ط همکف38234034
کرمانشاهرشيديکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک الهيه،کوچه بيست و سوم(شهيدمهرعلي مهرباني)،خيابان آيت اله کاشاني،پ 80781،ط همکف38160605
کرمانشاهرضائيکرمانشاه،اسلام آباد غرب،حميل،حميل،روستا ميله سر،پايين روستا،خيابان اصلي،کوچه کمري،پ 0،ط همکف45225286
کرمانشاهزين الدينيکرمانشاه بازار بزاز خانه روبروي پارچه فروشي سيد علي اسماعيلي پلاک837285070
کرمانشاهساچليکرمانشاه بلوار گلها روبروي بانک کشاورزي جنب روسري فروشي پلاک 9134315763
کرمانشاهسايداکرمانشاه،گيلانغرب،مرکزي،شهر گيلانغرب،مهديه،خيابان شهيدرجائي،کوچه فلاحت 5،پ 1902،ط همکف43226964
کرمانشاهشمسكرمانشاه شهرك معلم فاز 2بلوار عطار چهاراه صبا34262349
کرمانشاهعزيزيکرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،جمع خانه،خيابان شهيد ريزه وندي،ميدان امام خميني،پ 0،ط اول45222821
کرمانشاهعزيزي مبصرکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،مسکن،خيابان لاله،بلوار گلها،پ 0،ط همکف34240831
کرمانشاهفرحانکرمانشاه،کنگاور،مرکزي،شهر گودين،گودين،کوچه شهيد فتح الله گوديني،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ط همکف48142100
کرمانشاهفروشگاه قاسمياسلام آباد غرب روبروي كارخانه قند بازارچه بمبي غرفه 52 روبروي دبستان آزادگان45222546
کرمانشاهفروشگاه احمدياناسلام آباد خ شهيد فکوري روبروي سونوگرافي دکتر علاقمند45226246
کرمانشاهفروشگاه اميدکرمانشاه،گيلانغرب،مرکزي،شهر گيلانغرب،ميدان جمهوري،کوچه شهيدان سليماني،خيابان دکتر بهشتي،پ 0،ط همکف43228975
کرمانشاهفروشگاه ژانتکرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،شهرک وليعصر،کوچه (فرعي شاهد2)،کوچه شاهد 4،پ 71،ط همکف45220483
کرمانشاهفروشگاه شکيباکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،لب آب،ميدان 15خرداد،کوچه 101،پ 5،ط همکف34219468
کرمانشاهفروشگاه طاهرآباديكنگاور خ شهدا پاساژ فرهاد روبروي آرايشي كابلي48325845
کرمانشاهفروشگاه عزيزياسلام آباد ميدان امام جنب بهداشتي گلرنگ45228846
کرمانشاهفروشگاه كلبه سبزهرسين چهارراه انقلاب روبروي داروخانه دكتر جليليان45128280
کرمانشاهفروشگاه لاليككرمانشاه الهيه خ كاشاني نبش خ كميل38433052
کرمانشاهفروشگاه مهديسكرمانشاه دولت آباد پاساژ سعيدي37285454
کرمانشاهفولادياسلام اباد غرب پشت بيمارستان بلوار معلم نبش کوي معلم 634535256
کرمانشاهکاوهکنگاور ميدان آزادي ابتداي خيابان شريعتي48223561
کرمانشاهگالري اكسيركرمانشاه سه راه شريعتي پاساژعدالت37225253
کرمانشاهگالري نيوشاكرمانشاه: ميدان مصدق پاساژ ارگ طبقه اول راهروي وسط پلاك 6437299125
کرمانشاهملکيکرمانشاه الهيه خيابان کاشاني38433808
کرمانشاهمهرداد طيريكرمانشاه خ دبير اعظم پاساژ سروش طبقه همكف مغازه آخر37221549
کرمانشاهموحدکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک صدرا،کوچه 130،خيابان دريا،پ 0،110839،ط اول37254664
کرمانشاههمتيكرمانشاه خ سعدي روبروي چاپ برگ سبز نبش كوي مجتبي حيدري37290250
کرمانشاهوحيدهرسين خ امام جنب بانك توسعه تعاون45123727
کرمانشاهوطن خواهکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک تاکسيراني،خيابان 25 متري دوم تاکسيراني،کوچه کاج 1،پ 23251.005،بلوک 10 ق 5،ط همکف38272678
کرمانشاهياسهرسين خيابان امام سرپل رودخانه جنب پاساژ جباري45125842
کرمانشاهيونيككرمانشاه فرهنگيان فاز 2ايستگاه 5 روبروي داروخانه اميري34226887
کرمانشاه-کرمانشاه فرهنگيان فاز2 ايستگاه 5 روبروي داروخانه دکتر رسولي تبار پلاک82537214895
کرمانشاه-کرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،شهرستاني،ميدان امام رضا،خيابان سيد الشهدا،پ 3،ط همکف45234297
کرمانشاه-کرمانشاه،قصرشيرين،مرکزي،شهر قصرشيرين،تپه موسي،خيابان پشت شهرداري،کوچه فجر،پ 55،ط همکف42423654
کرمانشاه-کرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بهار،کوچه 16 متري فروردين،کوچه شهيد يوسف پور،پ 10119.001،ط اول38222905
کرمانشاه-کرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک الهيه،کوچه دوم،خيابان آيت اله کاشاني،پ 0،ط اول38350254
کرمانشاه-گيلانغرب خيابان شهيد بهشتي روبروي بانک ملت جنب پاساژمحمودي پلاک1234225480
همدانابتكار امينهمدان خ مهديه ابتداي روحاني روبروي بانك صادرات38370167
همدانآتوساكبودر آهنگ خيابان امام جنب بانك سپه35225363
همداناکبريهمدان پاساژ اکباتان جنب فروشگاه درتاج32517550
همداناميرنهاوند خيابان 17 شهريور جنب داروخانه شبانه روزي33249080
همدانبارانهمدان -بهار - خيابان امام روبروي داروخانه دكتر حبيبي - پلاك 4134507944
همدانبيرامي نياهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،سبدبافان،کوچه شهيد محمدحسين شهبازي،کوچه ((فرعي شهيد محمدحسين شهبازي))،پ 6.001،ط اول34232600
همدانپاك نژادملاير دورپارك چمران جنب ساختمان پزشكان جنب داروخانه سينا32224845
همدانخدابنده لوهمدان خ شهدا پاساژ كوثر طبقه همكف38228307
همدانخليليهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،دباغخانه،خيابان اکباتان،کوچه دباغ خانه،پ 96،پاساژ اکباتان،ط اول32517502
همدانداروخانه دکتر سيفهمدان،رزن،مرکزي،شهر رزن،بلوارامام خميني،خيابان شهيدصباغزاده،خيابان 15خرداد،پ 0،ط همکف36245547
همدانداروخانه شبانه روزي وليعصرملاير خيابان شهدا ساختمان الغدير طبقه32256651
همداندرويشيتويسرکان جنب داروخانه شبانه روزي34922498
همدانزنديهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،سيزده خانه،کوچه شهيد امير لعلي،بن بست سيد عبداله موسوي،پ 0،ط همکف32534664
همدانسررويهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،شهرک،خيابان شهيد محمدحيدري،کوچه شهيد هاني روستايي،پ 0،ط اول32251882
همدانعبدليهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،سه راه اميرکبير،خيابان شهيدتيموري،خيابان شهيدباهنر،پ 0،ط همکف32255404
همدانكيانينهاوند بازار سنگ ميل بالاتر از شيرآب33428625
همدانكيشهمدان پاساژ امام رضا طبقه دوم روبروي درب پشتي32515173
همدانمجيكملاير خيابان فخريه نبش کوچه وحيد روبروي قنادي حامي32242165
همدانمولويهمدان،نهاوند،مرکزي،شهر نهاوند،مهديه،خيابان مهديه،کوچه شهيدمحمدچگيني،پ 11،ط همکف33224915
همداننجفيهمدان ابتداي خيابان بوعلي سرپل يخچال پاساژ امام رضا پلاک232530297
همدان-نهاوند خيابان ابوذر پاساژ صدف پلاک4433232873
همدان-همدان سر پل يخچال پاساژ امام رضا طبقه همکف پلاک1234245402
همدان-همدان،نهاوند،مرکزي،شهر نهاوند،بازارسنگ ميل،خيابان آزادي،کوچه بزازها،پ 278،ط همکف33231887
همدان-همدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،آرامگاه بوعلي،کوچه هواپيمايي،بلوار خواجه رشيد،پ 23،ط همکف38231695
گيلانTTگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،امام خميني،خيابان (شهيد رجايي)،خيابان آيت اله طالقاني،پ -7،ط اول44235725
گيلانآراسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بلوار شهيد انصاري،خيابان ارشاد،کوچه اول،پ 0،ساختمان احسان،ط اول33548599
گيلانارشديرشت- عينک- خ امام حسين- جنب داروخانه ميري33552285
گيلانآرمينگيلان،رشت،کوچصفهان،شهر کوچصفهان،مطهري،کوچه بازارچه امام حسين،بلوار شهيد مطهري،پ 0،ط همکف34553514
گيلانآرمينگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،دکتر معين،خيابان دکتر معين،خيابان بوعلي سينا،پ 27،ط همکف44227142
گيلانارنجينگيلان،صومعه سرا،ميرزاکوچک جنگلي،شهر گوراب زرميخ،امام خميني،خيابان آقا سيد ابراهيم،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44394529
گيلاناسپرساگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،گلسار،خيابان 156،خيابان استاد معين،پ 0،ط همکف33124505
گيلاناستارآستارا- بازارچه ساحلي- لاين 18/20-پ38844838938
گيلاناسديگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،امام خميني،کوچه بهار آزادي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44276485
گيلاناسراءگيلان،رودسر،چابکسر،اوشيان،آبادي قاسم آبادسفلي،قاسم آبادسفلي،کوچه شهيد عباس يوسفي،خيابان شهدا،پ 598،ط دوم33584580
گيلاناسکالاگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،دکتر معين،خيابان دکتر معين،خيابان خرمشهر،پ 87،ط اول35485985
گيلانآفتابرشت-خ تختي-روبهروي شهرداري منطقه333721986
گيلانالغديررضوانشهر- بازارچه شهرداري- جنب مسجد جامع44462320
گيلانآليسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،استادسرا،کوچه شهيد محمدتقي مهر شريف،خيابان 15 متري طالقاني،پ 11،ط همکف33220264
گيلاناميدگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،قاسميه،کوچه 21(شهيد بهروز مژده)،خيابان قاسميه 2،پ 0،ط همکف33421249
گيلاناميررشت- رشتيان- چهارراه وحدت- زير ساختمان بابک33527801
گيلاناميرگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،کوي امام رضا،کوچه امام رضا (ع )،کوچه هلال 7 [شهيد افتخاري]،پ 0،ساختمان محمد،ط همکف33855804
گيلاناميرگيلان،صومعه سرا،مرکزي،شهر صومعه سرا،بيژن حقيري،خيابان فضيلت،بن بست (اسدي )،پ 109،ط همکف44325798
گيلانانارکگيلان،شفت،مرکزي،شهر شفت،17شهريور،خيابان پارک،خيابان 17 شهريور،پ 0،ط همکف34785269
گيلانآنتيكرحيم آباد- روبروي پاساژ ستاره شهر42773749
گيلانآنتيکرحيم اباد- نبش بلوار معصومي42771721
گيلانآنتيکرشت- ب شهيد بهشتي-حميديان- انتهاي ب دانشجو- خ جمهوري- زير ساختمان حجت33547050
گيلانآنتيکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر33344889
گيلانآنتيکفومن- چهارراه معلم- پاساژ امير-34725395
گيلانآنيکاگيلان،فومن،مرکزي،گشت،آبادي گشت،کوچه ( نوري )،خيابان ( يادآوران )،پ 287،ط همکف34713186
گيلانآواي ماسولهگيلان،فومن،مرکزي،شهر فومن،شکاربانان،خيابان بقايي نژاد،خيابان کاشاني،پ 33،ط همکف34702283
گيلانآويساگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،امام خميني،خيابان امام خميني،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف44233787
گيلانايتالياگيلان،طوالش،کرگان رود،شهر ليسار،امام خميني،خيابان شهيد رجايي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44286416
گيلانآيدارشت-گلسار-بلوار ديلمان-شهرک شهيد بهشتي-نبش بوستان 733733402
گيلانايده آلآستارا- بازارچه ساحلي- بلوک8- پ13144839161
گيلانايده آلرشت- خيابان معلم- نبش دهنه ميدان بزرگ33237392
گيلانايرسالاهيجان- شيشه گران- خ معلم42331478
گيلانآيسنگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،امام خميني،کوچه بيست و چهارم شهيد اسديان،خيابان امام خميني (ره)،پ 32،ط همکف33425864
گيلانايفلرشت- چهارراه حشمت- - کوي اول بياني - جنب نانوايي لواشي-33428789
گيلانباباييتالش-خ سعدي- پاساژ حسين پور - جنب فروشگاه خاطره44228496
گيلانباجوييهشتپر-خ امام-روبه روي موسسه مهر-پاساژ نصيري44224212
گيلانبارانآستارا- بازارچه ساحلي- بلوک6/8- پ10446831114
گيلانبارانلوشان- خ شهيد پيروي-- جنب سوپرمارکت عليجاني34604033
گيلانبزازگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،سبزه ميدان(شهرداري،استادس،ميدان (سبزه ميدان)،خيابان استاد سرا،پ 0،ساختمان ارشيا،ط همکف33367181
گيلانبهنامگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،جاد ه لاکان،خيابان جاده لاکان،بلوار لاکان،پ 0،ساختمان جعفري،ط همکف33447977
گيلانبياتو2انزلي- منطقه آزاد- مجتمع ونوس - لاين مرواريد- غرفه 22344451853
گيلانپارميسانزلي-خ سپه-روبه روي مسجد جامع44551503
گيلانپارميسماسال-ميدان امام-ابتداي خ وليعصر44663551
گيلانپاريامنجيل-خ امام-پاساژ توسلي34643707
گيلانپرديسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بيستون،کوچه افشار 1،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف33238374
گيلانپرندرشت- علي آباد- مسجد هاشمي- خ بعثت- نبش ک 13- پ12033558585
گيلانپرنسسآستارا- بازارچه ساحلي- بلوک 19- پ37442535415
گيلانپرنسسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،تختي،خيابان تختي،کوچه (قلي زاده )،پ -1،ط اولغربي33225489
گيلانپويانلنگرود- خ امام- پشت داروخانه دکتر مهدي نيا42551563
گيلانپيرويگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بازار،کوچه (راسته کتاب فروشان)،کوچه بازار دوم زرگران،پ 0،ط همکف33548560
گيلانتکسنگر- بلوار امام حسين - جنب پاساژ پوررجبي34525794
گيلانتک گلرشت- خ آزادگان- روبروي کارگاه هنر سروش33544526
گيلانتوتياگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،شريعتي،خيابان ياسر،خيابان بهشتي،پ 0،ساختمان گاليله،ط همکف42543020
گيلانتينالنگرود خيابان شهيد بهشتي روبروي بانك انصار42546774
گيلانجاويدگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شريعتي،کوچه (بازارچه صيقلان)،کوچه بازار بزرگ،پ 1،ط اول33222504
گيلانجزيرهکياشهر- خ فلسطين شمالي- نرسيده به هتل دريا- جنب پيتزا حرارت42829588
گيلانجهيزيهرشت- خ معلولين- خ حکيم زاده- نبش ک جانباز- پ10 سي33545984
گيلانچشم آبيگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،شهيد بهشتي(استخر)،کوچه بهشتي 2،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف42222689
گيلانچهره هاگيلان،رضوانشهر،مرکزي،شهر رضوانشهر،امام خميني،کوچه (پاسارگاد)،خيابان امام خميني،پ 0،ساختمان پاسارگاد،بابک وغلامحسين مسکين،ط زير زمين44626131
گيلانحقيقت پناهگيلان،صومعه سرا،مرکزي،کسماء،آبادي کسماء،کوچه (بانک صادرات )،خيابان سردار جنگل،پ 98،ط همکف44353121
گيلانخاتونلاهيجان-خ شهيد کريمي-جنب داروخانه مرکزي42239735
گيلانخانوم خانماکياشهر- ميدان اصلي - روبروي پاساژ کاسپين42820140
گيلانخجستهگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،کوي نيمه شعبان،خيابان ورزش،بلوار ( مطهري )،پ 220،ساختمان بازار پرديس،ط همکف33584857
گيلانخزانرشت- خ شهدا- خ 25 متري متحدين- جنب مدرسه آزادي33823889
گيلانداروخانه امينيگيلان،رضوانشهر،مرکزي،شهر رضوانشهر،امام خميني،کوچه قدس،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف46421371
گيلانداروخانه بيستونرشت-خ بيستون-روبه روي سه راه معلم33251107
گيلانداروخانه بيمارستان بين الملليرشت- ب شهيد افتخاري- بيمارستان بين المللي قائم33565011
گيلانداروخانه خوشفکررضوانشهر- پونل- داخل شهر پونل44637540
گيلانداروخانه دكتر دنياييپره سر- خ امام- جنب پل هوايي44604069
گيلانداروخانه دکتر عضديسياهکل-خ امام-بازار برنج فروشان33221476
گيلانداروخانه دکتر برزينگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،انقلاب،کوچه هوسمي،خيابان انقلاب،پ 0،ساختمان مجتمع درماني الزهرا،ط همکف52226894
گيلانداروخانه دکتر سروديرشت- ب ضيابري- روبروي بانک سينا33247336
گيلانداروخانه روزانه ديگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،کوي پاسداران،خيابان سي و يکم،خيابان پاسداران،پ 0،ط همکف44836288
گيلانداروخانه عبدل پورآستارا- شهرک عباس آباد44850181
گيلانداروخانه عرب زادهآستارا-نبش حکيم نظامي- روبروي اورژانس- جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسفي44833497
گيلانداروخانه عليمحمديرشت-ديانتي-نرسيده به شيريني فروشي تشريفات33851211
گيلانداروخانه فومنفومن-خ شهدا-کوچه اطباء-ساختمان درنا34733029
گيلانداروخانه کياييرشت-گلسار-جنب دندانپزشکي آريان33721036
گيلانداروخانه نيلاشيشاندرمن-خ يوسفيان44654434
گيلانداروگياهي مهرانتالش-خ امام-جنب ساختمان پزشکان اسلامي44233285
گيلاندنياگيلان،سياهکل،مرکزي،شهر سياهکل،امام خميني،خيابان شهيد بهشتي،بن بست سينا دوم،پ -289،ط همکف33548759
گيلاندي تو ديانزلي- منطقه آزاد- مجتمع ونوس - لاين دريا - غرفه 6644450004
گيلاندي تو ديگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،بشمن،بلوار خلبان شهيداحمدپيشگاه هاديان،خيابان (بازار ساحلي آسياي ميانه)،پ 0،ط همکف544505403
گيلانديبارشت- ب قلي پور- خ بعثت- روبروي آژانس مهتاب33505310
گيلانديناگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،کوزه فروشان،کوچه سينا،خيابان بهشتي،پ 0،پاساژ وليعصر،ط همکف42546773
گيلانرايانرشت- عينك- جنب پارك ميخك- جنب آژانس پونه33570276
گيلانرسوليآستارا بازارچه ساحلي پاساژ جهانگيري پلاك 1244835045
گيلانرضاگيلان،سياهکل،مرکزي،شهر سياهکل،امام خميني،کوچه مشير،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف42321868
گيلانرکسانارشت-ديانتي-انتهاي خ شهيد بامروت-روبه روي مدرسه تقوا33835288
گيلانرمانسگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،حکيم نظامي،خيابان حکيم نظامي،بن بست ((بهراد عليرضازاد))،پ 0،ساختمان پاستور،ط همکف44830663
گيلانرميگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،ميدان شهرداري،خيابان علم الهدي،پ 0،ط همکف33227662
گيلانرنگارنگرشت- ب افتخاري- کوي امام حسين (عينک)33501025
گيلانروزگارکوچصفهان- مطهري غربي- جنب بانک سپه53485864
گيلانروژانوگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،کوچه سعدي (1)،خيابان اعلم الهدي،پ 34،مجتمع تجاري نفيس،ط همکف33220007
گيلانرويالآستارا- بازارچه ساحلي- بلوک 12/14-پ22744832049
گيلانژوان2رستم آباد- مجتمع تجاري خورشيد- جنب پل هوايي45328456
گيلانساريناسياهكل- 16 متري ابوذر- بالاتر از ميدان سي گل- سمت چپ-
گيلانسپنتاگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،دروازه لاکان،بلوار لاکان،کوچه برازنده 2،پ 0،ط همکف33471048
گيلانستايشآستانه-خ امام-روبه روي هتل همت42132690
گيلانستايشفومن- خ انتظام- روبروي مسجد ميرسرا34724565
گيلانسحرگيلان،رودسر،کلاچاي،شهر کلاچاي،امام خميني،کوچه شهيد بهروز محمد حسيني،خيابان شهرداري(خ بهشتي)،پ 0،پاساژ شهرداري،ط همکف42689453
گيلانسحرآراآستانه اشرفيه- پشت حرم- ابتداي خ استقلال-42136890
گيلانسحرآرا2--- لنگرود- خ شريعتي - بازار کوزه فروشان- جنب پاساژ پارسيان-شعبه دو کد 3813--
گيلانسرمهگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،ميدان مالا،کوچه ((سهماني))،کوچه دوم،پ 29،ط اول44434287
گيلانسرمهمنجيل- پاساژ وليعصر- لاين دست چپ- مغازه سوم34643938
گيلانسرمههشتپر- پاساژ حسين پور33433544
گيلانسليميگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،ميدان (شهرداري)،خيابان اعلم الهدي،پ 0،ط همکف33250625
گيلانسهندرشت-سبزه ميدان-به طرف استادسرا-جنب باشگاه ورزشي اطلس33247877
گيلانسوپرمارکت من و تومنجيل- خ منتظري- روبروي پادگان نيروي انتظامي34645740
گيلانسوژينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهرک ابريشم،کوچه شهيد دوزنده،کوچه ابريشم 11،پ 38،ط اول33836126
گيلانسيتي سنترصومعه سرا خيابان طالقاني كوچه قريشي نبش جمهوري34328621
گيلانسيتي سنترگيلان،صومعه سرا،مرکزي،شهر صومعه سرا،بيژن حقيري،کوچه شهيد حمزه ابراهيمي،خيابان فضيلت،پ 0،ط همکف34328621
گيلانسيناگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،حسين آباد،کوچه شهيد ايوب عطايي[نهم]،خيابان شهيد حبيب پور رجب،پ -2،ساختمان دينا،ط همکف33458487
گيلانشادزيرشت- ميدان گاز- به سمت توشيبا- نبش ک مقدس33471848
گيلانشادورشت- ب امام- ب شهيد باهنر- روبروي باشگاه وليعصر33669579
گيلانشادو2رشت- فلکه گاز- روبروي فروشگاه هادي پور- ک شهيد نظري33637045
گيلانشرکت افق آينده کاسپينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آتش نشاني،کوچه ده متري شقايق،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف33851448
گيلانشقايقآستانه-دستک-جنب مطب شبانه روزي-کوچه گلستان جنوبي342548689
گيلانصدفگيلان،بندرانزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،امام زاده،کوچه ناجي 1،خيابان آذربايجان،پ 45،ط همکف44444445
گيلانصوفيااملش- پارک ميرزا کوچک خان- جنب اداره پست-44728485
گيلانطاعتيرشت-خ امام-جنب داروخانه پور کاظمي32228289
گيلانطيب زادهگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،فارابي،خيابان ملت شرقي،خيابان (بازارچه ساحلي)،پ 0،ط همکف36444831312
گيلانظريفگيلان،بندر انزلي،مرکزي،ليچارکي حسن رود،آبادي منطقه آزادتجاري انزلي،منطقه آزاد انزلي،جاده (زيباکنار)،خيابان منطقه آزاد انزلي،پ 0،ساختمان ونوس،ط همکف44450623
گيلانعزيزيگيلان،شفت،مرکزي،شهر شفت،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف54425485
گيلانفتحيآستارا- شهرک عباس آباد- جاده اصلي روستاي عباس آّباد- نرسيده به سه راه غلام محله44801570
گيلانفرشادآستارا- خ امام- نرسيده به فروشگاه اتکا- نبش ک عبداله نيا44820219
گيلانفروشگاه آرنوانزلي - قاضيان - خيابان طالقاني - مجتمع ساحل و سپهر - پلاك 1 - طبقه همكف33244637
گيلانفروشگاه خوش روشانزلي-غازيان-بازار گيلار-پلاک 2444433409
گيلانفروشگاه ماگيلان،صومعه سرا،تولم،شهر مرجقل،شهدا،کوچه ((شهيد شجاعي))،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44364495
گيلانكامرانگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بلوارانصاري،کوچه شهيدعباس حسيني،بلوار شهيد انصاري،پ 266،ط دومغربي33725064
گيلانكلاسيككلاچاي- خ شهرداري- روبروي جواهري بهرام42686830
گيلانکاروهشتپر- خ امام- جنب بانک عسگريه- پاساژ پرديس- ط همکف- پ 2044239982
گيلانکاشفلاهيجان-خ کاشف شرقي-نرسيده به خ قيام42228347
گيلانکامبيزرشت-خ سعدي-جنب حراست33235333
گيلانکامران(شعبه دوم)گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،گلسار،بلوار گلسار،خيابان 102،پ -38،ساختمان 102،ط اول133760191
گيلانکمندگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،سه راه پاستوريزه،خيابان فلسطين،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف33833568
گيلانکيمياآستارا- بازارچه ساحلي- بالاتر از فروشگاه ساحل44838804
گيلانگل پسندصومعه سرا-خ طالقاني-پاساژ دانا44320713
گيلانگلارينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،مطهري،کوچه بازار مسگران،بلوار شهيد مطهري،پ -242،ط همکف33223741
گيلانگلبرگانزلي-خ سپه-آخرين چهارراه-داخل کوچه سمت چپ44549903
گيلانگنجداريگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،فارابي،خيابان ملت شرقي،خيابان بازارچه ساحلي،پ 0،551،ط همکف44833469
گيلانگيلانهسياهکل-بلوار امام - خ منظريه جنب بانک کشاورزي42320101
گيلانلوکسرشت- بلوار لاکان- ک عباس چوکام- ک آزادگان- روبروي آزادگان433425310
گيلانلي ليگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،پمپ بنزين،خيابان شقايق،خيابان آيت اله طالقاني،پ 0،ط همکف33575868
گيلانلياناانزلي- مجتمع تجاري ونوس- غرفه 80- ارايشي ليانا33248780
گيلانليليومگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،ديلمان (کوي امام رضا)،کوچه همت،بلوار ديلمان،پ 0،ساختمان رادينا101،ط همکف33760070
گيلانماتگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،باغ ملي،خيابان پرستار،خيابان 22 آبان،پ 0،ط همکف42249145
گيلانمازياررشت-بلوار ديلمان-بعد از چهارراه وحدت33729695
گيلانماهکرشت-خ شريعتي-رو به روي سه راه تختي33238753
گيلانمحبوب پسندرشت-بلوار رشتيان-بالاتر از پارک ميثم33554076
گيلانمداانزلي-بازار کاسپين-پلاک 6244545815
گيلانمداگيلان،صومعه سرا،مرکزي،ضيابر،آبادي ضيابر،خيابان آيت الله عبدالوهاب ضيابري،کوچه ياسين 1،پ 2،ط همکف44651599
گيلانمرواريد خزرکلاچاي-خ امام-روبه روي بانک ملي42684515
گيلانمژهخمام-خ امام-پاساژ توکل34429268
گيلانمنصوريرشت-خ سردار جنگل-روبه روي کوچه امين اصغري33553321
گيلانميکاپانزلي- بازار پرديس- لاين گل محمدي- پ 130-44555312
گيلاننارسيسكلاچاي خيابان امام روبروي موسسه ثامن42684090
گيلاننازنينکياشهر-خيابان فلسطين شمالي - فروشگاه نازنين42826211
گيلاننانسيآستارا- بازارچه- لاين1/3- پ4044831324
گيلاننژادعليگيلان،لاهيجان،رودبنه،شيرجوپشت،آبادي شيرجوپشت بالا،خيابان آقا سيد امير کيا،خيابان (جاده بين کلايه)،پ 465،ط همکف42335455
گيلاننسرينرشت-خ فلسطين-روبه روي ساختمان سادات33835997
گيلاننسيمگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،گلسار،بلوار گيلان،بلوار گلايل 1،پ 0،ط همکف33848367
گيلاننصيريهشتپر- خ امام- پاساژ نصيري -44227047
گيلاننگينرودسر- خ امام- پاساژ دقتي- ط دوم42624051
گيلاننگينلنگرود-خ امام-روبه روي سه راه چمخاله42523244
گيلاننوينانزلي-خ مطهري-روبه روي قنادي مقدم44543723
گيلانهديه سراي فرهادپره سر- خ امام- جنب بانک ملت44604023
گيلانورساچهگيلان،بندر انزلي،مرکزي،ليچارکي حسن رود،آبادي منطقه آزادتجاري انزلي،منطقه آزاد انزلي،جاده (زيباکنار)،خيابان منطقه آزاد انزلي،پ 0،ساختمان ونوس،ط همکف42648548
گيلانونوسرشت- 16دروازه لاكان- 16 متري سميه33426094
گيلانياسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،خط ماشين،کوچه محمدي،خيابان سعدي،پ 0،ساختمان پاساژ ولي عصر،ط همکف33232643
گيلانياسمينگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،جيرسر،کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ]،خيابان شهدا،پ -151،ط همکف34586845
گيلان-گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،خيابان امام خميني(ره)،خيابان (شيک)،پ 0،پاساژ قديري،ط همکف33734470
گيلان-گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،علي آباد،بلوار معلم،خيابان شهيد کيومرث اعلايي،پ 0،ط همکف33520174
مازندرانآرامازندران،تنکابن،مرکزي،ميرشمس الدين،آبادي ولي آباد،ولي آباد،کوچه (حمام)،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف54391867
مازندرانآكواm2تنکابن- خيابان خيام- روبروي پاساژ کفش-مجتمع نيکان-54212076
مازندرانآکوآمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،امام رضا،کوچه جنوبي 9 (شهيدبحري) (مطهري 35)،خيابان شهيد مطهري،پ 0،ط همکف55231433
مازندرانالماسرامسر- کتالم- ميدان وليعصر55240970
مازندرانالميرامازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،حسن کيف،کوچه هتل باران سبز،بلوار دلفان آذري،پ 0،ط همکف52629620
مازندراناليتچالوس-بازار روز-پاساژ مهر-طبقه زيرين52242120
مازندرانايرالن تافتهمازندران،چالوس،مرکزي،شهر هچيرود،نورسر،خيابان کمربندي هچيرود،بن بست ((ربيعي))،پ 0،ط همکف52163315
مازندرانآيلارمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،ميدان شهيد شيرودي،خيابان امام،پ 128،003.204،ط همکفشمالي54237789
مازندرانبرگامودمتل قو -پاساژ عظيم زاده77887766
مازندرانبرلينمازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،حسن کيف،کوچه هتل باران سبز،بلوار دلفان آذري،پ 0،ط همکف55260658
مازندرانبهارتنكابن- سه راه خرم آباد- پاساژ لطافت- طبقه زيرين - پ1354231770
مازندرانبهتاشمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،خيابان امام،بن بست شهيد حسين مروتي،پ 0،ط همکف52214587
مازندرانبيوتيمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،خيام،خيابان علامه،کوچه شهريار،پ 0،ط همکف52287801
مازندرانپرميسچالوس-خ امام-روبه روي بانک تجارت52242204
مازندرانتعاوني اميرآباداميرآباد- خ عزيزآباد- خ اصلي-ط همکف54383540
مازندرانتوجهيمازندران،عباس آباد،مرکزي،شهر عباس آباد،عباس آباد،کوچه (رفاهي)،بلوار امام خميني،پ 0،فرخنده توجهي،ط همکف52222611
مازندرانخدائيمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،امام خميني،کوچه جنوبي 1 [شهيد محمد مشکوري]،کوچه جنوبي 3 [شهيد مشکوري]،پ 0،ط همکف55231597
مازندرانداروخانه جهانسلمان شهر (متل قو)-خ امام-جنب بانک ملت54822666
مازندرانداروخانه دكتر غفاريچالوس- خ امام- ابتداي ک 13 ابان52226007
مازندرانداروخانه دکتر زمانيتنکابن- ميدان امام- داروخانه دکتر زماني54324162
مازندرانداروخانه دکتر نوريمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،امام رضا،خيابان شهيد خدادادي،خيابان شهيد منتظري،پ 44،ط همکف52225031
مازندرانداروخانه رستميکلارآباد- جنب بانک ملي54925555
مازندرانداروخانه شبانه روزي دکتر حلاجيکلاردشت- حسن کيف- خ امام--جنب فروشگاه دبي- پلاک 1/12-52622695
مازندرانداروخانه شجاعيرامسر-خ مطهري-بعداز شهرداري-روبه روي آژانس خزر55228921
مازندرانداروخانه کيميامازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،گلزارشهدا،کوچه سجاد،بلوار امام رضا،پ 0،ط اول54240667
مازندرانداروخانه يزدانيمازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،لاهو،خيابان ياس 2،بن بست ((ايوبي))،پ 0،ط همکف55262843
مازندراندانيالتنکابن-خ مصلي- جنب حليم تبسم54223721
مازندراندهکده آرايشي مهرمازندران،رامسر،مرکزي،شهر کتالم وسادات شهر،شهرک آسايش،خيابان شهيد ارجمند،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف55247452
مازندرانديوامازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،امام خميني،بلوار امام خميني،بلوار شهيد رزاقي،پ 0،مجتمع آرامش،ط اول55245864
مازندرانرسوليمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،ميدان نماز،خيابان آزادي،پ 0،ط اول52258468
مازندرانسانلي2چالوس- خ امام- روبروي داروخانه کريمي- جنب داروخانه پنج شهريور52223278
مازندرانسي گلچالوس-بازار روز-پاساژ مهر52248363
مازندرانشاپركعباس آباد- خ شهدا- روبروي درمانگاه- قبل از داروخانه شاكري54622668
مازندرانشفامازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،حسن کيف،کوچه هتل باران سبز،بلوار دلفان آذري،پ 0،ط همکف52623120
مازندرانطاووسنشتارود- خ 17 شهريور- روبروي داروخانه پزشک ور54664555
مازندرانگيلدامازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،خيابان (رودخانه)،خيابان باقر خان،پ 0،پاساژ مهر،ط همکف22218423
مازندرانمصطفي لومازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،کوچه فروردين،کوچه شهيد مرتضوي،پ 0،ساختمان دل آرام،ط اول54311251
مازندرانمهرچالوس- خ 17 شهريور- جنب قنادي صفاهان52242637
مازندرانموژانتنکابن- خ جمهوري- جنب گلزار شهدا- پ3255248458
مازندراننار و نيمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،بلوار آيت اله طالقاني،بلوار آيت الله طالقاني،بن بست غربي نه،پ 89،ط همکف55231240
مازندرانوستاتنکابن- خ طالقاني- نبش ميدان هفت تير54228737
مازندرانونيزمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،بلوار امام رضا،کوچه مطهري 20،خيابان مطهري،پ 0،ط همکف55220931
قمآرينقم روستاي کهک34224382
قماقاقياقم،قم،مرکزي،شهر قم،سالاريه،کوچه ميثم تمار2[پونه]،خيابان ميثم پايين،پ 0،مجتمع ميثم،ط همکف32603654
قمالبسچين2قم ميدان آزادگان بلوار نواب-نواب5 نبش کوچه سوهاني توحيد داخل کوچه3636633766
قماميرقم خ 19دي پاساژ حجت طبقه پنجم پلاک33137718484
قمباديقم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک منتظرالمهدي،خيابان هدايت شمالي،بن بست (لاله)،پ 18،ط همکف37769169
قمبالاپورقم،قم،مرکزي،شهر قم،دانيال نبي،خيابان شاه آبادي،خيابان 20متري امام حسين،پ 307،ط زير زمين ( منفي يک )32918371
قمبياتقم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک انديشه،کوچه انديشه 2[حافظ1]،کوچه 1[شهيدابوالقاسم رشيد]،پ 34،ط زير زمين32941215
قمپرستيژقم خ آذر بلوار شهيد محلاتي کوچه137210616
قمتلنگرقم،قم،مرکزي،شهر قم،بنياد امام خميني،خيابان شبنم،خيابان شقايق،پ 0،ط همکف32703577
قمچهرهقم خ صفائيه پاساژ طلا پلاک337839334
قمحديثقم شهرک امام خميني شهرک زين الدين فاز3 مجتمع تجاري غدير پلاک10432704696
قمحکميقم،قم،مرکزي،شهر قم،امام خميني،کوچه بهشتي3،خيابان 20متري بهشتي،پ 145،ط همکف36635947
قمداروخانه ابن حيانقم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک قدس،کوچه وليعصر26،بلوار وليعصر،پ 0،ط همکف32857527
قمداروخانه ارمغانقم خ صدوق بلوار شهيد کريمي جنب پارک بنفشه32701715
قمداروخانه الحاويقم 45متري صدوق انتهاي 20متري امام حسين32891428
قمداروخانه ترابيقم 24متري شاهد غربي نرسيده به مخابرات مقابل مسجد صاحب الزمان بعداز کوچه2738871122
قمداروخانه تقويقم،قم،جعفرآباد،شهر جعفريه،شهرجعفريه،کوچه حافظيه 2،بلوار امام خميني،پ 580،ط همکف36222301
قمداروخانه دکتر مقدم منشقم ميدان کشاورز بلوار حضرت معصومه نبش کوچه 1638752000
قمداروخانه سبط النبيقم خ هفت تير نبش کوچه736611227
قمداروخانه فتحيقم خ جمهوري جنب بيمارستان وليعصر32886641
قمداروخانه فضليقم خ صدوق بعداز فلکه روبروي 30متري قائم32936239
قمداروخانه قانونقم،قم،مرکزي،شهر قم،باجک،ميدان جهاد،خيابان 19دي،پ 0،ساختمان درمانگاه دي،ط همکف37712090
قمداروخانه قره باغيقم پرديسان بلوار دانشگاه خ نواب صفوي32806320
قمداروخانه محمديقم،قم،مرکزي،شهر قم،بلوار امين،بلوار امين،خيابان امام حسين [امين 5]،پ 0،ط زير زمين132908666
قمداروخانه ملکيقم،قم،مرکزي،شهر قم،شيخ آباد،کوچه حکمت شمالي 2،خيابان حکمت شمالي،پ 2،ط همکف38206975
قمداروخانه همتقم بلوار سوم خرداد بين کوچه 14و1638846688
قمرزسفيدقم،قم،مرکزي،شهر قم،محلاتي،بلوار شهيددل آذر،بلوار شهيدمحلاتي،پ 0،پاساژ بازارچه تجاري فردوسي،ط همکف21437200456
قمرژينقم 45متري صدوق 20متري امام حسين جنب کبابي ابوطالبي32938488
قمرويالقم خ توحيد ميدان توحيد خ مالک الشتر بين کوچه 1و338830199
قمساحلقم 16متري زنگارکي بين کوچه 11و13 جنب پلاک 8538608318
قمشيماقم صدوق 20متري امام حسين روبروي قنادي32923280
قمفروشگاه امينقم،قم،مرکزي،شهر قم،باجک،کوچه حائري3(گلها2)،کوچه 15خرداد 2،پ 0،ط زير زمين37716619
قمفروشگاه بهارقم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک گلپايگاني،کوچه وطن دوست2(سعادتي1)،خيابان شهيدحسن سعادتي،پ 0،مجتمع کارکنان وليعصر،ورودي چپ،ط هفتم،وواحد7633364686
قمفروشگاه فلاحقم،قم،مرکزي،شهر قم،20متري بهشتي،کوچه بهشتي14،کوچه وليعصر2(رسول اکرم)بن،پ 147،ط همکف36630153
قمفروغ فرنادگستر شيرين آرا45 متري مدرس ميدان مفيد مجتمع مفيد طبقه همکف32942041
قمگالري صالحيقم،قم،مرکزي،شهر قم،خاکفرج،ميدان شهيدمطهري،بلوار موسي صدر،پ 224،ط همکف36635449
قملناقم خيابان انسجام روبروي کوچه ي 5 .گالري لنا32885851
قممسعوديقم،قم،مرکزي،شهر قم،آبشار،خيابان امام خميني،کوچه امام خميني 63[3]،پ 33،ط همکف32924821
قممعصوميانقم،قم،مرکزي،شهر قم،توانير،کوچه 13،کوچه ذبايحي مقدم 11 (انديشه )،پ 12،ط زير زمين32890155
قمياسقم شهرک امام حسن روبروي کوچه5 پلاک4636653634
قميزدخواستقم خ باجک بين کوچه 61و6337753315
قم-قم،قم،مرکزي،شهر قم،بلوار امين،خيابان مصلي جنوبي،کوچه امين 47 (مصلي 66)،پ 16،ط زير زمين36614119
قم-قم،قم،مرکزي،شهر قم،جمهوري،خيابان گلستان،بلوار شهيد اخلاقي،پ 23،ساختمان زيباي 5،ط دوم32400849
قم-قم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک مهديه طلاب،کوچه خجسته4(انتظار2)،خيابان انتظار،پ 4،س داروخانه،ط همکف32960084
لرستانآنيلخرم آباد خيابان قاضي زاده بازارچه بين خيابان 11و1233417831
لرستانباباحسينيخرم آباد خ انقلاب روبروي خ دلفان کوچه شهيد مطهري33237206
لرستانبارانادرود نرسيده به ميدان فرمانداري پاساژ پرديس طبقه زيرزمين43225723
لرستانترلاندرود 800دستگاه روبروي اداره برق54235343
لرستانتوتيالرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،خيابان شهيد مطهري،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري بزرگ شريفي،ط همکف33242787
لرستانداروخانه دكتر ايمانيلرستان،دورود،مرکزي،شهر دورود،جماران،خيابان ناصرخسرو[شهيدمحمدرضاهاشمي]،خيابان امام حسين،پ 0،ط اول43214756
لرستانراحيلدرود خيابان راه آهن نبش پاساژ زيتون43217048
لرستانفروشکاه گردعليوندلرستان،خرم آباد،مرکزي،کرگاه غربي،روستا ماسور،کوچه بهاران پنجم[ش نورالدين موسوي]،کوچه نيلوفر يکم [ش اله کرم دريکوند]،پ 582،ط همکف33335880
لرستانفروشگاه ارزان قشمدرود ميدان فرمانداري پاساژ ملت طبقه همكف43221127
لرستانفروشگاه بستاميلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،خيابان شهدا،بن بست صفي،پ 0،پاساژ فرزانگان،ط همکف42506712
لرستانفروشگاه پويالرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه ساحلي،خيابان سيد مصطفي،پ 120،ط اول42508503
لرستانفروشگاه تک شاپلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه شهيدعلي بيات،خيابان شهدا،پ 0،پاساژ جهادي،ط همکف42445132
لرستانفروشگاه ستارهلرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،بازار،خيابان طالقاني شمالي،خيابان شهيد محمدنبي نيک روش،پ 0،ط همکف43341177
لرستانفروشگاه شم نازلرستان،پلدختر،مرکزي،شهر پلدختر،خ 22 بهمن،کوچه شهيد عليپور،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33225266
لرستانفروشگاه عدالتلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه شهيد جعفرزاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف47233500
لرستانفروشگاه قنجلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،علوي،کوچه (لاله فرعي)،کوچه لاله سوم[شهيد بهزاد شرفي]،پ 66،ط همکف33331007
لرستانفروشگاه گل مريملرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،بهار،کوچه شهيد علي خاور زاده،خيابان بهار،پ 625،ط همکف42611648
لرستانفروشگاه لريائيلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهدا،کوچه اسفند يکم،خيابان شهداي شرقي،پ 16،ط همکف33375153
لرستانفروشگاه موسويلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،پشته حسين آباد،کوچه مهريزدان 7،خيابان نوريزدان،پ 0،ط زير زمين33416733
لرستانفروشگاه نسل افتابلرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،بازار،خيابان آيت اله سعيدي،خيابان طالقاني شمالي،پ 0،ط همکف43322190
لرستانفروشگاه هفت قلملرستان،ازنا،مرکزي،شهر ازنا،مخابرات،خيابان شهيد مطهري،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف43425129
لرستانفيجانيازنا خ آزادي جنب راه بند قطار روبروي دفتر ازدواج43437734
لرستانمارکخرم آباد ماسور پايين تر از چهارراه حافظ33623367
لرستانولي عصرخرم آباد فاز 1 كيو خ هنر11 ابتداي خ آزاد خان صحرايي33238606
لرستان-لرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،بازار،خيابان امام،خيابان وليعصر شمالي،پ 0،پاساژ ميلاد نور،ط همکف43342634
لرستان-لرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه شهيدعلي بيات،خيابان شهدا،پ 0،پاساژ گل شهر،ط همکف42610640
لرستان-لرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهداي شرقي،کوچه کشاورز،خيابان دکتر معين،پ 22،ط اول33314490
مرکزياستاديخمين بازار-
مرکزيآق بانوخمين ميدان انقلاب پاساژ انقلاب46232204
مرکزيبياتقم،قم،مرکزي،شهر قم،خيام،بلوار مدرس،خيابان خيام جنوبي،پ 9،ط زير زمين36571405
مرکزيپانيزمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،کرهرود،خيابان فاطميه،بن بست سيد اسداله حسيني،پ 0،ط زير زمين32760173
مرکزيحاج امينيساوه . خ رجايي . نبش رجايي هفت . فروشگاه آرياچهر33547424
مرکزيحكمتاراك ابتداي خيابان حصار مقابل بانك تجارت32229605
مرکزيداروخانه اديب سابقاراک خ عباس آباد32233337
مرکزيداروخانه اميرغلامياراك شهرك علي ابن ابيطالب(فوتبال) چهارراه خاتم الانبيا32775918
مرکزيداروخانه دکتر سوسن آبادياراک خ شهيد بهشتي روبروي داروخانه اديب سابق34220003
مرکزيداروخانه رجبيانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،هپکو،کوچه هادي[5]،بلوار جهاد_شهيدان رجايي[7]،پ 97،ط همکف33120970
مرکزيداروخانه سعيديساوه خ شريعتي خ پاسداران روبروي درمانگاه شهدا42227998
مرکزيداروخانه شبانه روزي ظاهريساوه ميدان مخابرات جنب پاساژ صفا42222141
مرکزيداروخانه مركزياراك سنجان22723100
مرکزيداروخانه هدايتمرکزي،ساوه،مرکزي،شهر ساوه،بهزيستي،خيابان مشهدي جنوبي،خيابان شهيدلاجوردي،پ 1،ط همکف45223815
مرکزيدرخشندهساوه انقلاب 6 گذرسوم بازار42425490
مرکزيرضويساوه مامونيه خ امام انتهاي بلوار45224260
مرکزيزاهديمرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،انقلاب،خيابان امام خميني،ميدان انقلاب،پ 0،پاساژ انقلاب،ط زير زمين ( منفي يک )546333697
مرکزيسعيديساوه خيابان امام روبروي بانك سپه42228958
مرکزيشقايقمرکزي،ساوه،مرکزي،شهر ساوه،ميدان شهدا،بلوار استاد مطهري،ميدان شهدا،پ 0،ط همکف42212350
مرکزيصدراساوه خيابان انقلاب روبروي ساختمان مرواريد32227776
مرکزيعروساراک بازار پاساژ ملت طبقه پايين32777147
مرکزيفروشگاه آقانومرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،کوچه حاج آقا شمس[4]،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 589،ساختمان (ساختمان طبائيان )،ط همکف32228910
مرکزيفروشگاه تمجيديمرکزي،زرنديه،مرکزي،شهر مامونيه،امامزاده منصور،خيابان امام محمدباقر،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف45229681
مرکزيفروشگاه رازجوانيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،خيابان شکرايي [8]،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 421،ط همکف32213021
مرکزيفروشگاه زين العابدينمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شريعتي،کوچه (ريل راه آهن)،کوچه (شهيدباهنر)،پ 0،ط اول34224189
مرکزيفروشگاه صفريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه بحرالعلوم،کوچه شهيد ذبيح اله نوري زاده [40]،پ 59،ساختمان اطلس تجاري،ط زير زمين533257644
مرکزيفروشگاه فريحامرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،کوچه گردو [22]،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 205،ط همکف32240760
مرکزيفروشگاه کميجانيمرکزي،کميجان،مرکزي،شهر کميجان،قلعه بهادري،خيابان 20متري قلعه،بن بست عقيل کميجاني،پ 77،ط همکف35426922
مرکزيفروشگاه مشرفيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه اخوت 9[9]،بلوار قدس،پ 0،مغازه خالي مشرفي،ط همکف33668474
مرکزيفروشگاه مولودمرکزي،شازند،مرکزي،شهر شازند،ميدان امام خميني،ميدان انقلاب،خيابان انقلاب،پ 40،ط همکف38225423
مرکزيفروشگاه ورنومرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان امام خميني،کوچه شهيد ذبيح اله چگيني[73و6]،کوچه شهيد جواد حسني[69]،پ 0،ط اول34774496
مرکزيگاشخمين خ شريعتي پاساژسعيد طبقه زيرين پ 14746228008
مرکزيگالري رز سفيدمرکزي،ساوه،مرکزي،شهر ساوه،بازار،خيابان انقلاب،کوچه انقلاب 4،پ 11،ساختمان صاحب الزمان،ط زير زمين42217475
مرکزيماکياژساوه پرندک بلوار وليعصر نرسيده به داروخانه45282777
مرکزيماه بانومحلات خ انقلاب نبش كوچه اخلاص 5 پ9063230654
مرکزيمجديمرکزي،زرنديه،مرکزي،شهر مامونيه،ميدان مخابرات،خيابان دانشگاه،کوچه نهضت 1،پ 0،پاساژ تخت جمشيد،ط زير زمين1445220224
مرکزيهلياساوه بازار نوردوم پاساژ صاحب الزمان طبقه همکف سمت راست42217565
مرکزيونوساراک خ مخابرات پاساژ اميرکبير طبقه پايين32245699
مرکزي-مرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،مشاور،خيابان امير 2،کوچه رشادت 1،پ 0،ط همکف32216384
گلستانآرايشي شايلينآق قلا-خ امام خميني شمالي-قبل از پل قديم34524225
گلستانارمغانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني شرقي،خيابان حافظ شمالي،پ 0،ط اول22292771
گلستانآريانيگرگان خيابان ولي عصر پاساژ خاله سوسکه فروشگاه32234747
گلستاناماگنبد خيابان امام خميني شمالي خيابان بعثت پاساژ صحتي روبه روي فروشگاه آي سان33238212
گلستانآنتيکگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،آزادي،کوچه 1،بن بست عزيززاده،پ 586،ط همکف33587443
گلستانآي تکگلستان،ترکمن،مرکزي،شهر بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( خوزيني ))،خيابان آزادي 18[ جمهوري 14-ش کاسب]،پ 196،ط اول34427604
گلستانبرانگلستان،علي آباد،مرکزي،شهر علي آباد،ميدان ولايت،کوچه بهشت 6[جنت6]،خيابان فردوس 44،پ 0،ط همکف34222833
گلستانبهداشتي تاراديسگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کاشاني،خيابان کاشاني26[شهيدان حسيني]،کوچه آبشار 4[شهيدان حسيني 3]،پ 0،ط اول32178228
گلستانپاسارگادگلستان،مينودشت،مرکزي،شهر مينو دشت،وليعصر،خيابان شريعتي،خيابان وليعصر،پ 707،ط همکف52222769
گلستانپايئزانکردکوي خيابان شهيد بهشتي اول خيابان حافظ بالا تراز بانک ملي34341247
گلستانچهل گيسگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،حافظيه،کوچه عدالت 65،بلوار ناهارخوران،پ 0،پاساژ زرتشت،ط زير زمين4232537552
گلستانچيمنآزادشهر خيابان امام خميني رو به روي ولايت4پلاک 10535722546
گلستانحجازيگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شهرک امام،کوچه دهم،بلوار شهرک امام،پ 0،ط همکف32437237
گلستانحميدگرگان ميدان شهرداري جنب بانک ملت اول خيابان بهشتي32224738
گلستانخرازي پونکگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي انقلاب،خيابان 22 بهمن،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکفغربي132172822
گلستانداروخانه دکتر منتظريگرگان خيابان ولي عصر نبش عدالت 1032221824
گلستانداروخانه مهشيدگنبد خيابان طالقاني رو به روي داروخانه ايران33226988
گلستاندانيالآق قلا خيابان رجائي جنب بانک سپه مرکزي35222047
گلستانساحلگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،گرگانپارس،کوچه مرداد 4{شهريور3}،خيابان عدالت 28،پ 0،ط همکف32251351
گلستانسرمهگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،آذربايجان شرقي،خيابان طالقاني شرقي،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف33552289
گلستانشيخکلاله خيابان امام خميني جنوبي خيابان شهيد بهشتي روبه روي نيروي انتظامي42402435
گلستانصورتيگرگان خيابان جمهوري - جمهوري 9 نبش کوچه 16دهم44328705
گلستانعجميگنبد بلوار دانشجو خيابان شهدا شرقي جنب دانشگاه سما پلاک 6333582027
گلستانعطريات ابراهيمبندر ترکمن بازار چه ساحلي غرفه 11142293858
گلستانفروشگاه (حامد قاسمي)گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شريعتي،کوچه 1،خيابان شريعتي،پ 110،ط همکف33559185
گلستانفروشگاه (رمضان زماني)فاضل آباد پاساژ ملت خرازي آرايشي زماني34243410
گلستانفروشگاه (صابر صادقي)گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،پاسداران،ميدان شهرداري،خيابان پاسداران،پ 0،پاساژ وارکانا،ط اول5932321874
گلستانفروشگاه ros fever (سعادتي)گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ميدان انقلاب،کوچه 34(آق پور)،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ط همکف33291853
گلستانفروشگاه الماسگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي انقلاب،کوچه کريمي،کوچه انقلاب 27،پ 184،ط دوم32132188
گلستانفروشگاه ايران زمينگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي آزادي،خيابان جانباز30[شهيد فکوري]،خيابان فروردين مرکزي،پ 0،ساختمان گلدسته،ط همکفغربي432532513
گلستانفروشگاه بي تاگرگان-خيابان وليعصر-عدالت 16-جنب کوچه شهيد بهروزشفيعي32264110
گلستانفروشگاه پارسگرگان خيابان انقلاب نبش انقلاب 2232156831
گلستانفروشگاه پاريسگلستان،آق قلا،مرکزي،شهر آق قلا،اونق،کوچه غياث الدين 9،خيابان شهيد باهنر شمالي،پ 364،ط همکف34517588
گلستانفروشگاه پاستيلگرگان خيابان وليعصر بين وليعصر 22 و 24 نبش پاساژ مرواريد32354840
گلستانفروشگاه حاج حسن وپسرانگلستان،راميان،فندرسک،شهر خان ببين،م امام رضا،خيابان ولي عصر،بلوار امام،پ 0،ط اول35865434
گلستانفروشگاه دنياي رنگي(مرادي)گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،پاسداران،ميدان شهرداري،خيابان پاسداران،پ 0،پاساژ وارکانا،ط همکف3132324711
گلستانفروشگاه رويالگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،گرگانپارس،کوچه فروردين 1،کوچه حشمتي 1[فروردين2]،پ 10،ط همکف32352575
گلستانفروشگاه ژينوسگلستان،گاليکش،مرکزي،شهر گاليکش،شريعتي،خيابان امام خميني،خيابان شريعتي،پ 5،ط همکف35830682
گلستانفروشگاه عبدالهيگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي انقلاب،کوچه انقلاب12[بعثت18]،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف32147691
گلستانفروشگاه مه رخگلستان،کردکوي،مرکزي،شهر کردکوي،ميرخيل،خيابان نواب صفوي،کوچه شهيدلطيف عقيلي،پ 124،ط اول34340718
گلستانفروشگاه نوريگلستان،آزادشهر،مرکزي،شهر آزاد شهر،فلکه مرکزي،ميدان فلکه مرکزي،بلوار امام خميني،پ 18،ط اول35725918
گلستانفروشگاه(زيبا سادات حسيني)گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه عدالت 7،خيابان ولي عصر،پ 0،پاساژ کاپري،ط زير زمين3132359144
گلستانقصرگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،آزادگان،کوچه 7[10]،خيابان شهيد قرني،پ 165،ط همکف33337427
گلستانگالري الينگنبد-خ طالقاني شرقي-بعدچهارراه دلگشا-نرسيده به داروخانه سروش33583436
گلستانگل آراگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي دادگستري،بلوار ناهارخوران،بن بست عدالت 79،پ 931،ساختمان دماوند،ط سومشمالي32539086
گلستانگل پوشگلستان،بندرگز،مرکزي،شهر بندر گز،مسجد مهديه،خيابان انقلاب34،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34364801
گلستانگندمگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي رفيعي،کوچه قدس14،بلوار قدس،پ 0،ط همکف32252704
گلستانمارالگميشان خيابان امام خميني امام خميني 11 مغازه سوم سمت چپ4622167/0173
گلستاننارسيسخان ببين خيابان طالقاني بعد از پل آرايشي بهداشتي نارسيس35863329
گلستاننوروزيکردکوي خيابان وليعصر نبش پاساز اميد تابلو کاج34340321
گلستانياسگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کوي گلها،خيابان گلها،کوچه گلبرگ 6[مطهري جنوبي 21]،پ 0،ط همکف32125451
گلستان-گرگان بلوار جانبازان جانباز 30 فکوري اول32324718
گلستان-گلستان،آزاد شهر،مرکزي،شهر آزاد شهر،فلکه مرکزي،خيابان شهيد نواب صفوي،کوچه ولايت 1،پ 79،ط همکف-
گلستان-گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،خيابان تختي،بلوار 5 آذر،پ 0،ط دوم32350086
گلستان-گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شهيدرجايي،کوچه گلشن 10[دوشنبه اي]،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ط همکف32229643
گلستان-گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شهيدباهنر،خيابان مختوم شمالي،خيابان شهيدباهنر،پ 0،ط همکف33223228
مازندرانA.T.Aمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،بلوار شهيد طالب آملي،بن بست دريا 26،پ 5،ط دوم22256760
مازندرانآب رنگساري بلوار عسگري محمديان جنب دخانيات بازار متين واحد 9133298121
مازندرانآرايشي 88مازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،کوچه شهيد قندي،ميدان 17 شهريور،پ 11،ط همکف44212294
مازندرانآرايشي آرايهبابل-چهارراه نواب- خ کاظم بيگي-چهارراه سوم32288683
مازندرانآرايشي ايرانمازندران،بابل،مرکزي،شهر اميرکلا،امام خميني،کوچه بازار،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف32347762
مازندرانآرايشي صدفبهشهر-بلوار شهيد هاشمي نژاد-روبروي پارك ملت34528335
مازندرانآرايشي مهرسامرويان-جنب پاساژ سالاريان44512305
مازندرانآرايشي هاناآمل-خ امام خميني-آفتاب 9244233246
مازندرانآرتيستونبابلسر خيابان پاسداران نبش پاسداران 1635280704
مازندرانارزان سراي پدرامبابل ميدان كارگر كوي دانشجو جنب بانك ملي32321145
مازندراناسديبابل جاده قائمشهر به بابل خداداد 24 رو به روي کوچه اسلام1032254770
مازندراناسماعيليقائمشهر خيابان بابل بازار تركمن42237191
مازندرانآکوابابل خيابان سعيدي پاساژ زيستان32203204
مازندرانآلپمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه صابر 2،کوچه دريا پنجاه وچهارم[شهيد گيلاني]،پ 4،ط همکف44287990
مازندرانالپمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه صابر 2،کوچه دريا پنجاه وچهارم[شهيد گيلاني]،پ 4،ط همکف44287990
مازندراناميدمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،خيابان امام خميني،ميدان کارگر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32192743
مازندراناميدمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ملامجدالدين،کوچه ياس 9،کوچه ياس11،پ 0،پاساژ بازارترکمن،ط همکف4333409718
مازندرانآنوههساري بلوار کشاورز ابتداي پژمان زير پل هوايي جنب مانتو سرا33298823
مازندراناورجينالمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ملامجدالدين،کوچه ياس4،کوچه ياس 6،پ 0،پاساژ بازارترکمن،ط همکف32253195
مازندرانايران دوستمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،بلوار شهيد هاشمي نژاد،بلوار امام خميني،پ 0،پاساژ شريعت،ط زير زمين34533586
مازندرانايران کتاننور خيابان امام خميني جنب نمايندگي ايران خودرو فروشگاه44554744
مازندرانبارانپل سفيد خيابان امام رو به روي صندوق قرض الحسنه المهدي فروشگاه باران42421396
مازندرانبهارساري_ بازار نرگسيه نبش پاساژ سجاد33326534
مازندرانبهارقائمشهر-خيابان ساري-روبروي پاساژ هادي42225482
مازندرانبهسانكياكلا خيابان امام روبروي كوچه طهماسبي42354944
مازندرانپاپليآمل خيابان مهديه پاساژ اخوان طبقه هم کف سمت راست فروشگاه44220146
مازندرانپانيذجاده نکاء به بهشهر بعد از رستم کلا روستاي گرجي محله عبور اول جنب تکيه محل34637393
مازندرانپرشينبابل خيابان قديم آمل (خيابان شهيد صالحي) بالاتر از پاساژ معتقدي32221146
مازندرانپرشين طبمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر رستمکلا،مطهري،خيابان شهيد مطهري،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34639058
مازندرانپرنسبابلسر بهنمير خيابان امام داخل گلستان چهارم 911911712219117122
مازندرانپلاک 101مازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،طالقاني،بلوار آيت الله صالحي مازندراني،ميدان طالقاني،پ 0،پاساژ زيتون،ط همکف42216609
مازندرانپونهمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شورلت،کوچه انقلاب 13 ( توفيقي)،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکف34722632
مازندرانتنديسمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،حيدرکلا،کوچه حيدر 5،کوچه حيدر 7،پ 3،ط همکف32376990
مازندرانچاريبابل بين كارگر و سبز ميدان پاساژ تندست32293452
مازندرانچهرهمازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،بازارروز،خيابان شهيد رجايي،کوچه بازار روز،پ 0،پاساژ اميري،ط همکف35254659
مازندرانچهرهمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر رستمکلا،مطهري،خيابان شهيد مطهري،خيابان امام خميني،پ 0،ط زير زمين34632896
مازندرانخواجويآمل کوچه بازار شهيد عراقي جنب قصابي نائيجي44220377
مازندرانداروخانه اولياييمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،جمشيدي،کوچه دريا32،بلوار آيت الله طالب آملي،پ 563،ط همکف44281659
مازندرانداروخانه دكتر روح اللهيمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،شهبند،خيابان رودکي،بن بست شربتداران،پ 0،ط همکف33364440
مازندرانداروخانه دکتر آزادفروزمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،امام خميني،کوچه آفتاب 12[امام موسي بن جعفر (ع]،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44272125
مازندرانداروخانه دکتر بهزاد بوانيمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،فراش محله،کوچه شهيد مجيدي،بلوار شهيد هاشمي نژاد،پ 0،ط اول34531030
مازندرانداروخانه دکتر تبراييمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،کوچه امام خميني 6،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34533436
مازندرانداروخانه دکتر رضائيان زادهمازندران،گلوگاه،کلباد،کلبادشرقي،آبادي لمراسک،لمراسک،کوچه گلستان دهم،خيابان امام خميني،پ 88،ط همکف34653556
مازندرانداروخانه رحيم زادهاميرکلا جاده بابلسر پيچ قريشي بعد ميدان پازواري32382297
مازندرانداروخانه روزانه دکتر پور ابراهمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،سبزه ميدان،بلوار جانبازان،بلوار حجت الاسلام يوسفيان،پ 510،ط همکف43085445
مازندرانداروخانه شبانه روزي حسينيانمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،15 خرداد،کوچه آفتاب هفدهم [شهيد رضا غنيمي]،خيابان امام خميني،پ 320،ط همکف44222212
مازندرانداروخانه شفامازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شورلت،کوچه انقلاب 13 ( توفيقي)،بلوار انقلاب،پ 0،پاساژ حقيقي،ط همکف34722255
مازندرانداروخانه شکوهيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،فرهنگيان،بلوار شيخ فضل الله نوري،ميدان فجر،پ 854،ط همکف44264440
مازندرانداروخانه صالحيان اميريبابل دور ميدان کشوري33251222
مازندرانداروخانه عسگريساري بلوار کشاورزي ( راهبند ) نبش کشاورز 433330781
مازندرانداروخانه غني پورساري بلوار امام رضا رو به روي ايستگاه گرگان33283254
مازندرانداروخانه کلبادي نژادبهشهر خليل شهر جنب مسجد34647434
مازندرانداروخانه محسنيآمل ابتداي خيابان طالب آملي رو به روي فروشگاه زنجيره اي بسيجيان44271473
مازندرانداروخانه مفيديبابل خيابان شهيد صالحي نرسيده به منبع آب32228976
مازندرانداروخانه ميرزاپورمازندران،بابل،مرکزي،شهر اميرکلا،شهرک فاطري،خيابان شهيد عبدي 24[نيما 4]،بلوار آيت الله نقوي،پ 0،ط همکف32353528
مازندرانداروخانه نيکزادمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شهرداري،خيابان کوهستاني،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکفشمالي34722577
مازندراندکتر نخعيمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،کارگر،خيابان شهيد مدرس،خيابان ياسر 2 [يوسف رضا]،پ 0،ط اول42224996
مازندراندنياي 200 تومانيمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کارگر،خيابان کشاورز،ميدان کارگر،پ 0،مهدي شهاب الملک،ط همکف32223753
مازندرانرخ آرامازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کمانگر کلامرکزي،کوچه جاهد 1[شاهد 16]،کوچه يحيي پورگنجي29،پ 0،ط همکف32237165
مازندرانرستوآمل خيابان امام خميني بين آفتاب 8 و 1044271420
مازندرانروژانساري ميدان ساعت پاساژ والا تبار انتاي ورودي33303483
مازندرانرويالنوشهر بلوار شهيد خيريان بعد از کمر بندي تازه آباد نرسيده به امام زاده محمد جنب آژانس صابر52384745
مازندرانريمازمازندران،محمودآباد،مرکزي،شهر محمودآباد،المهدي،کوچه ساحل 2،بلوار معلم،پ 0،پاساژ شرکاء،ط همکف77732883
مازندرانزيتونمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهرک فرهنگيان،کوچه آزادي 86 [فرهنگ]،خيابان راه آهن [ آزادي]،پ 0،ط همکف42072256
مازندرانسارگلقائمشهرخيابان بابل رو به روي کوچه عدالت42265965
مازندرانسايهمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه دريا 11 (صبوري)،بلوار طالب آملي،پ 66،ط همکف44272204
مازندرانستاره آبيآمل خيابان هفده شهريور جنب مسافر خانه فرهنگ22575141
مازندرانسرمهمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،معلم،کوچه معلم 20 [شهيد محمد يوسفي 24]،خيابان معلم،پ 0،ط همکف33255940
مازندرانسرمهمازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،خيابان رازي،ميدان فردوسي،پ 0،ط همکف52333261
مازندرانسعيدمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44522364
مازندرانسياه سفيدبابل جهار راه شهدا جنب کفش بلا پاساژ پارسيان32192302
مازندرانشاليزنوشهر خيابان فردوسي رو به روي اولين بريدگي52350727
مازندرانشرکت نارنجستان زيباي شمالايزدشهر-هتل نارنجستان شمال44581111
مازندرانشعبه دوم فروشگاه پاشاييمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،امام رضا،بلوار امام رضا،کوچه امام رضا بيست و يکم،پ 0،پاساژ امام رضا،واحد 17،ط همکف33273841
مازندرانشميمزير آب خيابان امام جنب داروخانه صداقت جنب بانک قرض الحسنه53350140
مازندرانشنلقائمشهر خيابان رازي ياس 4 پاساژ مفيدي42209732
مازندرانصدفساري خيابان فرهنگ انتهاي 15 خرداد33111112
مازندرانعطرينمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،اميرکبيرغربي،کوچه فردوس 10،خيابان امير کبير غربي،پ 0،ط همکف32475614
مازندرانعقيليمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،خزر،ميدان شهيد عباس شير اوژن،خيابان آيت الله مطهري،پ 0،ط همکف33204513
مازندرانعلي جان زادهمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بسيج،کوچه ياس 21،بن بست ياس 25،پ 0،ط همکف43295124
مازندرانغرفهقائمشهر ميدان امام رينگ داخلي مجتمعي تجاري الماس42219753
مازندرانفرجيمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،کشاورز،کوچه شهيد خليلي[پژمان3]،کوچه بازار روز،پ 121،ط همکف33294660
مازندرانفروشگاه (عبدالمنان ميرابي)مازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،طالقاني،خيابان شهيد رجايي،کوچه بازار روز،پ 0،ط همکف52232620
مازندرانفروشگاه (عهديه کاويان پور)مازندران،نور،مرکزي،شهر رويان،شهدا،کوچه لوله گاز،بلوار شهدا،پ 760،ط همکف44545139
مازندرانفروشگاه (نصيري وند)مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،امام رضا،بلوار امام رضا،کوچه امام رضا 21،پ 0،پاساژ امام رضا،98،ط همکف33289344
مازندرانفروشگاه آکوآ(قلي نيا)مازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،امام،خيابان شهيدباهنر،ميدان شهدا،پ 830،ط همکف35250256
مازندرانفروشگاه آناليمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،گرجي محله،کوچه شهيد قندي،کوچه شهيد باهنر،پ 0،ط همکف44224676
مازندرانفروشگاه بيوتيمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،قارن،خيابان انقلاب،خيابان آيت الله کاشاني (قارن)،پ 0،پاساژ گل،ط اول33224559
مازندرانفروشگاه تاجيکساري-بلوارامام رضا-بازاررضا-پاساژ ساري يک-پلاک3533270748
مازندرانفروشگاه جواديانمازندران،آمل،مرکزي،پائين خيابان ليتکوه،روستا سنگ کوبي،خيابان اصلي،خيابان آمل،پ 0،مهدي جوادي،ط همکف44271983
مازندرانفروشگاه حميدمازندران،بابلسر،رودبست،پازوار،آبادي چوپان کلا،0چوپان کلا،خيابان پيچ قريشي،خيابان بابل -بابلسر،پ 220،ط اول32384006
مازندرانفروشگاه روجا-کاسپينمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،سيد نظام،کوچه ورسک[گلستان18]،کوچه (عليپور)،پ 2،کامل عباس زاده،ط همکف42224063
مازندرانفروشگاه سرخاب سفيدآبمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شهرداري،بلوار انقلاب،کوچه نساجي،پ 62،ط اول34721283
مازندرانفروشگاه صادقي توريمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،طالقاني،خيابان کارگر،ميدان طالقاني،پ 0،پاساژ سجاد،ط همکف42226006
مازندرانفروشگاه فرداد دوستيمازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،بازارروز،کوچه (پاساژ طبري)،خيابان شهيد منتظري[عبدالله موحد]،پ 0،دوستي،ط همکف35364409
مازندرانفروشگاه فرشتيانمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،طالقاني،خيابان ياس سوم[آزادي]،خيابان کارگر،پ 0،پاساژ فرهنگ،ط همکف42200743
مازندرانفروشگاه کامرانمازندران،جويبار،مرکزي،شهر جويبار،آيت الله معلمي،خيابان سراج 26،بلوار آيت الله معلمي،پ 0،ساختمان 40ستون،ط همکف42549783
مازندرانفروشگاه لند وين (آقاتبار)مازندران،فريدونکنار،مرکزي،شهر فريدونکنار،امام خميني،کوچه مسجد جامع،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف35669752
مازندرانفروشگاه ماتيکمازندران،بابل،مرکزي،شهر اميرکلا،شهدا،خيابان دانشگاه،بن بست ياسمن،پ 0،ط همکف32348852
مازندرانفروشگاه مريم(باقرزاده)مازندران،گلوگاه،شهر گلوگاه،کلبادي محله،خيابان پهلوان،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34664447
مازندرانفروشگاه موسويمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،ميدان طالقاني،خيابان امام خميني،خيابان تلار 1[شهيدبهشتي]،پ 0،ط همکف42231574
مازندرانفروشگاه ميرچيمازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،کوچه ادب،خيابان فردوسي جنوبي،پ 19،ط همکف52333852
مازندرانفروشگاه نارنجي(اکبرنژاد)مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،مدرس،کوچه شهيد طائي 10،خيابان مدرس،پ 0،ط همکف33107385
مازندرانفروشگاه ني نومازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،خيابان الغدير،بن بست شهيد حجت موسوي،پ 0،ط همکف52331530
مازندرانفروشگاه نيکامازندران،نور،مرکزي،شهر نور،نيمايوشيج،خيابان سعدي،خيابان فردوسي،پ 0،ط سوم44511520
مازندرانفروشگاه هاشميآمل-ميدان قائم-پاساژ قائم-طبقه همکف-فروشگاه هاشمي44440283
مازندرانفروشگاه هاشميمازندران،جويبار،مرکزي،شهر جويبار،چمران،خيابان شريعتي،بلوار امام خميني،پ 0،ساختمان انصاري،ط همکف32544938
مازندرانفروشگاه هم همهمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيدواقفي،کوچه خزر 35،بلوار دکتر شريعتي [جويبار]،پ 0،ط همکف42247482
مازندرانفروشگاه(حسن گرجي نژاد)مازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،ميدان طالقاني،کوچه تلار 3،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف42202107
مازندرانفروشگاه(صاحبه اياسي)مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،پل گردن،کوچه محمدرسول الله،خيابان فردوس(شهيد عباسعلي پل گردني)،پ 0،ط همکف33231965
مازندرانفروشگاه(کياسالاررينه)مازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،گرجي محله،ميدان 17 شهريور،کوچه شهيد قندي،پ 0،ط همکف44154662
مازندرانفوشگاه موثقيمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،معلم،خيابان هلال احمر،خيابان امام خميني،پ 41،ساختمان پاساژ دي،ط همکف44529947
مازندرانقرمزبابل ميدان کشاورز خيابان کشاورز چهار راه جمال32237313
مازندرانگالري آفتاببهشهر خيابان امام دويست متر پائين تر از داروخانه تبرائي34531450
مازندرانگالري روژيننوشهر-خيابان رازي-جنب املاک پاشا52354038
مازندرانگالري ياسمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيد بهشتي،کوچه سراني 3 [شهيد مستوري][عدالت2]،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف42220414
مازندرانلايکمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،کوچکسرا،کوچه 12 فروردين [ قائم 7]،کوچه شهيد صادقي [ قائم 5]،پ 24،ط همکف42259688
مازندرانلنامازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه دريا 11 (صبوري)،بلوار طالب آملي،پ 72،ط همکف44297449
مازندرانماتيکمحمودآباد خيابان آزادي جنب فست فود کاپرک44739317
مازندرانماه عسلمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،اخوان،خيابان امام خميني،بن بست ايثار 1،پ 0،پاساژ پارسيان،ط همکف32191268
مازندرانمحتشممازندران،نور،مرکزي،شهر نور،معلم،کوچه بازار روز،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44512451
مازندرانمداآمل خيابان امام رضا رضوان 21 جنب لوله فروشي نظري نرسيده به سه راه نبوت43267050
مازندرانمدانوشهر خيابان فردوسي نبش ياسر52358757
مازندرانموبايل مشتري همان تلفن ثابت مشمازندران،محمودآباد،مرکزي،شهر محمودآباد،آهومحله،بلوار ناطق نوري،بلوار امام خميني،پ 17،ط همکف44749586
مازندراننارسيسمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،17 شهريور،خيابان 17 شهريور،کوچه بنياد شهيد،پ 0،ط همکف44253452
مازندراننايسمحمودآباد خيابان امام کوچه مسجد جامع جنب دفتر امام جمعه44732122
مازندراننايسنوشهر ميدان آزادي پشت هتل شالي زار خيابان الغدير پاساژحسيني52333170
مازندراننوروزيکردکوي خيابان وليعصر نبش پاساز اميد تابلو کاج34340321
مازندراننيازبابلسر خيابان شهيد رجائي بازار امام (قديم)35206077
مازندراننيوابابلسر خيابان شريعتي نبش شريعتي 1235290447
مازندرانونوسآمل خيابان بسيج لاله 16 گلبرگ 644312215
مازندرانونوسقائمشهر-ميدان طالقاني-پاساژ سجاد42228584
مازندرانياسمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،مهمانسرا،کوچه فضيلت [ شاهد 7]،خيابان ياس 41 [ نيما]،پ 0،ساختمان نيما،ط همکف42034376
مازندرانياسنوشهر خيابان شهيد 15 خرداد (الغدير ) خيابان شهيد تقي پور رو به روي کلانتري52339417
مازندرانيوتابساري خيابان قارن رو به روي موسسه مالي اعتباري ثامن33226658
مازندرانيونيکبهشهر-خ امام -پاساژزيتون-طبقه همکف-پلاک2634535213
مازندران-آمل خيابان بنياد شهيد انتهاي کوچه پاساژ قائم-
مازندران-مازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کارگر،خيابان امام خميني،خيابان شيخ طبرسي،پ 0،ط همکف32192933
مازندران-مازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،خيابان شهيد بهشتي،بلوار امام خميني،پ 10،پاساژ باب الحوائج (توسلي)،ط همکف34520854
مازندران-مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،امام رضا،بلوار امام رضا،کوچه امام رضا 21،پ 0،ط همکف33272915
مازندران-مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،قارن،کوچه قارن 7(شهيد غلامرضايي 9)،خيابان آيت الله کاشاني (قارن)،پ 0،پاساژ اريکه،7،ط همکف33313987
مازندران-مازندران،سوادکوه شمالي،مرکزي،شهر شيرگاه،بازار،کوچه (رودخانه)،خيابان شهيد تيموري،پ 0،ط همکف42446563
مازندران-مازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،آيت ا... صالحي مازندراني،کوچه شهيد چراغي[ البرز36]،بلوار آيت الله صالحي مازندراني،پ 0،ط اول44206204
مازندران-مازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،صالحي مازندراني،بلوار آيت الله صالحي مازندراني،خيابان البرز 1 ‍[ابن سينا]،پ 0،پاساژ رنجبر،ط همکف42218303
مازندران-مازندران،نور،چمستان،شهر چمستان،چمستان،خيابان آيت اله خامنه اي،کوچه پاساژ رضا،پ 0،ط همکف44668368
مازندران-مازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،کوچه حسيني،خيابان الغدير،پ 0،ط همکف52354063
مازندران-نکاء خيابان علميه بعد از داروخانه دکتر رضائي جنب نانوايي احمد مومن فروشگاه هرمس34723797
مازندران-نوشهر ميدان آزادي ابتداي خيابان بهرام52333026
خراسان جنوبيآرايشي اورالبيرجند -خيابان معلم نبش معلم 4632435007
خراسان جنوبيآرايشي مدديخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،طالقاني،بن بست ((دهقان نژاد))،خيابان امام رضا،پ 63.001،ط زير زمين32525401
خراسان جنوبيآرايشي نتخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،بازار،کوچه شهيدخامسان،کوچه حکيم نزاري 12،پ 49،ط همکف32225800
خراسان جنوبيالگانسطبس ميدان امام خيابان نواب مقابل بانك سپه32826659
خراسان جنوبيالنافردوس حاشيه ميدان 15 خرداد پلاک 1032723560
خراسان جنوبيآي تکخراسان جنوبي،بشرويه،مرکزي،شهر بشرويه،بانک ملي،کوچه امام خميني 3،بن بست غربي فاز 2،پ 7،ط همکف32771008
خراسان جنوبيپانابيرجند خيابان مدرس بين مدرس 11 و 1332143215
خراسان جنوبيپرومابيرجند خ معلم بين معلم 20 و 22 پلاک 20734433793
خراسان جنوبيخانه پاكقاين خيابان بهشتي جنب بانك صادرات 41/235223003
خراسان جنوبيخوبانفردوس ميدان صاحب الزمان (سپاه قديم)32723725
خراسان جنوبيداروخانه دکترشمشيرگرانخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،مدرس،خيابان شهيدنواب صفوي،بلوار شهيد آيت الله مدرس،پ 217،ط همکف56311480
خراسان جنوبيفروشگاه نامبروانخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،بالا،کوچه جانبازان 6،کوچه امام رضا 8،پ 8،ط همکف32521202
خراسان جنوبيفيروزه کيشبيرجند ابتداي خ شهدا روبرو راهنمايي رانندگي32229753
خراسان جنوبيقصر عروسقاين خيابان امام پاساژ قائم35223285
خراسان جنوبيماه بانوبيرجند -بازارنو مقابل سراي گلشن پلاک 7932225996
خراسان جنوبي-فردوس - بلوار شهيد بهشتي نرسيده به چهارراه معلم سمت راست32721146
خراسان رضويآبگينهقاسم آباد خيابان شريعتي بين شريعتي 6 و 836615804
خراسان رضويآراتربت حيدريه خ کاشاني 2335244288
خراسان رضويآرايشي ارکيدهخراسان رضوي،جغتاي،مرکزي،شهر جغتاي،طالقاني،خيابان طالقاني،خيابان مطهري،پ 135،ط همکف45621312
خراسان رضويآرايشي اريکاخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/جاهدشهر،خيابان فضاي سبز،خيابان بوستان،پ 2،ط همکف35131367
خراسان رضويآرايشي اسکانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/عبدالمطلب،خيابان موسوي قوچاني 20(اسداله زاده 7)،بلوار شهيدموسوي قوچاني،پ 0،ط همکف37536241
خراسان رضويآرايشي آفتاباحمدآباد بين ابوذر 26 و 2838450219
خراسان رضويآرايشي آناهيتاپيروزي فكوري بين 9 و 11 نرسيده به ميدان خيام پلاک 38438687064
خراسان رضويآرايشي آنجلخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهرک لشکر،بلوار شهيد فلاحي،خيابان دکترحسابي شمالي14(شهيدفلاحي15)،پ 0،ط اول36221012
خراسان رضويآرايشي آنجلياخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/کلاهدوز،بلوار شهيد قاضي طباطبايي،خيابان شهيد قاضي طباطبايي 16،پ 19،ط اول37282654
خراسان رضويآرايشي ايلياخراسان رضوي،خليل آباد،مرکزي،شهر خليل آباد،خرميان،خيابان امام خميني،بن بست ((نخست))،پ 7،ط همکف57729306
خراسان رضويآرايشي بانومشهد-خيابان مطهري جنوبي بين 14و16 پلاک 12837235005
خراسان رضويآرايشي بهزادنياخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،امام خميني،کوچه امام خميني 12،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ مرواريد،ط همکف42233198
خراسان رضويآرايشي پاريسخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،کوچه انديشه 19/1،خيابان شهيدکردنوغاني 11[انديشه 19]،پ 31،ط اول36613601
خراسان رضويآرايشي پاناسيدي - بلوار قائم - قائم 1838539611
خراسان رضويآرايشي پري چهرخراسان رضوي،قوچان،مرکزي،شهر قوچان،شهيدبهشتي،خيابان شهيدبهشتي،خيابان ابن سينا (شهيدبهشتي 3)،پ 0،ط همکف47231523
خراسان رضويآرايشي ترنجخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،قائم،خيابان قائم،کوچه قائم 5،پ 63،ط همکف55220300
خراسان رضويآرايشي جاويديخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،سمزقند،کوچه شهيد مطهري شمالي 49،بن بست شهيد فرقاني 3،پ 25،ط زير زمين37391540
خراسان رضويآرايشي جيغخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/قائم مقام فراهاني،خيابان وکيل آباد35 (شهيدعقدايي )،خيابان عقدايي 9 (دانشجو10)،پ 6،ط اول38938381
خراسان رضويآرايشي خليليخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،خيابان شهيد فلاحي 38 ( ميثاق 45 )،کوچه شهيد فلاحي38/9،پ 17،ط همکف36662786
خراسان رضويآرايشي رژينخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،خيابان استاديوسفي 21(شريعتي 23)،بلوار شريعتي،پ 597،ط همکف36615079
خراسان رضويآرايشي روژانوخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آزاد شهر،خيابان امامت 34 ( بيهقي 33)،بلوار امامت،پ 394،ط همکف36058380
خراسان رضويآرايشي زيتونخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط زير زمين ( منفي يک )5133442093
خراسان رضويآرايشي عمارتخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهارباغ،خيابان آيت اله شيرازي4[چهارباغ]،خيابان آيت اله شيرازي،پ 0،پاساژ نگين،ط زير زمين3332801056
خراسان رضويآرايشي ماهرخقاسم آباد نبش چهارراه مخابرات36618826
خراسان رضويآرايشي محمدخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/شهيدهنرور،بلوار شهيد مجيد هنرور،کوچه شهيدنقيبي2[شهيدهنرور1]،پ 11،ط همکف37347456
خراسان رضويآرايشي محمدزادهخراسان رضوي،خليل آباد،ششطراز،ششطراز،روستا جابوز،کوچه حسيني،پ 0،ط همکف57783868
خراسان رضويآرايشي منصوريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آزاد شهر،بلوار معلم،بلوار بيهقي شمالي(معلم 7)،پ 0،ط همکف38862358
خراسان رضويآرايشي مودنا شعبه 2خراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/وحيد،خيابان وحيد 17،خيابان وحيد،پ 869،ط همکف32790783
خراسان رضويآرايشي مونابلوار پيروزي پيروزي 20 نبش عليزاده 138798017
خراسان رضويآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،زيباشهر،بزرگراه آزادي،خيابان امامت 9 (آزادي 10)،پ 25،ط اول136077482
خراسان رضويآرايشي وبهداشتي دلرباخراسان رضوي،خليل آباد،مرکزي،شهر خليل آباد،ميدان ابراهيم آباد،ميدان مرکزي،خيابان امام خميني،پ 561،ط همکف57729310
خراسان رضويآرايشي وبهداشتي دياموندخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،قدس،کوچه (گاراژيان)،کوچه نور 22،پ 0،ط همکفشرقي42635371
خراسان رضويآرايشي وبهداشتي کالاي طب ثامنخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،عنصري،کوچه کربلا 1،خيابان کربلا (امام رضا 2)،پ 4،ط همکف33640814
خراسان رضويآرايشي وياناخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،تلگرد،خيابان علامه طباطبايي،کوچه علامه طباطبائي 19 (نبوت 34)،پ 300،ط همکف32577514
خراسان رضويآرايشي يلدابلوار پيروزي - ميدان حراول بلوار پايداري قطعه 538213956
خراسان رضويآرتيميسپاساژ مجد طبقه 1- پلاک 10737233881
خراسان رضويآرينتربت حيدريه خ کاشاني روبروي کاشاني 2252234734
خراسان رضويآسخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهرک لشکر،خيابان شاهد 46،کوچه دکترحسابي 41/7 ( 35/4 )،پ 46،ط همکف36653221
خراسان رضوياميدعبادي بين عبادي 80 و چهارراه گاز پلاک 737315097
خراسان رضويامين کيشخراسان رضوي،چناران،مرکزي،شهر چناران،17 شهريور،کوچه ده دي جنوبي 4 [طالقاني 15]،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف46121005
خراسان رضويآي سينقاسم آباد پاساژ ابريشم ورودي 5 پلاك 135/136223328
خراسان رضويبارانامامت 16 پلاک 936043914
خراسان رضويبن داوودخيابان 17شهريور خيابان شهيد صدوقي بين کوچه 4 و 633657083
خراسان رضويبهارهتربت حيدريه نبش پاساژ حسن زاده52228580
خراسان رضويبهداشتي ثامن الججخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،دانش،کوچه امام رضا 11،خيابان امام رضا،پ 0،پاساژ ساعت ممتاز،ط همکف32682957
خراسان رضويبيتاسبزوار - خيابان دانشگاه به سمت شهرک ابوذر نبش دانشگاه42291029
خراسان رضويپاتراعبادي 102 ايثارگران 15 مغازه اول سمت چپ37589323
خراسان رضويپارادايسخراسان رضوي،بينالود،طرقبه،شهر طرقبه،ويلاشهر،خيابان 10 متري مبل دقت،خيابان امام رضا 8،پ 0،ساختمان ويلاژتوريست،ط همکف17935595179
خراسان رضويپارميدابردسكن خيابان شهدا بين شهدا 2 و 455431866
خراسان رضويپاكدلخيابان رسالت شمالي بين قائم 19 و 2137320084
خراسان رضويپرفيوم ذبيهيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،ايثار،خيابان ايثار 8(شهيدمفتح 7)،خيابان شهيدمفتح،پ 113،ط اول32774007
خراسان رضويپرنديسپاساژ نمازي طبقه منهاي يک پلاک 9657227460
خراسان رضويپرومادرگز بلوار امام خميني جنب كوچه پيرزاده پلاک 19746223307
خراسان رضويپينوکيوبلوار طبرسي اول ميدان طبرسي پاساژ شرق زيست طبقه +1 روبروي پله برقي پلاک 1733684691
خراسان رضويپيوندبردسکن فلکه مرکزي ابتداي پاساژ توکلي55428469
خراسان رضويچشمكبلوار معلم سيد رضي نبش سيدرضي 3336036500
خراسان رضويچهرهشهرک رجايي حر 13 داخل کوچه سمت چپ پلاک 633714956
خراسان رضويحديثدانشجو بلوار فرهنگ بين فرهنگ 34 و 36 پلاک 11338673922
خراسان رضويخبازانقاسم آباد شريعتي بين کوچه 15 و 17 پلاک 31736642387
خراسان رضويداروخانه اطمينانعدل خميني 66 پلاك 1838540363
خراسان رضويداروخانه دكتر ريحانيسرخس خيابان امام خميني جنب بانك ملي34522273
خراسان رضويداروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 4237519129
خراسان رضويداروخانه دكتر صادقيانقاسم آباد بلوار انديشه نبش انديشه 3536570936
خراسان رضويداروخانه دكتر فاطميپنج راه نبش نواب صفوي 12 جنب پاساژ سروش33685935
خراسان رضويداروخانه دكتر فرخيخيابان امام خميني روبروي باغ ملي داخل درمانگاه32211889
خراسان رضويداروخانه دكتر فروهيقاسم آباد چهارراه مخابرات جنب فروشگاه رفاه36620888
خراسان رضويداروخانه دكتر فكوركلاهدوز كلاهدوز بين کلاهدوز 29 و 3137128570
خراسان رضويداروخانه دكتر قدرتيپيروزي هاشميه 26 جنب بانک پاسارگاد ساختمان پزشکان38824206
خراسان رضويداروخانه دكتر كمالياحمدآباد بين رضا 1 و 3 پلاك 3238400549
خراسان رضويداروخانه دكتر لاريگلبهار - خيابان بهار - بلوار بهار - چهارباغ - مجتمع زيتون38325581
خراسان رضويداروخانه دكتر مقربيخيابان دانشگاه بين خيابان كفايي و چهارراه دكترا38430903
خراسان رضويداروخانه دكتر موسويقاسم آباد بلوار اماميه اماميه 58 و 6036213510
خراسان رضويداروخانه دكتر نوازينرسيده به چهارراه دكترا خيابان كفائي نبش كفائي 138432839
خراسان رضويداروخانه دكتر نواييامامت خيابان استقلال بين استقلال 7 و 936093612
خراسان رضويداروخانه دكتر نوذريبلوار اقبال لاهوري تقاطع اقبال وپيروزي35014242
خراسان رضويداروخانه دکتر اکبرياحمدآباد حاشيه بلوار بين عارف و پرستار جنب بانک ايران زمين38447050
خراسان رضويداروخانه دکتر باقرينيشابور خيابان عطار جنب ساختمان پاستور43222340
خراسان رضويداروخانه دکتر بهگزينخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،پايين خيابان،کوچه حاج ابراهيم،خيابان نواب صفوي،پ 0،ط همکف33655444
خراسان رضويداروخانه دکتر رجائيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،هاشميه،بلوار هاشميه،خيابان هاشميه 62،پ 1،ط همکف38772423
خراسان رضويداروخانه دکتر رستم زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،بابک،خيابان قائم 18 ( ابونصر11)،خيابان قائم،پ -48،ط همکف38465058
خراسان رضويداروخانه دکتر زينلينيشابور خيابان امام مقابل باغ ملي مجتمع پزشکي حکيم43336200
خراسان رضويداروخانه دکتر سازگارنيشابور بلوار شهيد فهميده (بنياد شهيد) پلاک 8743340187
خراسان رضويداروخانه دکتر شورابينيشابور خيابان امام خميني ابتداي منوچهر شمالي42243438
خراسان رضويداروخانه دکتر طبق فروشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيدقرباني،خيابان طبرسي شمالي 17،بلوار طبرسي شمالي،پ 0،ط همکف32137978
خراسان رضويداروخانه دکتر کيان فردنيشابور قدمگاه خيابان امام خميني امام خميني 48 جنب پمپ بنزين43223582
خراسان رضويداروخانه دکتر مساعديتربت حيدريه خيابان كاشاني روبروي عكاسي گويا52226080
خراسان رضويداروخانه دکتر نجارنيشابور انتهاي خيابان فرحبخش خيابان گنبد سبز42253071
خراسان رضويداروخانه دکترارجمندخراسان رضوي،جوين،مرکزي،شهر نقاب،/شمس اباد،کوچه شهيد بهشتي 2،خيابان شهدبهشتي،پ 6،ط همکف45264104
خراسان رضويداروخانه دکتربروشکيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهرک مطهري،کوچه نهضت 2(خاکي باغ)،کوچه نهضت 6(10متري سوم)،پ 2،ط اول35238226
خراسان رضويداروخانه دکترحمزه ايخراسان رضوي،سرخس،مرکزي،شهر سرخس،طالقاني غربي،خيابان شهيد عيار،بلوار طالقاني غربي،پ 0،ط همکف34521599
خراسان رضويداروخانه دکتردانشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،کوچه (مسجدحضرت وليعصر)،خيابان آيت اله مشکيني 28،پ 0،مجتمع تجاري مسکوني ارم،ط همکف636235331
خراسان رضويداروخانه دکترشريعت زادهخراسان رضوي،سرخس،مرکزي،شهر سرخس،شهرک شهيد رجايي،بلوار مستضعفين،کوچه ساراني،پ 0،ط همکف34524406
خراسان رضويداروخانه دکترصفائيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،خيابان دکتر حسابي 40،بلوار دکتر حسابي،پ -10،ساختمان نيروي انتظامي (بلوک 10)،ط اول136228637
خراسان رضويداروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف32734826
خراسان رضويداروخانه دکترميرشجاعيانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/هاشميه،خيابان وکيل آباد12(شهيدجمشيدامامي)،بلوار وکيل آباد،پ 140،ط همکف38847501
خراسان رضويداروخانه دکترنورانيخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،شهرک فرهنگيان،بلوار معلم[شهيددوم]،کوچه بهار13[معلم20]،پ 0،ط همکف42251849
خراسان رضويداروخانه روشنعدل خميني خيابان خرمشهر بين خرمشهر 9 و 1138597205
خراسان رضويذوقيپاساژ قائم طبقه 1- آخر پاساژ پلاک 5333442092
خراسان رضويرايحهمشهد قاسم آباد ميدان حجاب مجتمع پزشکان غرب مشهد پلاک 1436212784
خراسان رضويرزطلاب طبرسي شمالي 17 خداشناس 12 نرسيده به فلکه چهاردهم32115048
خراسان رضويرژقاسم آباد چهارراه ورزش روبروي داروخانه دكتر كوهرخي35225731
خراسان رضويرهاخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،امام هادي،خيابان امام هادي،کوچه امام هادي 9 (شهيدحمامي 12)،پ 33،ط همکف36573361
خراسان رضويرهاعبدالمطلب بين كوچه 5و7 پلاك 12537331755
خراسان رضويريحانهعبدالمطلب بين عبدالمطلب 30 و 32 جنب داروخانه دکتر اخباري37283305
خراسان رضويزارعيسبزوار ميدان شهداي کوشک ضلع جنوبي شرقي سر نبش پلاک 144667871
خراسان رضويژيلاخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،عدالت،ميدان صاحب الزمان،خيابان قائم،پ 0،ط همکف55434088
خراسان رضويسراي عروسخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،15 خرداد،کوچه باقري 14،کوچه باقري 10(حسن پور)،پ 2،ط زير زمين55229605
خراسان رضويسراي عروسطلاب ين مفتح 1 و 3 پلاك 3732720650
خراسان رضويسميراكاشمر خيابان امام خميني پاساژ سجاد55240315
خراسان رضويعطر مللعبدالمطلب 15 نبش ياس 1137583036
خراسان رضويعطر مهتابخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،خاتم الانبياء،خيابان توس 87،کوچه توس 87/11 (85/14)،پ 14،ط همکف36655335
خراسان رضويغرفه آرايشي فروشگاه اتماخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/دانشجو،بلوار فرهنگ،ميدان دانشجو،پ 0،ط همکف38938646
خراسان رضويفروشگاه 95خراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،قاسم آباد،خيابان دکترحسابي 45،بلوار دکتر حسابي،پ 49،ط همکف36224544
خراسان رضويفروشگاه آرايشي آرميکاخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/هنرستان،خيابان هاشميه41(هنرستان26-تابان12)،بلوار هاشميه،پ -197،ط اول38823883
خراسان رضويفروشگاه آرايشي ژينوسمشهد - بلوار رضوي نبش رضوي 4038673447
خراسان رضويفروشگاه ارغوانمشهد- بلوار فلاحي فلاحي 30 جنب بانک مهر35229406
خراسان رضويفروشگاه تابه تاخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،شهيدشورريده،ميدان شهرداري،خيابان امام خميني،پ 42،ط همکف57222610
خراسان رضويفروشگاه خاتونشيروان - خيابان امام رضا روبروي بانک قوامين پاساژ بلديان36217912
خراسان رضويفروشگاه ستايشبلوار عبدالمطلب نبش چهارراه عبدالمطلب37552812
خراسان رضويفروشگاه شکوهاول خيابان شيرازي بازار غدير بعد از دارالشفاء امام32255219
خراسان رضويفروشگاه طاهامشهد - قرني 21 مجتمع تجاري مجد طبقه 1 واحد 11637126307
خراسان رضويفروشگاه مراديخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/قائم مقام فراهاني،خيابان وکيل آباد35 (شهيدعقدايي )،خيابان عقدايي 9 (دانشجو10)،پ 2،ط اول38649930
خراسان رضويفروشگاه نازبانومشهد - قاسم آباد بلوار حجاب بين حجاب 35 و3736224155
خراسان رضويقائممولوي فاز يک طبقه 1+ پلاک 16733662900
خراسان رضويقصر عروس و دامادکاشمر خ قائم پاساژ همت طبقه اول سمت راست55226990
خراسان رضويقيمت شکنطلاب خيابان مفتح بين مفتح 34 و چهارراه32791385
خراسان رضويکالاي طب ثامن الحججمشهد-خيابان امام رضا نبش امام رضا 1133681552
خراسان رضويکالاي طب محسنبجستان خيابان هفت تير کوچه 4 پلاک 1156527725
خراسان رضويکرشمهتربت جام خيابان المهدي بين صندوق المهدي و مهديه52520014
خراسان رضويکلاسيکبلوار توس 81 بعد از ميلان دوم پلاک 9136661196
خراسان رضويگالري شمس الشموسخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،بالاخيابان،خيابان آيت اله شيرازي 9[آب ميرزا]،خيابان آيت اله شيرازي،پ 0،پاساژ فيروزه،ط زير زمين ( منفي يک )32227339
خراسان رضويگلبرگطرقبه صاحب الزمان 15 داخل کوچه سمت راست پلاک 334223589
خراسان رضويگلوريابلوار توس ابتداي 20متري يزدان دوست سمت چپ37647174
خراسان رضويلادندانشجو بين دانشجو 8 و 1038690566
خراسان رضويليديتربت حيدريه خيابان فردوسي پاساژ حسن زاده مغازه چهارم52231589
خراسان رضويماهرخطلاب بازار فردوسي طبقه 2+ راهرو 6 پلاك 41032514248
خراسان رضويمديكالكاشمر خيابان امام رو بروي اورژانس55246140
خراسان رضويمهتابامامت نبش امامت 2336074889
خراسان رضوينگينخواف خيابان شهاب نبش شهاب 1454225857
خراسان رضويهايپرفاميلي آلتون مشهدخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،سناباد،خيابان دانشگاه،کوچه دانشگاه 23 [طاهري 5]،پ 0،ط همکف88704362
خراسان رضويهايپرفاميلي نيشابورنيشابور-خيابان 22بهمن غربي-حدفاصل خيابان فياض بخش شمالي وباهنرجنوبي فروشگاه هايپرفاميلي مدرن82220631
خراسان رضويهديهخراسان رضوي،تايباد،مرکزي،شهر تايباد،مسجد ابو حنيفه،بلوار امام خميني،بن بست امام خميني 20،پ 2،ط همکف54534021
خراسان رضويهيواخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،زيباشهر،خيابان امامت 17 (آزادي 18)،بلوار امامت،پ 249،ط همکف36044245
خراسان رضوي95قوچان خ عشق آباد كوچه شهيد نكويي47236668
خراسان رضوي-مشهد- قاسم آباد بلوار فلاحي بين فلاحي 5و7 جنب پلاک 75/235228444
خراسان شماليآرايش وبهداشتي مريمخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،امام خميني،خيابان نواب صفوي،بلوار شهيد بهشتي،پ 893،ط همکف32923753
خراسان شماليآرايشي آميداخراسان شمالي،شيروان،مرکزي،شهر شيروان،امام خميني،خيابان دکتر شاملو،بلوار امام خميني،پ 28،پاساژ صدف (تجاري )،ط اول36222147
خراسان شماليآرايشي کرشمهخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،اميريه،کوچه ش محمدزاده[شريعتي14_ش امامي9]،خيابان شهيد رضا امامي جنوبي،پ 0،ط زير زمين32246460
خراسان شماليآرايشي ماتآشخانه خيابان شهيد بهشتي جنب بانک تجارت32224621
خراسان شماليآرايشي ماتيکخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،شهرداري،خيابان شهيد مطهري غربي،خيابان شهيد هاشمي نژاد،پ 445،ط همکف32927819
خراسان شماليآرايشي ماهخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،ميدان ارشاد،بلوار شهيد بهشتي،بلوار بسيج،پ 3،ط اول32925134
خراسان شماليآرايشي وبهداشتي سرگرمخراسان رضوي،باخرز،مرکزي،شهر باخرز،باخزر،خيابان پوشمن،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف54823654
خراسان شماليآرايشي وبهداشتي نگين شهرجاجرم- خيابان شهيد بهشتي روبروي داروخانه دکتر فلاح33226988
خراسان شماليآرايشي يوتابشيروان-خيابان امام خميني 3 -پاساژسعيد پلاک336222645
خراسان شمالياکسيرآشخانه خيابان شهيد هاشمي نژاد بالاتر از ترمينال تهران قديم پلاک 57532923703
خراسان شماليداروخانه دكتر رغيب مطلقشهر قاضي بعد از آشخانه انتهاي بلوار امام خميني شمالي جنب شهرداي32923390
خراسان شماليداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان دو چنار جنب درمانگاه فارابي32234175
خراسان شماليداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان شريعتي جنوبي32226222
خراسان شماليداروخانه رازياسفراين ميدان امام خميني خيابان طالقاني جنب بانک تجارت37222646
خراسان شماليفداکارخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،17 شهريور،کوچه ((محمدحسين شادمهري))،کوچه ش صفدري[طالقاني 14-کوچک خان1]،پ 2،ط همکف32229032
خراسان شماليفروشگاه ياسمنخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،امام خميني،کوچه (( علي حسيني ))،کوچه امام خميني 32،پ 17،ط همکف57231332
خراسان شماليكلبه آرايشاسفراين خيابان امام خميني انتهاي پاساژ پاسارگاد57234679
خراسان شماليکوهستانيبجنورد طالقاني غربي بين کوچه گرمه و صدف22224016
خراسان شمالينيوآفاروج - خيابان شهيد موفق36425063
خراسان شماليهايپرفاميلي بجنوردخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،شهرک ناوک،خيابان اديب بجنوردي،خيابان قيام،پ 0،مجتمع شهر ناوک،بلوک آوين،ط همکف32724586
مازندرانگالري ماهورساري-خ قارن-نبش انقلاب-ساختمان شريعتي33324559